Resum de la Mesa Sectorial de dia 2 de juliol


02 Jul, 2020

RESUM MESA SECTORIAL DE DIJOUS 2 DE JULIOL


Avui dijous dia 2 de juliol, hem tingut una mesa sectorial extraordinària amb la presència del Conseller d’Educació, on hem tractat:

1. L'Esborrany de Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021.

Després d’abandonar la mesa sectorial anterior, i amb la intenció de restablir la situació generada, hem acudit a aquesta reunió per responsabilitat.

Dit això, i una vegada analitzat el document, tenim una sèrie de consideracions globals a fer, com:

 • Incorporar la figura de la infermera escolar a tots els centres, la qual es pot extreure de la dotació econòmica estatal prevista per Sanitat.
 • Disposar de pantalles facials per tots els docents i pels alumnes que ho demanin (si ho requereixen per motius emocionals i/o sanitaris), ja que la mascareta no permet impartir la classe de manera pedagògica, en determinats casos dificulta la respiració o molesta massa. Que triïn els docents quina mesura s’estimen més baix la seva responsabilitat pròpia i de la família.
 • Les aules bombolla de la ministra, suposen un increment de la ràtio a 25, 30 i 35, per EI, PRI, ESO i Batxillerat, quan les ràtios màximes a EI era de 20 alumnes gràcies a l’Acord Marc.
 • Aquesta ràtio ordenada des del Ministeri, ens obliga a proposar mampares de metacrilat transparents a cada pupitre, per garantir la protecció dels alumnes si no es pot arribar a la distància de seguretat. La proposta temporal d’aules prefabricades, si els centres ho demanen, les consideram opcions vàlides.
 • No s’ha establert quin número de professorat de risc tenim i si farà teletreball o serà substituït. Les nostres enquestes estimen un 10,9% de personal sensible equivalent a quasi 1500 docents afectats i el servei de prevenció hauria de resoldre aquestes casuístiques.
 • La retallada generalitzada als centres, especialment als IES i centres similars, ens fa estimar una reducció mínima de 300 professors, on el petit increment de l’horari lectiu dels més de 5000 professors, afegit a la reducció d’hores per coordinacions i l’eliminació de les reduccions horàries dels nostres majors, pot fer elevar aquesta xifra molt més. Falta saber si s’amortitzaran o no les jubilacions. Per tot això, qualsevol oferiment del conseller que no superi un increment de la quota per damunt de 600 efectius, suposaria “vendre fum”, ja que només suposaria la restitució de les retallades encobertes de quota fetes fins ara.
 • A la premsa surt que es disposarà de 14,5 milions d’euros pel retorn a les aules pel que fa a la seguretat sanitària. Que passa amb la resta de doblers provinents del fons estatal? Com es distribuirà els 50 milions (com a mínim) que corresponen a Balears?
 • D’altra banda, al document presentat per la netetja del programa PAE s’incompleix la normativa, ja que els centres ens diuen que l’equip de netetja vendrà a partir de les 13 hores quan els alumnes hagin acabat, amb la qual cosa no es garanteixen les 3 netetjes diàries.
 • El treball realitzat a les subcomissions no tenen res a veure amb l’elaboració d’aquest document, així ens ho han advertit els nostres companys. Molts d’inspectors dels diferents grups de treball ni sabien en quins documents s’havien de centrar per analitzar. Els continus canvis de criteri del Govern i la darrera publicació entre els Ministeris d’Educació i Sanitat, així ho demostren.
 • Per tot això, ens hem quedat a la Mesa per responsabilitat, amb esperit constructiu, per fer les aportacions tècniques i de millora de l’esborrany presentat, però després d’haver aportat aquest mes de juny més de 20 pàgines de suggeriments i propostes que no apareixen enlloc, no donarem el vot favorable a l’Administració.
 • Aquest document no té l’aprovació d’ANPE, ja que d’aquestes instruccions que es presenten avui impactaran directament sobre les condicions sociolaborals dels docents, de les quals no tenim més dades.

Finalment, hem volgut recordar al Conseller que no és de rebut presentar les instruccions en una roda de premsa anunciada, abans d’una negociació.   Afegir que des d’ANPE pensam que la preparació dels Plans de Contingència suposa una feinada enorme perquè els centres puguin tenir a punt els tres escenaris previstos pel setembre. La quantitat d’aspectes ha desenvolupar i tot el que es demana al present document recau directament sobre els docents, amb la qual cosa es pronostica un mes de juliol amb moltes tasques, i es repeteix que la Conselleria d’Educació estableix unes línies molt bàsiques i torna a traslladar el pes de les decisions als equips directius.

 

Per tot això, aquest document NO TÉ EL VIST I PLAU D’ANPE, per les retallades implícites que s’incorporen, l’impacte directe sobre les condicions sociolaborals dels docents i per com s’han fet les coses fins ara. Exigim restaurar el decrement de professorat que hem detectat amb les enquestes realitzades, i a partir d’ara, dependrà del Conseller recuperar el protagonisme que li correspon a la Mesa Sectorial, en cas contrari ens plantejam un inici de curs conflictiu”.

En el torn de paraules, el Conseller ha proposat una redacció diferent del document:

 • Incorporar les aportacions a la resolució i els 11 annexes.
 • Incrementar els recursos docents i d’altres tipues.
 • En el cas de l’escenari B, amb mesures restrictives, fer una Mesa Sectorial per tractar les condicions sociolaborals dels docents.

Davant aquesta contraproposta, volem ser prudents, i hem fet arribar les nostres consideracions per email a Planificació i centres.

D’altra banda, si el Conseller proposa un increment de recursos, volem veure quina seria la distribució total, per centres i funcions, ja que les nostres enquestes realitzades als centres, ens indiquen una retallada de quota major als Instituts que als Centres d’Infantil i Primària, i no volem una redistribució encoberta de docents d’un cos a un altre.

Si sorgeix alguna proposta diferent, que restauri la quota de tots els centres i suposi després, un increment de plantilla de tots els centres, i es garanteixen les condicions sociolaborals dels docents, demanarem que se’ns se'ns enviï la proposta i l'estudiarem aquests dies.
 

esborrany-resolució-protocol-i-annexos-curs-20_21
propostes