Mesa Sectorial de dijous 9 de juliol


09 Jul, 2020

MESA SECTORIAL DE DIJOUS 9 DE JULIOL

 

Avui dijous dia 9 de juliol, hem tingut una mesa sectorial on hem tractat el següent ordre del dia:

  1. Esborrany de tutorització dels interins.
  2. Esborrany del procés d’adjudicació de destinacions provisionals pels funcionaris de carrera sense destinació definitiva, desplaçats, en comissió de serveis i funcionaris interins i substituts.
  3. Torn obert de paraules.

Davant la situació excepcional viscuda per la pandèmia, la nostra intenció és donar continuïtat i estabilitat al professorat interí actual.

Prèviament, hem exposat que no hem pogut realitzar l’estudi dels grups de treball per estudiar a fons el procés de tutorització, la resolució d’interins i el barem, entre altres qüestions. Per tot això, de moment, no acceptarem canvis significatius al barem actual per no canviar les regles del joc.

Hem demanat la intenció de tractar més endavant la reedició d’un pacte d’estabilitat que sigui compatible amb el procés selectiu, així calen convocatòries d’oposicions més suaus, constants i progressives, tal com es va acordar a nivell estatal per majoria sindical.

 

1. Pel que fa a la tutorització, insistim en el fet què estam preocupats per l’ordre que suposa l’ordenació de la llista S, on els primers tutoritzats són els docents de la concertada, que no segueixen el mateix requisit d’accés que els interins de l’ensenyament públic.

Pel que fa a les novetats, l’administració ens informa que:

Al punt 1.2 s’ha fixat el termini 18 de juny del 2021, i dues setmanes per tancar el procediment i fer les tasques des de la direcció general.

Al punt 3.1 s’ha aclarit el conflicte del mes de febrer, ja que el GESTIB compta dies naturals, però administrativament es compta com a 30 dies. Per això s’ha escrit un mes administratiu o 30 dies lectius. Pel que fa al treball efectiu, no computen com a lectius els dies de permisos i altres situacions.

Al punt 7, les docents en maternitat i els qui no arriben als 30 dies, s’establiran com a NO AVALUATS quan aquests casos no hagin pogut desenvolupar la seva tasca docent efectiva.

Pel que fa al punt 10.1, podran repetir el procés si no ha estan avaluats, la qual cosa és diferent dels NO APTES, que només tindran una opció més per repetir el procés.

Des d’ANPE plantejam que aquest procés hauria de servir d'acompanyament real del docent novell a la vida del centre, on els trenta dies consecutius de treball efectiu continuat en el mateix centre públic potser no és suficient per a aquesta fita. Entenem que en aquests moments, cal estudiar a futures reunions l’ampliació d’aquest període a 5 mesos, com passa amb les pràctiques dels funcionaris en pràctiques, perquè ajudi al nou docent en el seu dia a dia. A més, també proposaríem que en aprovar les oposicions, aquest temps de tutorització substitueixi al període de pràctiques d’un funcionari. D’aquesta manera, i de forma indirecta, ajudaria a aturar l'efecte crida de la concertada cap a les llistes de la pública, fet que està passant des de fa anys.

 

2. Al segon punt recordar que, en aquest moment, hi ha una nova majoria sindical, que no suscita “L’acord de mesures d’estabilitat per als funcionaris interins docents” i caldrà establir futures reunions per abolir aquest acord, que des d’ANPE trobam insuficient.

 

Des de l’administració ens informen que s’incorpora el tràmit urgent, els exclosos també podran triar plaça i els interins substituts podran triar totes les places i opcions, encara que no les hagin triat inicialment.

Els exclosos  per català poden fer el tràmit del juliol, encara que triïn en darrer lloc.

L’administració ens informa que avui tindran la quota de professorat i ens comuniquen que, de moment és 0, és a dir, ni s’incrementa ni se retalla.

 

Pel que fa a la Resolució afecta a funcionaris de carrera i interins:

 

a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari podran realitzar el tràmit de tria de places del 15 de juliol a les 12.00 hores fins al 16 de juliol a les 12.00 hores (pot sofrir modificacions donant dies complets). Afectarà a 30 persones.

 

- Els professors titulars d’un lloc de feina suprimit.

- Els professors desplaçats per manca d’horari.

- Els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva.

- Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

 

Pel que fa a l’ordre d’adjudicació serà:

1r. Els funcionaris docents que han obtingut una destinació en comissió de serveis en places docents en camps d’aprenentatge, en serveis educatius especialitzats i IEDIB, ATDs i assessors en CEPs.

2n. Els funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis pel punt A.3 (equips directius)

3r. Els funcionaris docents titulars d’un lloc de feina suprimit.

4t. Els funcionaris docents desplaçats per manca d’horari.

5è. Els funcionaris docents en situació d’expectativa de destinació definitiva.

6è. Els funcionaris docents que hi han sol·licitat el reingrés.

7è. Els funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis pel punt A.2 (raó de serveis)

8è. Els funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis pel punt A.1.(raó personal)

9è. Els funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis pel punt C.5.(opositors per formar equips directius o conciliació)

10è. Els funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis pel punt B.4. (funcionaris que venen d’altres CCAA)

11è. Els aspirants a funcionaris interins docents admesos.

12è. Els aspirants a funcionaris interins docents exclosos per català.

 

- Hem demanat que estiguin totes les places possibles pel procés de tria dels funcionaris de carrera, ja que després surten altres places a finals de Juliol a les que no poden optar.

- Que els enviïn un SMS o els cridin des de la conselleria.

 

b) Els aspirants a funcionaris interins docents admesos podran realitzar el tràmit de tria de places del 24 de juliol a les 12.00 hores fins al 28 de juliol a les 12.00 hores (pot sofrir modificacions donant dies complets).

 

- D’altra banda, hem demanat que la tria de vacants sigui voluntària i que no s’obligui els interins a posar totes les places i que puguin cobrar l’atur sinó se’ls hi adjudica cap plaça.

- A més, recollim l’aportació de l’AFIT, exigint que s’exclogui de l’annex IV el caràcter generalista dels humanistes amb un C2 de l’EOI per impartir matèries lingüístiques.

c) Els aspirants a funcionaris interins docents exclosos únicament pel fet de no acreditar uns coneixements adequats de llengua catalana. Pel que fa a les Instruccions del procés d’adjudicació de substitucions, els interins admesos i els exclosos (només pel català) poden fer aquesta tria.

 

La Conselleria estableix ara els següents procediments:

c.1) Procediment ordinari. Voluntari,  sol·licitant tantes places com vulgui de les especialitats o funcions seleccionades. El fet de no participar no exclou de les llistes.

c.2) Procediment extraordinari. Per trucada telefònica. La renúncia no justificada genera l’exclusió de la borsa, només per les opcions que va seleccionar, encara que li ofereixin totes les opcions.

c.3) Procediment urgent. S’obrirà un tràmit d’adjudicació a la pàgina web de la DGPD, telemàticament, on podran participar els aspirants admesos de la borsa, exclosos de la formació pedagògica i didàctica i els aspirants que no estan a la borsa. Aquest se posarà una vegada passi el procediment del cap de setmana.

- Mirant la relació d’especialitats afins per al procediment extraordinari d’adjudicacions de places, aquest procediment extraordinari (per trucada telefònica) hem demanat si es fa per si s’incrementa les places docents per COVID19? Ja que fa uns dies el conseller va dir que aquestes s’oferirien a principis de setembre? Quina quantitat d’increment de quota es preveu si ara es diu que es 0?  

 

3. Finalment, al torn obert de paraula reclamam:

- Instruccions clares de la direcció general de planificació, perquè ha deixat en mans dels directors, una altra vegada, la responsabilitat de com afrontar els plans de contingència al juliol, sense més instruccions.

- Que s’incorpori la puntuació per formació quan es tanqui la propera convocatòria, que els interins puguin triar les places de manera voluntària i que s’estudiï la possibilitat de puntuar un mes als interins substituts que cobrin la indemnització, perquè no volem judicialitzar els processos per les despeses que suposa al col·lectiu més feble, on duim recollides 500 signatures per introduir aquesta millora.

- Estudiar la possibilitat que s’incrementi la puntuació pel funcionaris de carrera i pels interins que facin formacions amb plataformes digitals, creació d’aules virtuals, xarxes digitals, etc, per incentivar la formació del professorat en cas d’un escenari de confinament o semipresencialitat. Cal potenciar la formació del professorat per potenciar l’ensenyament digital en cas d’un escenari de semipresencialitat o a distància.

- Que tots aquells interins amb vacant desplaçats per una adjudicació en CS pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals, atorgui a l’interí desplaçat sou i puntuació fins al 31 d’agost.

- També els centres ens demanen que els interins que fan exàmens a altres centres s’incorporin al nou centre el més aviat possible, ja que hi ha centres que comencen les tasques formatives del seu personal la primera setmana.

- El BOIB sortirà aquest dissabte dia 11 de juliol.

Per concloure, trobam que l’increment de quota anunciat pel conseller a posteriori, com una postquota, no ajuda a organitzar i distribuir els recursos de la manera més eficient pels centres. Si les places COVID se donen al setembre pensam que es farà per àmbits, per aprofitar hores lectives als IES. Les enquestes realitzades ens informen que hi ha una redistribució encoberta de recol·locació d’interins des dels instituts cap als centres d’infantil i primària, sense cap increment de places.

 

107825529_4341783995846923_5945238910804725563_o