Dia Internacional de l'Educació


24 Gen, 2020

24 DE GENER DIA INTERNACIONAL DE L'EDUCACIÓ 

ANPE se suma al Dia Internacional de l'Educació com un dret humà fonamental, un bé públic i de responsabilitat col·lectiva.

L'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 24 de gener el Dia Internacional de l'Educació, en commemoració al paper que l'educació exerceix sobre la pau i el desenvolupament global. Sense una educació de qualitat, inclusiva i equitativa per a tots i d'oportunitats d'aprenentatge al llarg de tota la vida, els països no aconseguiran la igualtat de gènere ni trencaran el cicle de pobresa que afecta a milions de infants, joves i adults.

A més, a finals de gener tindrà lloc la primera reunió dels membres de la Comissió Internacional de la UNESCO sobre els “Futurs de l'Educació” que té com a objectiu repensar l'educació i donar forma al futur, catalitzant un debat mundial sobre com cal replantejar el coneixement, l'educació i l'aprenentatge en un món de creixent complexitat, incertesa i precarietat.

Des d’ANPE, pensem que per a donar resposta a aquestes preguntes cal fer una aposta ferma per:

Un augment en la inversió en Educació que garanteixi els recursos econòmics, materials i humans necessaris.

Establir les reformes amb l'objectiu de millorar la formació inicial i permanent del professorat, la seva valoració social i les seves condicions sociolaborals, reivindicant el seu paper imprescindible de contribució en la millora de la qualitat de l'Educació.

Aconseguir, des del consens, un acord bàsic, o de mínims, que generi estabilitat i perdurabilitat, mantenint l'Educació al marge de les polèmiques i debats ideològics que la llastren.

Millorar i ampliar l'Educació Pública per a assegurar el principi d'igualtat d'oportunitats i cohesió social, sobretot de les zones més desfavorides.

La flexibilització i adaptació de l'educació i la potenciació de la formació contínua per a donar resposta als continus avanços tecnològics i innovacions amb la finalitat de contribuir de manera eficient a la prosperitat humana.

ANPE creu fermament en la labor de l'Educació com a eina per a transformar la societat en el camí de la igualtat i la inclusió. Considerem imperatiu educar als joves en la cultura de l'aprenentatge continu i l'esforç. L'escola ha de ser el laboratori que ajudi a canviar la societat, perquè, des d'una veritable educació inclusiva, equitativa i de qualitat poguem acabar la desigualtat i la pobresa, de joves i adults.