Servei de prevenció de riscos laborales


11 Maig, 2020

 

INFORMACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Ens informa que totes les malalties i circumstàncies següents, considerades de risc davant el coronavirus, són susceptibles i permeten dur a terme un procés de valoració per part d’aquest servei, sense l’exclusió directa (tal com quedava recollit al darrer mail enviat als centres).

- Malaltia cardiovascular (inclosa la hipertensió)
- Diabetis
- Malaltia pulmonar crònica
- Immunodeficiència
- Càncer en tractament actiu
- Tenir més de 60 anys
- Embaràs
- Altres situacions que s’han de valorar individualment.

Davant d’aquesta situació i amb la nostra disconformitat, ANPE exigirà que tot aquest col•lectiu que al•legui alguna de les circumstàncies mencionades anteriorment sigui exclòs directament de les tasques presencials als centres educatius, sense la necessitat de fer cap valoració. 

Malgrat que el Ministeri de Sanitat, té els seus criteris per excepcionar tots aquests docents, des d'ANPE, proposam com a adaptació del lloc de feina pel personal sensible, poder continuar amb les tasques que desenvolupaven de manera telemàtica. 

Recordau que el vostre metge de capçalera és qui pot donar la baixa o les altes mèdiques per determinar la vostra no incorporació. El servei de prevenció només informa de quines patologies són de risc, i es posa en contacte amb el vostre equip directiu perquè ells, determinin l’adaptació al teletreball. Si aquesta no és possible, vos podeu presentar davant del vostre metge de capçalera, exposant la vostra malaltia i serà el metge qui determinarà la tramitació de la vostra baixa.