Reducció horària pels majors de 55 anys


28 Feb, 2020

REDUCCIÓ HORÀRIA PELS MAJORS DE 55 ANYS

Vos recordam que molts d’interins no reben la reducció lectiva el curs vinent perquè els horaris ja están fets a l’estiu, i els centres no tenen en compte les reduccions lectives i només ho compensen amb hores complementàries. Ara, a la darrera mesa sectorial, vàrem demanar per aquest assumpte, i la Conselleria ens ha comunicat que sí se tendrà en compte.

Per aquesta motiu, heu d’omplir el model que trobareu adjunt i registrar-ho a la secretaria del vostre col·legi o institut abans del 20 de març!

a) Pel que fa a la reducció horària: Pensau que els interins que canvieu de centre el proper curs, haureu de tornar a registrar aquesta sol·licitud al nou centre de destinació durant els primers dies del mes de setembre. Pel que fa als funcionaris de carrera que canvieu de centre per concurs de trasllats o comissió de serveis, heu de posar-vos en contacte amb el nou centre en el moment que tengueu constància de la nova plaça que ocupareu el curs vinent.

b) Pel que fa a la reducció de jornada, no és necessari fer una segona petició si canvieu de centre ja que la Conselleria enviarà un docent a mitja jornada.

Vos recordam, que a les instruccions dels horaris, els professors majors de 55 anys poden acollir-se a una de les següents mesures:

1. Reducció de mitja jornada amb, la corresponent disminució de les retribucions. Una vegada aplicada la reducció de jornada, es pot substituir un període lectiu setmanal per qualsevol de les funcions a les quals fa referència l’apartat següent.

2. Substitució per altres activitats sense disminució retributiva, d’acord amb les següents opcions:

a) 1 període lectiu + 2 complementaris (CHL: compensació hora lectiva). Substitució per altres activitats d’un període lectiu setmanal i compensació de dos períodes complementaris de no permanència al centre.

b) 2 períodes lectius + 1 de complementari (CHL). Substitució per altres activitats de dos períodes lectius setmanals i compensació d’un període complementari de no permanència al centre.

c) 3 períodes lectius, en funció de la disponibilitat del centre. Substitució per altres activitats de tres períodes lectius setmanals.

*Als documents adjunts trobareu el model de sol·licitud i les instruccions d'horaris

 

55def
instruccionshoraris