Mesures excepcionals de prevenció , contenció, coordinació i organització i funcionament per al curs 2020/2021


30 Jun, 2020

MESURES EXCEPCIONALS DE PREVENCIÓ, CONTENCIÓ, COORDINACIÓ I D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT CURS 2020-2021


Publicada la resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de XX de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021.


Consultau tota la informació aquí.