Avaluació de la vulnerabilitat al SARS-COV-2


12 Ago, 2020

TRÀMIT D'AVALUACIÓ DE LA VULNERABILITAT AL SARS-COV-2

  • Podeu sol·licitar l'avaluació al Servei de Prevenció.
     
  • A partir del 15 d'Agost podeu realitzar el tràmit aquí. 

En previsió de l'inici del curs 2020-2021, el Servei de Prevenció de Riscs Laborals de Personal Docent, procedirà a valorar novament al personal vulnerable al SARS- CoV-2, segons el que estableix l'annex V del Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscs laborals enfront de l'exposició al SARS-Cov-2 del Ministeri de Sanitat.
L'esmentat procediment considera factors i malalties de risc per al nou coronavirus les següents: malaltia cardiovascular/HTA, diabetis, malaltia pulmonar crònica, malaltia hepàtica crònica severa, insuficiència renal crònica, immnunodeficiència, càncer en tractament actiu, edat major de 60 anys, obesitat mòrbida (IMC>40) i gestació.