Des d'Anpe prioritzam la importància de l'ensenyament presencial respectant les mesures higièniques i sanitàries


12 Jun, 2020

DES D’ANPE PRIORITZAM LA IMPORTÀNCIA DE L’ENSENYAMENT PRESENCIAL RESPECTANT LES MESURES HIGIÈNIQUES I SANITÀRIES


A la Conferència Sectorial del Ministeri amb les diferents Comunitats Autònomes, es varen acordar una sèrie de mínims per treballar l’inici del curs vinent. De les diferents propostes signades, ANPE destaca la importància de prioritzar l’ensenyament mantenint les mesures higièniques i sanitàries.

 Per tot això, ANPE reclama que les ajudes destinades a Balears, provinents del fons estatal, vagin destinades principalment a:

  •  Dissenyar un pla de remodelació dels centres educatius adaptats a les noves mesures preventives: dotar als centres educatius de material de protecció i higiene; netejar i desinfectar diverses vegades al dia; distribuir els espais per a mantenir el distanciament social; gestionar els residus en el centre i incloure la figura de la infermera escolar.
  • Reforçar i augmentar les plantilles docents. Per baixar les ràtios i potenciar l'educació presencial per la importància pedagògica que té per l’alumne. Reforçant la plantilla especialment a infantil, primària i primer cicle de l'ESO contractant més professorat, ja que també caldrà substituir al professorat vulnerable derivat del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. A més, cal dur a terme plans específics de suport i reforç educatiu amb l'alumnat que no ha pogut realitzar un procés d'ensenyament-aprenentatge adequat del tercer trimestre del curs 2019-20.
  • Un Pla de digitalització, per alumnes i professors, dotant de recursos tecnològics als centres, alumnes i docents. Fa mesos que vàrem advertir de la necessitat d'una formació online per a tot el professorat, a distància, que consolidi la creació d'aules virtuals per a l'inici del curs, com l'ús del classroom o altres propostes digitals, i així poder redirigir l'ensenyament cap a una educació semipresencial o a distància, segons l'escenari que es presenti.

Finalment, des d’ANPE lamentam els missatges contradictoris i els canvis de criteri que han generat confusió per part de la Conselleria d’Educació, així com qüestionar el funcionament de les subcomissions si encara no sabem quina és la quota de professorat prevista pels curs vinent.