Tornar

I. Balears Jul 25, 2019

Tràmit d'adjudicacions de places als opositors en pràctiques


OPOSITORS EN PRÀCTIQUES
Recordau que demà s'inicia el tràmit per seleccionar les places.
El tràmit comença 26 de juliol a les 12h i finalitza dia 29 de juliol a les 12h.
Teniu en compte els següents punts:
1. Estau obligats a triar plaça a l'illa presentada i especialitat aprovada.
2. Només podeu seleccionar jornades senceres.
3. Per als mestres de primària no podeu seleccionar places d'atenció a la diversitat. Tot i que AL i PT sí poden accedir a places d'AL i PT als IES.
4. Les especialitats del cos de mestres de música, educació física i anglès mesclades amb el perfil de tutoria també les heu de seleccionar.
5. A secundària només podeu accedir a les places per a l'especialitat aprovada, quedant exclosos els suports i els àmbits.
 
La llista de places vacants es publicarà demà dia 26 de juliol a les 12:00h, on s'hauran inclòs les jubilacions previstes fins al 30 de setembre.
SI ho desitjau podeu demanar cita per fer el tràmit amb nosaltres, tant a la Seu de Manacor com de Palma, a través dels telèfons i correus electrònics:
 
Seu de Palma:
971 46 12 90
administracio@anpebalears.es
 
Seu de Manacor:
600 383 592
formacio@anpebalears.es


#Funcionaris #Adjudicacions #Titulaciones

Tornar