Desescalada educativa: missatge tramés als equips directius


11 Maig, 2020

MISSATGE TRAMÉS ALS EQUIPS DIRECTIUS


Aquest email ha estat enviat a tots els centres educatius des de la direcció general de Planificació, Ordenació i Centres.

dgplacen