Mesa Sectorial divendres 11 de setembre


11 Sep, 2020

MESA SECTORIAL DE DIVENDRES 11 DE SETEMBRE


Avui divendres dia 11 de setembre, hem tingut una mesa sectorial on hem tractat el següent ordre del dia:

 

  1. Regulació de la fase de pràctiques pels opositors que se’ls hi va concedir l'ajornament o han de repetir-la. 
  2. Modificació de la convocatòria del procés d’adjudicació de destinacions provisionals pels funcionaris de carrera sense destinació definitiva, desplaçats, en comissió de serveis i funcionaris interins i el règim de substitucions.
  3. Instrucció per a la concessió de trasllats per raons de salut o de rehabilitació als funcionaris docents.
  4. Torn obert de paraules.


1. Pel que fa a la fase de pràctiques dels opositors que la varen ajornar, han de fer 5 mesos mínims de pràctiques, i afecta els NO APTES o als qui les vàrem ajornar, influeix a 13 funcionaris així. Hem demanat si també:  

a) Se suprimeixen tots els apartats que afecten les activitats de formació. 
b) Computa el temps d’activitat no presencial docent.
 
És a dir, pel que fa al curs de formació de 20 hores si l’han de fer, per què serà online. I per aquells que si no arriben als 5 mesos mínims de pràctiques en cas de nou confinament, la feina telemàtica computarà com a temps transcorregut.
Hem demanat un reconeixement en reducció horària, complement econòmic o hores de formació pels funcionaris que tutoritzen les pràctiques dels opositors.
 
En poc temps, el Ministeri d’Educació farà públic al BOE el nomenament com a funcionaris de carrera amb efectes per l’1 de setembre del 2020, als aprovats al 2019, que ja varen ser declarats APTES a la fase de pràctiques (normalment es publica a l’octubre, o com a molt tard al novembre).
 
2. Pel que a la modificació de la convocatòria d’interins i el règim de substitucions, l’Administració posposa al dimecres una altra Mesa Sectorial.
Davant la proposta urgent que ha introduït la Conselleria d’Educació per substituir de manera immediata dels mestres que presenta baixes de 3-4 dies, i generar la cobertura immediata de les aules, ANPE es mostra favorable a la idea. Per això hem fet una sèrie d’aportacions, que respecti l’ordre de puntuació de la llista d’interins i suposi una continuïtat de contracte per aquests docents.
D’altra banda lamentam que la proposta no vengui acompanyada d’una dotació econòmica, i reclamam que aquesta dotació de noves places s’incrementi per la quantitat de casos de contagi i confinament preventiu del professorat.
També hem reclamat que aquest grup de substitucions d’emergència també es disposi pel professorat dels Instituts, amb la creació de places de suport, que permet una cobertura més àmplia.
La Conselleria ens informa que començaran per 25 places per PRI i 25 per EI, amb possibilitat de continuïtat trimestral, que es tutoritzin i que puguin cobrar i puntuar l’estiu. Hi haurà 1 plaça d’EI i 1 plaça de PRI a Formentera. 
La borsa es constituiria diferenciada per illes, és un tipus de plaça d’alta mobilitat (cobrint petites substitucions a l’illa), aniran al tràmit ordinari i és voluntari.


3. Pel que al trasllat per motius de salut dels funcionaris de carrera, no ho hem arribat a tractar, perquè la Mesa Sectorial es trasllada a dimecres.