Gestió dels romanents als centres


06 Mar, 2020

caib2

REUNIÓ SOBRE LA GESTIÓ DELS ROMANENTS ALS CENTRES

A la reunió mantinguda ahir, dijous 5 de març, ANPE ha decidit participar en aquest grup de treball per responsabilitat i perquè ha estat convocat, però volem advertir que no farem cap aportació al document presentat.

El motiu és perquè ens trobem davant una “retallada en tota regla”, aquest document és fruit d’una mesura presa de manera unilateral i per sorpresa, minvant el pressupost dels centres educatius, generant malestar als equips directius, als docents, a les famílies i als alumnes, ja que molts de centres tindran dificultats per dur endavant tots aquells projectes que s’havien proposat pel 2020.

Aquest document es presentat als sindicats després d’haver estat consensuat amb altres associacions, per la nostra part ens agradaria haver format part en la seva elaboració i no ara simplement per fer aportacions sobre un document que per nosaltres no fa més que plasmar una retallada econòmica.

En aquest sentit, davant l’augment pressupostari per enguany, ens preocupa que la partida destinada a educació, de 1033 milions d’euros, només cobreixi l’augment de la població escolar, i no sigui suficient per pagar les despeses de l’IPC, del 2% estatal pactat o del segon Acord Marc promès a les eleccions passades.

Finalment, des d’ANPE, estarem vigilants d’aquesta situació i exigim al Govern que treballi per mantenir tot el que s’ha aconseguit, ja que ara “reben” els centres, però demà podria traslladar-se als “docents”.