Anpe exigeix que les plantilles dels centres estiguin completes


26 Sep, 2020

ANPE EXIGEIX QUE LES PLANTILLES DELS CENTRES ESTIGUIN COMPLETES

Davant l’anunci de la Ministra Celaà de prescindir del màster de Secundària i de l'antic certificat d'aptitud pedagògica (CAP) per a fer classe, de “manera excepcional i limitada" durant aquest curs escolar, ANPE mostra el seu suport temporal, ja que és imprescindible que tots els alumnes disposin d’un professor a l’aula i així cobrir les necessitats dels infants.

Aquesta intenció de flexibilitzar els requisits pedagògics per a exercir com a professor pot permetre un augment en la contractació de més docents, a causa de l’esgotament i exhauriment de les llistes d’interins de determinades especialitats de Secundària i FP.

Si bé és cert que el màster universitari és una formació imprescindible per a qualsevol professional que hagi d’impartir la docència a un centre educatiu, ara ens trobam en un moment d’emergència sanitària on la deficiència de professorat s’ha posat de manifest, i caldrà que es reguli aquesta mesura, amb una cabuda normativa de cara al futur si aquesta situació es manté.

A més, aquest fet s’agreuja a les  illes de Menorca, Eivissa i Formentera, on incentivar al professorat substitut mitjançant un fons social d’emergència, una gratificació o un contracte de llarga durada, per tal de facilitar la cobertura de les baixes produïdes a determinats centres i trobar un lloguer en condicions pels docents afectats.

Des d’ANPE demanam una Mesa Sectorial per fer una valoració de l’inici de curs, analitzar el repartiment del material higiènic, les mesures sanitàries que es duen a terme, la cobertura de les baixes, les ràtios reals dels centres i clarificar els nous espais que s’han habilitat per fer front al nou escenari. Trobam que encara estam a punt de reaccionar, ja que de moment no s’ha produït un nombre significatiu de baixes per contagi, el qual pot augmentar amb l’entrada de la tardor.

Consultau la notícia aquí.