Avui a la premsa!


05 Feb, 2020

premsa5.2---interior

ANPE EXIGEIX CALENDARITZAR LES OPOSICIONS

A la Mesa Sectorial celebrada ahir, sobre la convocatòria d'oposicions, hem traslladat les nostres propostes de millora per donar majors garanties als opositors que es presenten al procés selectiu.

A més, hem manifestat el nostre malestar, ja que volem que es calendaritzin i s’escalonin aquestes oposicions massives, permetent planificar l'estudi dels opositors.

D'aquesta manera, queda patent que la nova majoria sindical, representada per ANPE i STEI, exigeixen un pacte d'estabilitat, que obligaria a calendaritzar les oposicions, ja que la mesures d'estabilitat anteriors, subscrites per altres organitzacions, no comprometen a l'Administració.

A més, volem convidar a la resta d'organitzacions sindicals a sumar-se a  aquest compromís real amb el professorat de l'escola pública que ens demana fórmules de continuïtat.