Anpe confirma que es mantenen les retallades de la quota del professorat


13 Jul, 2020

ANPE CONFIRMA QUE ES MANTENEN LES RETALLADES DE QUOTA DEL PROFESSORAT

ANPE confirma una pèrdua estimada que ronda els 400 docents.

 
Després d'analitzar els resultats de les dues enquestes realitzades en els centres, ANPE constata que els canvis sobre la quota final està essent mínim, de manera es confirma que pel que fa a la pèrdua de professorat interí dels centres consultats, els instituts són els més castigats, arribant a perdre 3 o més professors en alguns casos. De manera diferent ocorre en els centres d'infantil i primària on aquesta pèrdua és menys significativa, però al haver tantes escoles, l'efecte acumulatiu és també notable.


Així doncs, amb els resultats de l'estudi de les quotes, es confirma una pèrdua estimada que podria superar facilmente els 400 docents. Una dada curiosa que pot extreure's de les enquestes realitzades, seria que aquest ajust suposaria una redistribució encoberta de recol·locació d'interins que buidarien els instituts per a anar destinats cap als centres d'infantil i primària, sense cap increment final de places de professorat.

A més, l'increment de professorat que anunciava el conseller, a manera de postcuota per als centres, cal dir que no ajuda a organitzar i distribuir els recursos de la manera més eficient, ja que les equips directius, una vegada que han fet els horaris durant el mes de juliol, no tendran temps de reorganitzar-ho tot de nou. Una altra dada curiosa extreta de les cridades als centres, és la confirmació que molts dels professors es troben treballant el màxim d'hores lectives permeses. De l'anàlisis de les cridades, cal destacar també, la pèrdua de confiança de molts dels equips directius cap a la cúpula de la Conselleria d'Educació, la qual trasllada moltes de les decisions que haurien de prendre als directors, els quals estan exhaustos per l'acumulació de responsabilitats que afronten.

D'altra banda, sospitem que les “places COVID” si es donen, serà al setembre, i es farà per àmbits, per a aprofitar hores lectives en els IES i ajustar el professorat incrementat. En qualsevol cas, no disposem de més informació, per la qual cosa esperarem a la Mesa que el Sr. March “va dir que convocaria a mitjans juliol” per a informar de l'increment esperat.

Des d'ANPE ens mantenim vigilants d'aquesta situació i exigim augmentar la plantilla de professorat per a potenciar la presencialitat de les classes en Infantil, Primària i Primer Cicle de l'ESO, amb garanties sanitàries per al pròxim curs.

retallades_uh
retallades_dm
quota1
quota2