Anpe qüestiona la legalitat dels criteris per a avaluar aquest curs


24 Abr, 2020

ANPE QÜESTIONA LA LEGALITAT DELS CRITERIS PER A AVALUAR AQUEST CURS

Després de la publicació en el dia d'avui en el BOE de l'Ordre EFP/365/2020 per la qual s'estableixen el marc i les directrius d'actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del curs 2020-2021, ANPE considera un despropòsit normatiu i jurídic les directrius d'actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 quant a promoció i titulació.

El sindicat ANPE qüestiona la legalitat de la mesura que permet aquest curs promocionar i titular, de manera excepcional, sense tenir en compte el nombre d'assignatures suspeses, com estableix una ordre del Ministeri d'Educació i Formació Professional publicada aquest divendres. Aquesta mesura contravé la vigent llei orgànica d'educació.

Aquesta Ordre genera confusió i inseguretat jurídica, vulnerant els principis i competències bàsiques que tenen reconeguts el Ministeri d'Educació i Formació Professional d'acord amb els criteris de promoció i titulació segons s'estableixen en la llei d'educació i els tres reials decrets 126/2014, 1104/2014 i 562/2017.

Considerem que l'Ordre publicada avui, a més de conculcar els valors d'esforç, mèrit o igualtat d'oportunitats en l'alumnat, augmenta la bretxa entre CA i resta valor a la tasca que els nostres docents estan realitzant amb esforç, dedicació i gran professionalitat. L'ordre conté mesures que "ni estan consensuades ni respecten el marc jurídic vigent".

Hem de tenir en compte que els docents requerim instruccions objectives, clares i concises per a poder fer el nostre treball adequadament, perquè la lliure interpretació genera inseguretat jurídica i menyscaba el lideratge pedagògic i autoritat acadèmica amb els nostres alumnes, la llibertat de càtedra i l'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres.

Podeu consultar el BOE aquí.

#Article a la premsa1

#Article a la premsa2