Resum Mesa Sectorial d'Educació divendres 15 de maig


15 Maig, 2020

RESUM MESA SECTORIAL DE DIVENDRES 15 DE MAIG


Avui divendres dia 15 de maig, hem tingut la mesa sectorial per tractar les resolucions sobre la qual es reprèn el termini per presentar les sol·licituds, de manera telemàtica:

1. De la convocatòria per formar part de la llista d’interins.

2. De les comissions de serveis:

La directora general, Rafi Sánchez, arran de l’estat d’alarma ens recorda que faltaven 15 dies per finalitzar el tràmit d’interins, i les comissions de servei pels funcionaris encara no varen començar.

 

1. De la convocatòria per formar part de la llista d’interins.

  •  S’estableix que el termini esmentat es reprengui des del dia 20 de maig fins al 4 de juny, ambdós dies inclosos.
  • L’únic sistema de tramitació i presentació de les sol·licituds, tant d’actualització de requisits i mèrits com de participació en la convocatòria, serà el telemàtic.

Per això la nova convocatòria d’interins s’estableixen aquests terminis. Recordau que l'experiència docent i la formació compta fins al 31 d'agost de 2019. Pel que fa als requisits es podran presentar ara, però s'ha d'haver assolit abans del 31 de març, com marcava la convocatòria. Es pot adjuntar la documentació en pdf, per cada un dels 4 apartats referits a: titulacions, experiència, funcions i formació. Només es pot pujar 1 document per cada apartat (estan estudiant afegir més).

Tot allò que es va presentar abans, ja no importa fer-ho. Pel tràmit de selecció de places ja no es podrà fer anònimament, per això vàrem recomanar com demanar el @Clave. Aquest sistema ajudarà a enfortir l’administració digital per demanar futurs permisos i gestions, entre altres.

Quan faceu el procés, la confirmació arribarà per missatge al mòbil, que haureu d’introduir per finalitzar el tràmit.

La comprovació de les dades es farà aleatòria, i es penalitzarà greument a qui presenti documentació falsejada. Ha donat temps a incloure tota la formació i experiència docent pel tràmit de juliol, de manera que la llista d’interins generada per enguany no sofrirà cap alteració.

 

2. Pel que fa a les comissions de serveis:

  • S’estableix que el termini esmentat es reprengui des del dia 25 de maig fins a l'1 de juny de 2020, ambdós dies inclosos.
  • L’únic sistema de presentació de les sol·licituds de comissió de serveis serà el telemàtic.

Ens expliquen que quan es tria el motiu pel qual es demana la CS, s’obrirà una pestanya per adjuntar la documentació de l’apartat que li correspon. Com estan autentificats, no rebran cap missatge.

Pel que fa als funcionaris provinents d’altres CA, rebran un “missatge de confirmació al mòbil que haureu d’introduir per finalitzar el tràmit.”

 

3. Pel que fa al torn de paraula, hem demanat per diferents qüestions relacionades amb la temàtica de la reunió, com:

Respecte a les comissions de serveis donades pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals, està generant desplaçaments d’interins amb molta antiguitat que ocupen vacants estructurals, en qualsevol moment de l’any. Per això hem demanat estudiar la possibilitat d’una compensació immediata pels interins afectats, i la seva recol·locació amb unes condicions sociolaborals iguals a les que varen signar al mes de juliol. Ens han respost que estudiaran el cas i ens respondran.

Hem demanat quan finalitzaran els tràmits de substitucions. En principi, es plantegen que aquest tràmit del 15 al 18 de maig, serà el darrer, ja que només hi ha 22 places, i després se substituirà pel procediment d’urgència.

Respecte a la devolució de les taxes d’oposicions. Falten dos dies per tancar el procés selectiu i es tornaran els doblers a les persones que ho demanin.

S’ha demanat fer telemàtic el permís per demanar la reducció pels majors de 55 anys. Ho traslladaran a la DG de Planificació i Centres.

Finalment, pel que fa a la llista d’especialistes, s’obrirà al mes de juliol, perquè en aquests moments ens diuen que no té massa sentit. Per tant, aquest darrer tràmit previst, s’anul·larà.