Conferència Sectorial entre el Ministeri i les Comunitats Autònomes


11 Jun, 2020

PRINCIPALS CONCLUSIONS DESPRÉS DE LA CONFERÈNCIA SECTORIAL 

Avui 11 de juny s'ha celebrat una conferència sectorial entre el ministeri i les comunitats autònomes en la qual totes les autonomies, excepte Madrid i Euskadi, signen un acord de mínims sobre l'inici del pròxim curs. Els 17 territoris aspiren a una docència íntegrament presencial a les escoles.

 Des d’ANPE:

  • Lamentam els missatges contradictoris i els canvis de criteri que han generat confusió.
  • Qüestionam el funcionament de les subcomissions sense saber la quota de professorat assignada i els nous criteris sanitaris.
  • L’ensenyament online ha generat una bretxa educativa que s’ha de corregir garantint la màxima presencialitat possible pel curs vinent.
  • Reiterar que els 2000 milions de l’Estat han d’anar a potenciar les mesures sanitàries, incrementar la plantilla docent i establir un pla de digitalització.
  • Cal agrair l’esforç realitzat per tots els docents durant el període de confinament.
propuesta-acuerdo-cse-11.06