Resultat de la recerca

Tornar

Anpe exigeix al congrés que derogui els articles del RD-Llei 31/2020 que deixa en mans de les CCAA decisions sobre la promoció
I. Balears 30 Sep, 2020
llei-rd

Avui s'ha publicat en el BOE el RD-Llei 31/2020 en el qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària. ANPE fa una crida a tots els grups parlamentaris perquè no convalidin els articles relatius a la promoció i titulació de l'alumnat.

Llegir més
BOE Centres
Atenció interins: Esmenes en la sol·licitud d'inscripció d'activitats de formació
I. Balears 04 Abr, 2019

Novetat convocatòria d'Interins per al curs 19-20 Requeriment d'esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d'inscripció d'activitats de formació en el Registre General de Formació Permanent del Professorat.  

Llegir més
Interins Convocatoria BOE
Ordre ECD/65/2018, de 29 de gener, que regula les proves de l'avaluació final d'Educació Secundària Obligatòria
I. Balears Nacional 30 Gen, 2018
logo-boe-min

ANPE. Normativa. Publicada l'ordre ECD 65/2018 per a tots els centres docents del Sistema Educatiu Español, i per al curs 2017/18, que regula les proves de l'avaluació final d'Educació Secundària Obligatòria. L'avaluació final d'Educació Secundària Obligatòria tindrà caràcter mostral i finalitat diagnòstica. S'aplicarà a alumnes que es trobin cursant 4º d'Educació Secundària Obligatòria, amb independència de les seves qualificacions. Aquesta avaluació mancarà d'efectes acadèmics. L'avaluació final d'Educació Secundària Obligatòria valorarà el grau d'adquisició de la competència matemàtica, la competència lingüística i la competència social i cívica, tenint com a referència principal les matèries generals del bloc d'assignatures troncals cursades en quart curs d'Educació Secundària Obligatòria per determinar el grau d'adquisició de la competència. - Per a la competència lingüística, es tindrà com a referència: les matèries Llengua Castellana i Literatura, Primera Llengua Estrangera i, si escau, Llengua Cooficial i Literatura, - Per a la competència matemàtica, es tindrà com a referència: les matèries Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics i Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats - Per a la competència social i cívica, es tindrà com a referència: la matèria Geografia i Història Les proves comprendrà la matriu d'especificacions, la longitud (nombre mínim i màxim de preguntes), temps d'aplicació, la tipologia de preguntes (preguntes obertes, semiabiertas i d'opció múltiple) i els qüestionaris de context. Es realitzarà una prova per cadascuna de les matèries que constitueixen la referència principal de les competències objecto d'avaluació. En enllaços d'interès pots trobar l'ordre completa amb els annexos, en format html o en fomrato pdf, per a descàrrega (al final de la pàgina) Enllaços d'interès: Orden ECD/65/2018, de 29 de enero.

Llegir més
BOE Normativa educativa Evaluación
Avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat, per al curs 2017/2018.
I. Balears Nacional 26 Gen, 2018
logo-boe-min

ANPE. Normativa. Publicació de l'Ordre ECD/42/2018, de 25 de gener, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat, les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, per al curs 2017/2018.

Llegir més
Normativa BOE
BOE. Revalorització de les pensions i d'altres prestacions socials davant l'absència de la llei de pressupostos 2018
I. Balears Nacional 02 Gen, 2018
image.php

L'última reunió del Consell de Ministres de l'any ha servit per donar llum verda a un ampli nombre de mesures de caràcter econòmic, per a la seva entrada en vigor amb el nou exercici, entre elles, la revalorització de les pensions que vénen a cobrir l'absència d'una nova llei de Pressupostos, doncs el Govern ha renunciat a presentar un projecte per 2018 davant la falta de suports parlamentaris.

Llegir més
BOE Jubilacions
Tornar