Devolució de les taxes oposicions 2020


22 Jun, 2020

INICI DEL TRÀMIT PER A LA DEVOLUCIÓ DE TAXES DE LES OPOSICIONS 2020

Per aquells que heu decidit no participar a les oposicions ajornades al 2021 podeu sol·licitar la devolució de les taxes abonades per via telemàtica.

A partir d'avui disposau de 10 dies hàbils per fer el tràmit.

La documentació s’ha d’adjuntar, en un sol fitxer, en el tràmit:

- Sol·licitud de participació a les proves selectives de la qual vol desistir.
- Fotocòpia del DNI.
- Model 046 del pagament realitzat
- Declaració responsable de veracitat de dades bancàries (descarregaulo als documents adjunts)

Accédiu al tràmit aquí

declaració-de-veracitat-de-dades-bancàries-empl