Resum mesa sectorial de dia dimecres 11 de març


11 Mar, 2020

11.03

RESUM MESA SECTORIAL DIMECRES 11 DE MARÇ

A la mesa sectorial d’avui dimecres, hem tractat el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta anterior.

2. Esborrany del Pla quadriennal de formació permanent del professorat 2020-2024.

3. Torn obert de paraula.

Com a consideració prèvia, des d’ANPE hem manifestat que fa mesos vàrem registrar en aquesta Conselleria un document escrit en el qual la majoria social exigia un Pacte d´estabilitat pel col·lectiu docent interí, conjugable amb les mesures d’estabilitat existents i amb el procés selectiu, i que, el dia d’avui, encara no tenim materialitzada cap reunió oficial ni cap proposta.

1. S’han aprovat les actes anteriors.

2. Pel que fa a l’esborrany del Pla Quadriennal de Formació, valoram positivament que aquest sigui continuista amb l´anterior pla, què respon a nous coneixement i que dóna sortida a les necessitats educatives d´avui en dia. La finalitat de l´esborrany és ajudar a definir, implantar i avaluar un model de gestió que cerqui la qualitat global del centre, enfocat a la millora dels processos educatius, i així acabar de consolidar el Pla de Formació anterior.

Per elaborar aquest esborrany, el Servei de Normalització Lingüística i Formació, ha comptat amb la participació d´algunes persones implicades en la formació permanent a l'hora d'elaborar aquest nou pla. Aquest es troba en una primera fase del procés, fent actuacions de participació en els CEP per posar en comú, fent anàlisi del pla anterior, detectant les necessitats actuals dels centres i gestant propostes de millora per al nou pla.

3. En el torn obert de paraula s’han comentat diverses informacions:

- Les places definitives del CGT sortiran demà.

- Una propera convocatòria d’especialistes, per cobrir places a centres, ja que s’han esgotat les llistes d’interins d’algunes especialitats.

- Finalment hem demanat si es preveia la suspensió de la convocatòria del procés d´oposicions docents establert en aquesta Comunitat, ben igual que la suspensió de les classes escolars dels centres educatius de les Illes Balears, ja que hi ha comunitats que han fet aquest anunci:la resposta ha estat què de moment no es contemplen aquestes mesures, però que si s’hagués de fer, es convocaria una Mesa Sectorial d’urgència.