ANPE lamenta l'oportunitat perduda d'incrementar la plantilla per potenciar l'ensenyament presencial amb garanties sanitàries


26 Jun, 2020

ANPE LAMENTA EL QUE SEMBLA L’OPORTUNITAT PERDUDA D’INCREMENTAR LA PLANTILLA DOCENT PER POTENCIAR L’ENSENYAMENT PRESENCIAL AMB GARANTIES SANITÀRIES

Davant l’anunci de la ministra Celaà, que pretén crear bombolles d’alumnes aïllades per prevenir la difusió del contagi en cas de rebrot, ANPE lamenta el que sembla una oportunitat perduda per potenciar l’ensenyament presencial amb un necessari increment de la plantilla docent a les escoles públiques.

En concret, permet que les autonomies elevin per sobre de 20 el nombre màxim d'alumnes que pot haver-hi en un grup de convivència estable, les anomenades bombolles, en les quals els estudiants no han de guardar distància social ni portar mascareta.

D'aquesta manera, les comunitats autònomes podrien fer bombolles de fins a 25 alumnes. Un número que coincideix amb la ràtio màxima legal en infantil i primària, i que a les Illes Balears havíem rebaixat fins a 20 alumnes després de signar l’Acord Marc.

La idea de fer aules bombolla o grups tancats d’alumnes, que no tinguin contacte amb els altres grups, mantenint la ràtio actual, i així no haver de tancar l'escola en cas de contagi d’un grup, ens pareix creativa i encertada, però des d’ANPE trobam necessari la baixada de les ràtios a l’educació infantil, primària i al primer cicle d’ESO per poder reforçar l’ensenyament presencial amb garanties sanitàries.

Per una banda, des d’ANPE continuam insistint en la necessitat de dissenyar un Pla de remodelació dels centres educatius i d’establir un Pla de digitalització per les escoles.

D’altra banda, ens qüestionam perquè serveix treballar aquest mes de juny en les diferents subcomissions, quan el Ministeri de Sanitat, treu ara, amb el Ministeri d’Educació, un document que inclou una sèrie de recomanacions en relació amb les mesures de prevenció i higiene enfront del COVID-19 per als centres educatius en el curs 2020-2021. Aquest document és excessivament obert, amb meres recomanacions, que traslladaran en última instància la responsabilitat als equips directius, els quals també, pareix ésser, que seran els responsables de convocar els docents al mes de Juliol per l’elaboració dels plans de contingència.

Fa mesos que des d’ANPE reclamam una coordinació dels Ministeri d’Educació i Sanitat amb les diferents CCAA, per dictar unes pautes vertebrades, on l’Estat lideri la presa de decisions que garanteixin una educació igualitària entre tots els territoris i l’elaboració d’uns plans de contingència que s’havien d’haver pautat inicialment des de Madrid.

Ara que el Ministeri de Sanitat intervé trobam que arriba el moment, de destinar part de l’assignació estatal sanitària a la creació de la figura de l’infermer@ escolar, perquè realitzi les funcions de responsable del covid-19 en els centres educatius i realitzar les funcions de detecció precoç, seguiment de casos, enllaç amb els centres sanitaris i col•laborar amb els temes d'educació per a la salut, a més d'assessorar els alumnes i professors enfront del covid-19.

Per totes aquestes qüestions exigim al conseller Martí March, posar ja una data per convocar la Mesa Sectorial, amb la informació actualitzada, on puguem participar en una negociació real per afrontar la gestió i distribució dels recursos disponibles, la quota de professorat assignada als centres i de com s’ha planificat reinvertir l’assignació pressupostària dels fons estatal destinat a l’educació de Balears.