Reclamació de l'estiu 2019


31 Jul, 2019

INFORMACIÓ RELLEVANT EN QUANT A LA RECLAMACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL NOMENAMENT DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST

DES D’ANPE DEFENSAM QUE EL CESSAMENT A DATA 30 DE JUNY, HAVENT TREBALLAT UN MÍNIM DE CINC MESOS I MIG (NO NECESSÀRIAMENT DE FORMA CONTINUADA) I SENSE QUE S’HAGUI PRODUÏT LA REINCORPORACIÓ DEL TITULAR DE LA PLAÇA, ES PRODUEIX EN FRAU DE LLEI. PER AIXÒ T’ANIMAM A RECLAMAR.


PRIMER.- Si has presentat la reclamació a la Direcció General de Personal Docent i no has obtingut resposta, has de mirar els terminis i si han passat més de 3 mesos des de la seva presentació, ja pots interposar el Recurs d'alçada.


SEGON.- Si després d'haver presentat la reclamació, l'Administració t'ha contestat i te la denega donant-te un termini d'1 mes per a interposar el Recurs d'alçada (la resolució estableix expressament que hi ha 1 mes), has de presentar-ho dins d'aquest termini com t'indica, nosaltres et facilitem el model per a això.


Si per alguna causa se t'ha passat el termini d'1 mes per a interposar el Recurs d'alçada, t'aconsellem que presentis una nova reclamació inicial a la Direcció General de Personal Docent, per a intentar iniciar de nou la via administrativa.

TERCER.- A) Si has presentat el Recurs d'alçada i han passat més de 3 mesos des de la presentació i l'Administració no t'ha contestat, tens un termini nou de 6 mesos per a interposar el corresponent procediment judicial Contenciós-Administratiu (segons sentència del Suprem, no existiria cap termini per a presentar contenciós davant el silenci administratiu).


No obstant això l'Administració està contestant i pot fer-ho encara que hagin transcorregut més de tres mesos. El prudent seria esperar que m'arribi la contestació i quan faltin dos mesos perquè es compleixi el termini, en l'exemple sobre finals d'abril, si no he rebut res, interposar el corresponent Recurs contenciós administratiu.


B) Si has presentat el Recurs d'alçada i has rebut la contestació de l'Administració denegant-te'l, tens un termini de dos mesos per a interposar el corresponent Recurs contenciós administratiu.


Si se't passa aquest termini de dos mesos per a interposar el corresponent Recurs contenciós administratiu, això suposa que causat estat en via administrativa, i en ser consentida i ferma, no podràs tampoc en el futur acollir-te a cap extensió de sentència.


Per això, és fonamental si tens interès en el procés, que no se't passin els terminis.


Davant qualsevol dubte que et pugui sorgir sobre aquest procés envia un mail a juanjo@suauadvocat.com i et contestarem al més aviat possible.

model-d-instancia-reclamaciÓ-estiu