Avui a la premsa


14 Des, 2019

premsa

ANPE EXIGEIX UN NOU PACTE D'ESTABILITAT QUE CALENDARIZE LES OPOSICIONS

Després de la Mesa sectorial celebrada aquest divendres, la majoria sindical representada per ANPE i STEI, hem exigit un nou pacte d'estabilitat pel professorat interí.

Després de les notícies sobre les darreres sentències dels tribunals europeus, l'abús en la contractació d'interins, les convocatòries massives d'oposicions i la passivitat de l'administració davant aquesta situació, hem decidit plantejar la subscripció d'un pacte d'interins a mig-llarg termini, on l'experiència docent sigui la clau per donar continuïtat als funcionaris interins de la nostra comunitat.

Avui, queda patent que ANPE, juntament amb l’STEI, exigeixen un pacte d'estabilitat, ja que les mesures d'estabilitat anteriors, subscrites per altres organitzacions, no comprometen a l'Administració en res. A més, volem convidar a la resta d'organitzacions sindicals, a afegir-se en adoptar aquest compromís real amb el professorat de l'escola pública, que ens demana fórmules de continuïtat.

Amb aquesta proposta volem convidar a l'Administració a un primer gran acord, amb una mesura real i factible, que calendaritzi i escaloni aquestes oposicions massives, permetent planificar l'estudi dels opositors. Alhora, aquest pacte, garantiria el cobrament i puntuació de l'estiu i donaria tranquil·litat al professorat interí amb més experiència a l'escola pública, donant estabilitat davant futures incerteses. A més, hem deixat constància, de tornar a la selecció voluntària de places per als interins en l'adjudicació d'estiu.

També hem tractat el problema que trobaran els filòlegs i traductors en llengües estrangeres de les illes balears, en el moment en el qual els d'humanitats i lletres amb un C2 poden exercir les seves especialitats, i també, la consideració de puntuar als aprovats sense plaça en les oposicions, pels que varen superar la primera fase com als que van aprovar sense plaça en la segona fase, ja que aquesta puntuació extra promou els tribunals a aplicar el concurs oposició sense alterar de manera substancial l'ordre de les llistes.

Després de més de 7 mesos sense reunir-nos amb el Sr. Conseller, volem fer aquest primer pas per a manifestar la nostra intenció de consolidar unes bases sòlides que donin peu a futurs enteniments.

Des d’ANPE, exigim una nova reunió, per tractar aquesta resolució d'interins, en la qual se'ns plantegi un pacte d'estabilitat, amb el màxim responsable d'Educació, per poder concretar aquesta proposta, explicar els motius pels quals plantegem aquesta necessitat, i pregar que es respecti la majoria social de la Mesa d'Educació, tal com es va fer amb l'acord anterior.