Mesa sectorial del 13 de desembre de 2019


13 Des, 2019

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DEL 13 DE DESEMBRE

Avui divendres dia 13 de desembre, hem participat a la Mesa Sectorial amb el següent ordre del dia:

1. Proposta de Resolució sobre la convocatòria d’interinitats curs 2020-21.

2. Informació sobre el nombre de places per especialitat d’oposicions a cossos docents 2020.

1. Pel que fa a la convocatòria d’interinitats, la Conselleria ens ha mostrat la seva voluntat de mantenir en termes generals allò ja establert a les bases generals. ANPE no vol canvis substancials que puguin afectar a la continuïtat laboral d’aquells docents interins que ja fan feina, encara més enmig d’un procés d’oposicions tan agressiu com el que tenim.

El tràmit per participar a la convocatòria serà del 15 de gener al 31 de març de 2020.

És en aquest sentit que hem expressat la nostra intenció de reeditar un pacte d’estabilitat que sigui compatible amb el procés selectiu, així com demanar prolongar les oposicions però amb convocatòries menys potents, constants i progressives, tal com es va acordar a nivell estatal per majoria sindical.

Aquest plantejament ve motivat perquè trobam que l’Acord de mesures d’estabilitat, signat el 7 de febrer de 2018 és insuficient, ja que no compromet en res a l’Administració. Per aquest motiu, aquesta mesura ja no compta amb la majoria de la Mesa Sectorial, que a dia d’avui, demana un nou Pacte d’estabilitat.

Hem plantejat donar una major puntuació a l’experiència docent a la pública, tal com se barema a les oposicions.

Després de escoltar al grup “Aprovats sense plaça” i als d’interins veterans que no es poden planificar unes oposicions massives a curt termini, podem estar d’acord en mantenir el barem actual i reconèixer amb una puntuació el fet d'aprovar sense plaça, de manera que no afectaria negativament a la posició atorgada a cap interí de la llista.

Acceptem aquesta proposta, perquè una “puntuació extra”, podria promoure als tribunals a fer servir el vertader concurs-oposició, per tal de no deixar sense res a tots aquells que hagin superat el procés selectiu sense l’èxit esperat.

Així mateix, s’ha tractat la possibilitat d’eliminar l’obligatorietat de presentar sol·licituds dels aspirants que ja es troben en llistes, excepte aquells que vulguin aportar nova documentació. Per part d’ANPE valorem positivament tot allò encaminat a simplificar, facilitar i agilitzar aquests tràmits.

Des d’ANPE hem demanat que es compti l’experiència i la formació fins als darrer dia de la convocatòria, tal com passa amb la resta de mèrits i requisits.

També, hem tractat la participació de tots els aspirants de la borsa en els procediments ordinaris d’adjudicació de places (exclosos per català i màster), la qual cosa ens pareix bé, ja què prima el dret dels alumnes a disposar d’un professor de manera immediata, donant una major celeritat en la cobertura d’aquelles especialitats difícils de cobrir.

Altres qüestions generals relacionades amb la convocatòria d’interins:

- Seguim en contra de nous perfils, per l’alteració significativa que podria alterar l’ordre de les llistes.

- A més, ens oposem a l’exclusió de les borses per una falta lleu, greu o molt greu. Podria suposar una eina que generi un ús malintencionat i serveixi com a mesura de por entre el nostre col·lectiu més feble: els interins.

- Trobem necessari recuperar que els interins puguin fer el tràmit telemàtic de l’estiu triant les places que vulguin de manera voluntària i que no s’obligui a posar totes les places disponibles; i que mantinguin el dret al cobrament de l’atur si nos els adjudiquen una plaça vacant o substitució al tràmit de l’estiu, de substitucions o extraordinari.

- Estam totalment en contra de convertir l’excepcionalitat dels llicenciats en humanitats i C2 en una norma, tal com passa a totes les especialitats lingüístiques, ja que pel col·lectiu de traductors i filòlegs suposa un desprestigi de la seva llicenciatura, afavorint un altre tipus d’itinerari de menys nivell. Hem exigit que se llevin tots aquests apartats d’excepcionalitats convertits en norma de l’annex 4. A més, se manté l’excepcionalitat pels humanistes amb el C1.

En definitiva, des d’ANPE Illes Balears vetllarem per l’estabilitat normativa que garanteixi la continuïtat laboral dels nostres funcionaris interins acceptant un barem sense canvis significatius, que promocionin l’experiència a la pública.

Pel que fa al nostre suport, ens posicionam en contra d'aquesta resolució fins tenir a la mesa un Pacte d'estabilitat i una tria voluntària de places a l'estiu.

2. Pel que fa a la informació sobre el nombre de places per especialitat d’oposicions ens han comunicat que de les 1144 places distribuïdes entre infantil i primària, secundària, formació professional, escoles oficials d’idiomes, música i arts escèniques, i arts plàstiques i disseny.

Amb les successives convocatòries es pretén arribar enguany al 22% d'interins.

A les oposicions del 2019 es varen adjudicar el 80 % de les places que es varen treure a concurs. Això suposa que es varen cobrir 856 places del total de 1.070 que integraven aquesta oferta d’oposicions. Només quedaren desertes 214 places, el 20 % del total.

El 86,8% de les places adjudicades han estat per a interins que han treballat els darrers 5 anys en algun centre públic de les Illes. Amb les places adjudicades des de l’any 2017 passat s’han estabilitzat 1.957 places, la majoria per a docents interins.

La intenció de la Conselleria és la de convocar noves oposicions també el 2021, el 2022 i el 2023.

Tal i com ha passat enguany, es preveu que les proves d’oposició tinguin lloc el mes de juliol a totes les illes, de manera que hi hagi el termini de temps necessari perquè els nous funcionaris puguin optar a les seves places per al nou curs escolar.