Orientacions sobre els aspectes curriculars, d'ordenació acadèmica i metodològics


30 Jul, 2020

ORIENTACIONS SOBRE ELS ASPECTES CURRICULARS, D’ORDENACIÓ ACADÈMICA I METODOLÒGICS

Vos deixam el document penjat a Planificació i Centres clicant aquí

Des d’ANPE ja vam advertir a les subcomissions que no ens agradaven les modificacions dels aspectes curriculars que afecten el cos de mestres respecte a la música o l'educació física, per exemple (tal com s'ha vist en aquesta adjudicació d'interins, on la majoria de places de música surten perfilades amb tutories, així com la possibilitat que mestres de primària hagin d’impartir música sense ser especialistes). Què passarà ara amb el currículum de Música i altres matèries?

Respecte a l’educació secundària, tampoc ens agrada que s'agrupin les matèries en àmbits, simplificant els currículums d'algunes matèries, ja que les podrien agrupar d'una manera tan "eficient" que podria suposar un estalvi de professorat.

Pel que fa a les ràtios, molts de centres no disposaran dels espais ni del professorat suficient per realitzar els desdoblaments necessaris.