Anpe reclama una inversió educativa suficient per garantir l'inici del curs vinent


08 Jun, 2020

ANPE RECLAMA UNA INVERSIÓ EDUCATIVA SUFICIENT PER GARANTIR L’INICI DEL CURS VINENT


Des que les CA han demanat al Govern més finançament per a fer front als efectes ocasionats pel COVID-19 i la resposta del Ministeri ha estat plantejar una ajuda de 9000 i 2000 milions d'euros per a despeses sanitàries i educatives respectivament, ANPE reclama que es faci un repartiment que no discrimini a Balears i que es tingui en compte la insularitat i la població nouvinguda.

Des d’ANPE pensam que l'objectiu prioritari del pròxim curs és garantir el màxim d'hores presencials possibles, és en aquest sentit que la inversió en Educació s’ha de destinar a:

  • Dissenyar un pla de remodelació dels centres educatius adaptats a les noves mesures preventives: dotar als centres educatius de material de protecció i higiene; netejar i desinfectar diverses vegades al dia; distribuir els espais per a mantenir el distanciament social; gestionar els residus en el centre i incloure la figura de la infermera escolar.
  • Reforçar i augmentar les plantilles docents. En funció de les diferents situacions que puguin derivar-se a l'inici del pròxim curs escolar, de les conclusions en les subcomissions d'educació, del plantejament dels plans de contingència desenvolupats en els centres educatius, i per complir amb les mesures de distanciament social, caldrà baixar les ràtios i permetre el desdoblament de les aules. D’aquesta manera es podrà potenciar l'educació presencial, especialment a infantil, primària i primer cicle de l'ESO contractant més professorat, ja que també  caldrà substituir al professorat vulnerable derivat del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. A més, cal dur a terme plans específics de suport i reforç educatiu amb l'alumnat que no ha pogut realitzar un procés d'ensenyament-aprenentatge adequat del tercer trimestre del curs 2019-20.
  • Un Pla de digitalització: dotar de recursos tecnològics als centres, alumnes i docents; adaptar els currículums i dur a terme els canvis metodològics que permeten integrar l'educació presencial i online. Aquest pla és necessari a causa dels rebrots que puguin sorgir i obliguin, una altra vegada, al tancament dels centres. Fa mesos que vàrem advertir de la necessitat d'una formació online per a tot el professorat, a distància, que consolidi la creació d'aules virtuals per a l'inici del curs, com l'ús del classroom o altres propostes digitals, i així poder redirigir l'ensenyament cap a una educació semipresencial o a distància, segons l'escenari que es presenti.


D'altra banda, seguim a l'espera que s'estudiï la possibilitat de modificar les partides educatives actuals i disposar d'un pressupost flexible, segons les diferents realitats que ens puguem trobar, per a afrontar amb garanties el curs 2020/21.

En aquest sentit, atès el criteri de sobrepoblació “nouvinguda” i a la insularitat, exigim que siguin considerades com a criteris “de pes” i que es facin les gestions oportunes per a no acceptar menys de 60 milions d'euros destinats a l'educació per a Balears. La finalitat és poder garantir totes les mesures preventives enfront del covid-19, i afrontar amb èxit la reobertura dels centres el mes de setembre.

 

premsa1
premsa2.