Anpe suspèn al conseller aquest curs per considerar insuficient l'aposta per la pública


22 Jul, 2020

ANPE es manté que la pèrdua estimada detectada en les enquestes coincideix amb el “increment fantasma” ofert per educació.

Després d'analitzar la proposta del Conseller, ANPE considera insuficient l'aposta presentada per a l'ensenyament públic per no garantir ni els docents, ni els espais, ni les ràtios necessàries, per a assegurar un curs amb garanties sanitàries i educatives.

A més, ens resulta curiós que l'increment de 325 efectius en la pública que proposa el Conseller, s'aproximi a la retallada de professorat detectat pel nostre sindicat fa setmanes. Dels centres consultats, els Instituts han estat els més castigats, on pot extreure's de les enquestes realitzades que existeix una redistribució encoberta de recol·locació d'interins que buidarien els instituts per a destinar-se cap als centres d'infantil i primària, sense increment real de places.

Cal dir que ja vàrem advertir que les places vacants s'adjudiquin ara, perquè el professorat estigui l'1 de setembre als centres educatius, i així estar disponibles per a la formació digital que s’ofereixi al centre. A més, l'increment de professorat en postquota no ajuda a organitzar i distribuir els recursos de la manera més eficient.

Tampoc s'ha establert el número de professorat de risc, estimat en 1500 docents afectats que no sabem si farà teletreball o serà substituït, per la qual cosa el nombre de docents contractats resulta insuficient. Una altra dada curiosa és que no es presenta cap Pla d'habilitació d'espais físics suficients en els centres per a poder separar els alumnes i garantir les distàncies de seguretat, on la proposta temporal d'aules prefabricades, les considerem opcions vàlides si els centres ho demanen. A més, les ràtios presentades en aquesta proposta com a “grups bombolla”, superen les ja pactades a Balears per “L’Acord Marc” amb el suport d’ANPE des del 2015.

Pel que fa a la proposta de recuperació dels dies de lliure disposició haurien d'oferir-se a tot el professorat i no a uns pocs, ja que els docents són l'únic col·lectiu que no disposen d'aquest permís.

Per tot això, volem advertir que aquest document no té l'aprovació d’ANPE, ja que aquests criteris de distribució determinen unes ràtios que no respecten unes distàncies de seguretat garantistes ni suposen un increment de professorat suficient per a cobrir totes les necessitats plantejades.

Finalment, referent a la invitació del Sr. Martí March per a explorar un “possible Acord de Legislatura”, ens hem mostrat oberts a estudiar i treballar millores educatives i sociolaborals així com d'una dotació econòmica que les acompanyi. Per tot això, instem el Conseller Martí March, a defensar el pressupost d'educació del pròxim curs que ja es treballa des del Govern, i a treballar amb el Ministeri una partida prevista per a l'educació balear dels fons Europeus anunciats.