Nota de premsa sobre l'esborrany de la nova llei educativa


28 Nov, 2019

29-novembre
NOTA DE PREMSA SOBRE L'ESBORRANY DE LA NOVA LLEI EDUCATIVA
A la Mesa Sectorial d’avui sobre l’anàlisi de les oposicions, hem aprofitat per recordar a l’Administració que les condicions sociolaborals dels docents s’han de negociar en la Mesa Sectorial d’Educació.
És per aquest motiu, que tot allò que pugui afectar els llocs de treball sobre les places dels funcionaris interins o de carrera han de ser compatibles amb els principis de mèrit, capacitat i igualtat. La perfilació de les places dels centres, l’augment en el poder de decisions dels equips directius, així com l’avaluació del professorat, entre altres aspectes, han de passar pel filtre sindical per tal de fer més objectius aquells aspectes o ítems que s’hagin de valorar.
Des d’ANPE sempre hem defensat, que les lleis i les normatives s’han de fer amb totes les forces implicades i amb el màxim consens possible. Totes les aportacions les anirem fent al Consell Escolar de les Illes Balears, com a màxim òrgan consultiu de la nostra comunitat.
D’altra banda, hem exigit que volem una aposta per les oposicions, escalonades, establertes en un calendari , progressives i conjugables amb un pacte d’estabilitat, així com també una data urgent per tractar el segon Acord Marc, amb la intenció de recuperar les condicions sociolaborals dels docents de l’ensenyament públic al més aviat possible.