Anpe proposa reprendre les negociacions en Mesa Sectorial per habilitar nous espais als centres


21 Ago, 2020

ANPE PROPOSA REPRENDRE LES NEGOCIACIONS EN MESA SECTORIAL, AMB EL CONSELLER MARTÍ MARCH, PER HABILITAR AlS CENTRES DE NOUS ESPAIS

Davant la intenció d'Educació i Salut de contemplar si s'inicia el curs amb l'escenari de semipresencialitat recollit en els plans de contingència elaborats pels centres, ANPE exigeix la convocatòria d'una Mesa Sectorial per a una negociació en cas que es dugui a terme.

Ahir, la Ministra Celáa va anunciar que el curs sigui presencial per sota dels 14 anys mantenint els grups bimbolla de 25 alumnes, i semipresencial per als més majors. La sinèrgia de les dues notícies anunciades ahir pel Ministeri i per la Conselleria, comporten a una situació que requeriria l'habilitació de nous espais físics en els centres educatius. Per això, des d’ANPE plantejam com a imprescindible que es negociï amb els centres el lloguer d'aules modulars de manera immediata, per a crear més ubicacions, alhora de més professorat que pugui fer front a aquesta nova ràtio generada pel guany de nous espais. 

En funció de l'evolució epidemiològica i de les recomanacions sanitàries que la Conselleria d'Educació està valorant, comportaria a una situació nova encara no viscuda, on es contempla la presencialitat en les etapes d'educació infantil, educació primària, educació especial, l'FP bàsica, el PMAR, 1r d'ESO i si pot ser 2n d'ESO també. D'altra banda, la resta dels estudis d'educació secundària, batxillerat, formació professional i règim especial, podrien plantejar fórmules mixtes d'alternança de les modalitats presencialitat i a distància, enviant uns alumnes a casa i altres a l'aula, baixant així la ràtio dels Instituts.

Tenim dubtes que ocorrerà en els centres si es detecten un o diversos casos de contagi: s'aïllarà l'aula afectada? Es tancarà el centre educatiu? Per això trobam necessàries mesures i instruccions clares per part de l'Administració, que siguin coordinades i liderades pel Ministeri amb les Comunitats Autònomes.

Per tot això, des d’ANPE proposam com a imprescindible tractar l'ampliació dels espais físics, la baixada de ràtios i la necessitat de més professorat per a garantir els criteris sanitaris i educatius davant aquest escenari B que es planteja. A més de negociar les noves condicions sociolaborals que afectarien els centres i al professorat, com la reassignació horària, l'ampliació al màxim lectiu, l'obertura dels centres a matí i tarda, la plataforma digital que s’utilitzarà per a crear les aules virtuals, les cotutories establertes en les subcomissions i altres assumptes que ens preocupen. 

Finalment insistirem en la creació de la figura de l’infermer@ escolar en cada centre, com a font d'assessorament i orientació davant el coronavirus, i exigir que no es responsabilitzi al professorat en cas de contagi, ja que els plans de contingència ordenats per educació s'han aprovat com “el menys dolents possibles amb els recursos dels quals es disposa”.

Anpe a IB3