Mesa Sectorial dijous 29 d'abril


29 Abr, 2020

RESUM MESA SECTORIAL DE DIJOUS 29 D’ABRIL


A la mesa sectorial d’avui dimecres 29 d’abril, hem tractat:

1. Modificació de la Resolució de comissions de serveis per places docents en serveis educatius especialitzats.

2. Comissions de serveis dels funcionaris docents de la Conselleria d’Educació pel curs 2020-2021.

3. Torn obert de paraula.

En primer lloc hem expressat el nostre malestar per la manca de negociació i pel caràcter informatiu de les darreres reunions.


1. En aquest primer punt, la DG de primera infància, ens ha explicat que l’estat d’alarma generat pel coronavirus, ha desencadenat una falta de temps que fa necessària la simplificació del procés.

Aquestes afecten l’Aula Hospitalària (AH), el Servei d’Assistència Educativa Domiciliària (SAED), l’Equip d’Alteració del Comportament (EAC), l’Equip d’Avaluació de les Dificultats de Socialització i Comunicació (EADISOC), l’IES Can Balo, l’Equip d’Atenció a la Discapacitat Visual (EADIVI), l’Equip de Comunicació, Llenguatge i Aprenentatge (ECLA), i els centres d’acolliment temporal (CAT).

Ens comuniquen que ja hi ha 3 places vacants ocupades en procediment extraordinari. Es proposarà als qui ocupaven aquestes places la seva pròrroga si no hi ha altres participants.

Recordam que:

  • S’ha d’acreditar ser funcionari de carrera, amb cinc anys d’antiguitat.
  • La sol·licitud i projecte de treball s’han d’enviar a sad@dgice.caib.es.
  • Se suspèn el termini de presentació de sol·licituds, de quinze dies, el qual es reprendrà quan finalitzi l’estat d’alarma.
  • Les sol·licituds i projectes presentats, seran revisats i valorats pel servei d’Atenció a la Diversitat. Les valoracions i les entrevistes s’eliminen per la pròrroga de l’estat d’alarma. Ens informaran del procés, ja que l’esborrany elimina la presència sindical.
  • Cal remarcar que aquestes places s’oferiran per un període de quatre cursos escolars.
  • Si aquestes places no es donen ara, es donaran al tràmit de destinacions provisionals per funcionaris, i després, per interins.

Per concloure aquest punt, hem demanat pel que fa a les comissions de serveis en camps d’aprenentatge: si es farà igual que el curs passat i quins criteris seguiran. No trobam adient canviar les regles del joc, fent una pròrroga temporal. S’estudiarà la proposta.


2. Pel que fa a les places d’ATD (assessors tècnics educatius) ocupades a la Conselleria d’Educació, excepcionalment, es prorrogarà la continuïtat del personal actual, a causa de la situació de pandèmia que dificulta el procés de selecció.


3. Al torn obert de paraula hem demanat les següents informacions:

SUBSTITUCIONS: Han minvat les substitucions setmanals. Queda reduït a un darrer tràmit al maig i ja està? Resposta: Ens informen que els tràmits es continuaran fent quinzenalment i que les places d’urgència també per telèfon.

COMISSIONS DE SERVEIS: quines seran les dates per fer el tràmit? Es podran adjuntar documents escanejats per a la seva valoració i així no cal fer el registre presencial? Resposta: S’obrirà el tràmit quan s’aixequi l’estat d’alarma i s’està estudiant fer arribar la informació evitant el registre presencial.

OPOSICIONS: hem demanat si es penjarà l’informe del Ministeri que permet la pròrroga de l’oferta pública, si és públic. A partir de quan es pot demanar el retorn de les taxes. Estam a l’espera d’una resposta.

INTERINS: quants s’han tutoritzat enguany, quan es preveu fer la convocatòria d’adjudicació de places, quin llistat es farà servir i quines novetats tenim respecte d’un possible pacte d’estabilitat. L’allargament d’aquesta situació permet puntuar l’experiència docent i la formació fins al 31 de desembre? Resposta: Actualment es tutoritza igual, la intenció de l’adjudicació d’interins es pretén per finals de juliol-principis d’agost, com sempre. De moment, la intenció és fer servir la llista d’interins d’enguany, respectant els 15 dies que restaven per apuntar-se al tràmit.

SOU: moltes consultes respecte a si cobrarem o no en temps i forma. Resposta: Ja hem cobrat la nòmina.

ESCOLARITZACIÓ: quan i com se farà la inscripció? Estam pendents de resposta per part de planificació i centres. Pendent de resposta.

DESESCALADA i DESCONFINAMENT: com afectarà a educació i quin Pla es té previst. Especialment pels alumnes que titulen de 2n de Batxillerat, 4t ESO i alguns cicles d’FP de 2n curs. Estam pendents de resposta per part del Conseller. Pendent de resposta.

REFORÇ D’ALUMNES: serà al Juliol al llarg de 4 setmanes? Demanam que s’aclaresqui qui el farà i demanam que es realitzi voluntàriament i amb el programa PROA o semblant, que contractaven interins al Juliol. Pendent de resposta.

Aclariment: COMISSIONS DE SERVEI per PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Resposta: El servei de prevenció està molt ocupat, amb la qual cosa han enviat el mail informant que ells no gestionen les comissions de serveis. La DG ha dit que si, que és el servei de prevenció qui farà la valoració i revisió general de salut, i després la DG de personal docent assignarà la comissió de serveis.

Una darrera qüestió a tractar, és que davant la reunió mantinguda avui, pel que fa a les comissions de servei de l'IEDIB, no han sortit a la convocatòria, de manera que hem fet arribar a la DG de Planificació i Centres el mateix tractament que hem donat suport a tot el personal de la Conselleria, és a dir, la pròrroga de totes les comissions de servei de tot el personal actual a l'IEDIB.

Us recordam que pels qui sou afiliats/des podeu demanar cita i us ajudarem i assessorarem per tramitar-la. Posau-vos en contacte amb nosaltres al 971461290 o enviant un e-mail a administracio@anpebalears.es, deixeu el vostre telèfon i vos cridarem.