• Notícia destacada

ANPE reclama mesures educatives i un acord bàsic d'estat que conti amb la participació del professorat


05 Sep, 2018

Davant l'inici del curs escolar, ANPE exigeix que les propostes de modificació de la LOMCE i altres mesures que es vulguin implantar venguin precedides d'un acord de mínims i compti sempre amb la implicació i participació del professorat.

 

S'inicia un curs que correspon gestionar a un nou govern que s'enfronta a la complexa situació derivada de la difícil aritmètica parlamentària, cosa que dificulta la possibilitat d'arribar a acords per impulsar qualsevol reforma.
 
La ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, ha comparegut aquest dimarts a la Comissió d'Educació del Congrés dels Diputats per explicar les propostes polítiques educatives que recull l'esborrany de l'Avantprojecte de llei per a la Millora de les condicions per a l'exercici de la docència i l'ensenyament en l'àmbit de l'educació no universitària.
 
En la seva compareixença ha detallat la situació dels tràmits per derogar el Reial Decret Llei 14/2012, de racionalització de la despesa educativa per reduir les ràtios màximes d'alumnes per aula, eliminar els dies mínims per substituir el professorat i reduir l'horari lectiu del professorat , però deixant discrecionalitat a les CCAA per a la seva aplicació. Són mesures que no entraran en vigor fins al curs 2019/20, excepte en el cas de les substitucions, que podria ser d'aplicació immediata.
 
ANPE exigeix ​​des de fa temps la derogació de les retallades en educació, tot i que no estem d'acord que la regulació de l'horari lectiu màxim del professorat es deixi en mans de les comunitats autònomes. S'hauria fixar, amb norma de caràcter estatal, de la mateixa manera que passa amb les ràtios màximes d'alumnes per aula, per evitar que es produeixin situacions discriminatòries entre comunitats amb diferents càrregues lectives, tenint en compte a més que el Tribunal Constitucional avala la competència de l'Estat per regular amb caràcter bàsic la jornada lectiva mínima dels docents. La reducció de l'horari lectiu per al professorat és una qüestió fonamental per millorar l'atenció als alumnes, per tant, ANPE proposa que l'horari lectiu del professorat sigui com a màxim de 18 períodes lectius en els centres d'Ensenyament Mitjà i de 23 períodes lectius, en els Centres d'Educació Infantil, Primària i Especial.
 
A més de la derogació de les retallades, ANPE exigeix ​​dur a terme una sèrie de mesures per millorar el sistema educatiu i al seu professorat:
 
- Impulsar l'ensenyament públic com a eix vertebrador del sistema educatiu, arribar a un acord de finançament que permeti emprendre les reformes necessàries en igualtat de condicions a tot l'Estat, i vertebrar i cohesionar el Sistema Educatiu, regulant un marc competencial bàsic en el qual estiguin perfectament definits les atribucions de l'Estat i les de les CCAA. Per promoure aquestes mesures, cal que es reprengui la idea d'Pacte Educatiu o almenys un Acord Bàsic per adoptar una sèrie de canvis que no només contempli el consens d'aspectes com la Religió o garantir l'escolarització en castellà com a llengua vehicular, entre altres, sinó també aquests aspectes fonamentals que ANPE sempre ha defensat.
 
- Abordar la situació del professorat i el seu futur professional, donant resposta al disseny de la professió docent en un doble aspecte, establint una Llei de la professió docent i, d'altra banda, amb un Estatut de la Funció Pública Docent que reculli i desenvolupi la cursa professional docent, des de l'ingrés a la funció pública docent fins a la jubilació. Sense oblidar reivindicacions com l'equiparació salarial i la reducció de burocràcia en els centres educatius.
 
- Impulsar les línies bàsiques per potenciar la Formació Professional, establint una col·laboració directa i més efectiva entre les empreses i els centres educatius.
 
- Elaborar un pla estratègic de la convivència en els centres que permeti la millora de la convivència i contempli el desenvolupament reglamentari de l'autoritat del professor, un programa de prevenció d'assetjament escolar que inclogui l'acceleració dels protocols de protecció a les víctimes, un pla específic de formació del professorat i la reactivació de l'Observatori Estatal sobre la Convivència Escolar, entre altres mesures.
 
Davant aquest inici de curs, és fonamental el foment del diàleg a través de la Conferència Sectorial d'Educació i la Taula de Negociació del personal docent. Des d'ANPE demanem que es compti sempre amb la implicació i participació del professorat en la Mesa Sectorial d'Educació per abordar totes aquestes mesures.