Informació mesa sectorial sobre el coronavirus


13 Mar, 2020

MESA SECTORIAL SOBRE EL CORONAVIRUS

Arran de l’escrit que vàrem presentar ahir, el Conseller d’Educació, ens ha convocat a una reunió d’urgència el proper dilluns 16 de març, en relació amb l’organització i funcionament dels centres durant el període de suspensió de l’activitat educativa.

És per aquest motiu que des d’ANPE estam elaborant una sèrie de propostes perquè siguin valorades, com el teletreball, que possibiliten la no assistència del professorat als centres per diferents motius:

 • Conciliar la vida laboral i familiar
 • Realitzar les tasques de manera telemàtica
 • Contemplar l’assistència escalonada als centres
 • Cancel·lar les reunions presencials a canvi de videoconferències
 • Suspendre el marcatge horari dels centres

Consideram prioritari aquestes mesures de contenció per preservar la salut de tots i contribuir a evitar situacions que propiciïn la propagació del coronavirus.

D’altra banda, pel que fa a les nostres seus i a l’activitat sindical:

 • Queden suspeses les visites a centres
 • La seu romandrà oberta en el seu horari habitual: vos recomanam contactar amb nosaltres per via telemàtica i telefònica
 • Els serveis del defensor del professor i l’assessoria jurídica segueixen en actiu, mitjançant el correu i el telèfon
 • Se suspenen temporalment els cursos presencials
 • S’intensificarà la neteja i desinfecció de les instal·lacions

Pel que fa als tràmits telemàtics la Conselleria d’Educació ens informa que:

 1. Les substitucions de professors així com els tràmits d'adjudicacions setmanals i extraordinaris resten suspesos fins a noves instruccions.
 2. Tot i això, cal mantenir actualitzats en el Gestib els cessaments del personal interí substitut si s'incorpora el titular de la plaça.

Les consultes i dubtes dels diferents processos de la Direcció General de Personal Docent es poden realitzar telefònicament o, preferentment, mitjançant el correu electrònic.