ANPE IB Reclama millores pel nou curs


23 Jun, 2020

ANPE IB RECLAMA MILLORES PEL NOU CURS!

Amb la finalitat de començar un nou curs amb garanties sanitàries i educatives per a tots, ANPE IB reclama millores per a centres i docents:

- Un augment de plantilla dels docents!
- Un pla de Digitalització per complementar l'ensenyament presencial!
- Una adaptació i renovació dels centres educatius!

adaptació-dels-centres
plantilla-docent
pla-de-digitalització