Informació del servei de prevenció de riscos laborals


08 Maig, 2020

INFORMACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

A petició d’una intervenció d’ANPE, els protocols sanitaris incloen les situacions i/o malalties que es consideren factors de risc pel coronavirus, tal com s’excepcionava també pel personal no docent. Aquestes inclouen:

  • Malaltia cardiovascular (inclosa la hipertensió)
  • Diabetis
  • Malaltia pulmonar crònica
  • Immunodeficiència
  • Càncer en tractament actiu
  • Tenir més de 60 anys
  • Embaràs
  • Altres situacions que s’han de valorar individualment.

Per això, si us trobau en una situació especial de sensibilitats ho heu de comunicar al Servei de Prevenció de Riscos Laborals, indicant, a més de l’edat, la categoria professional i si feis o no atenció al públic).

El personal docent ha de contactar a: prevencio@dgpdocen.caib.es o al telèfon: 971176037. Recordau omplir l’annex III, que teniu adjunt.

annex_iii_-visita-mèdica-general