Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris


25 Maig, 2020

PROTOCOL DESESCALADA FASE 2

Als documents adjunts trobareu el protocol de desescalada de la fase 2 així com també un document d'interés per famílies i alumnes sobre la fase 2 i 3 de desescalada.

Més informació aquí.

IMPORTANT: la direcció dels centres organitzarà l'horari de les tutories a partir de les sol•licituds rebudes i determinarà el professorat que ha d'acudir presencialment als centres, amb una antelació mínima de 24 h (48 h en el cas del professorat resident en una illa diferent a la de destinació), en els dies i hores que s'estableixin, exclusivament per a la realització de les tasques indicades en els punts anteriors. La incorporació del professorat vulnerable a la COVID-19 s'atendrà a l'establert en l'annex VI.

4038
info_families_alumnes-cat_def-