Resultat de la recerca

Tornar

INFORMACIONS PELS INTERINS
I. Balears 28 Ago, 2015
historico

INFORMACIÓ DEL TRÀMIT SETMANAL   Des d’ANPE calculam que durant el mes de setembre i octubre la conselleria oferirà entre 400-500 places, així que vos demanam que penseu a fer el tràmit setamanl d’adjudicacions de places. Així doncs, pensau que poden sortir:   -VS (vacants sobrevingudes) per una jubilació o una comissió de serveis atorgada al mes d’Agost o posterior. En aquests casos es cobra i puntua l’estiu. Pensam que n’hi haurà bastants!   -Substitucions: generades per malalties, embarassos, permisos de maternitat, etc,…i la durada dependrà del tipus de baixa. No es cobra ni puntua l’estiu, però cobrareu vacances de Nadal i Pasqua sempre que continueu al mateix centre. Si canviau, no.   Teniu en compte que els majors de 55 anys i 10 anys d’experiència van per davant de tots, independentment de la puntuació. Després va per puntuació.       INFORMACIÓ PELS INTERINS QUE HEU DE PRENDRE POSSESSIÓ DE LA VOSTRA PLAÇA L’1 DE SETEMBRE   Fa dos anys, a proposta d’ANPE, vàrem aconseguir que els interins que canviau d’illa, pogueu anar al centre antic (el de l’any passat) a fer els exàmens de setembre, i allà mateix, prengueu possessió de la vostra plaça (al centre d’enguany) i així vos estalviau un viatge. Això ha quedat reflectit en la normativa de la següent manera: Al BOIB 91 de 20 de Juliol de 2015, va sortir la Resolució amb la convocatoria, i a l’apartat 15 diu:   “... Si la presa de possessió i la incorporació efectiva no es produeixen el dia assenyalat i no hi ha cap causa que ho justifiqui, el nomenament quedarà sense efectes i l’aspirant restarà exclòs de la borsa.   ... S’entén com a causa justificada la necessitat d’acabar les tasques pendents (exàmens i avaluacions) al centre on el funcionari interí tenia la destinació el curs anterior si la nova destinació és a una altra illa. La presa de possessió de la nova destinació i la incorporació efectiva s’han de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 8 de setembre. En aquest cas, el funcionari interí ha d’informar d’aquesta circumstància al director del centre on té la nova destinació i ha d’enviar-li per fax la documentació de la presa de possessió dia 1 de setembre.   …Finalitzades les tasques pendents, ha de presentar al director del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha duit a terme.   Si no es compleixen aquestes obligacions, s’entendrà que la presa de possessió posterior a l’1 de setembre no queda justificada.”   També vos recordam, que els documents a entregar el dia 1 de setembre per formalitzar el contracte amb la Conselleria d’Educació: a)     ANNEX 1: per posar les dades bancàries si és la primera vegada que feis feina a l’ensenyament públic.  També pensau que aquest model serveix per mantenir estable l’IRPF, de fet, a mode de recomanació, pensau que vos orientam que aproximadament tengueu un 19% pels qui sou de secundària i un 17% pels del cos de mestres (aquesta dada és orientativa). b)     ANNEX 2: declaració jurada. c)     ANNEX 3: dades personals. d)     MODEL 145: un per vosaltres i l’altre per l’Administració. e)     La sol·licitud d’adreça electrònica. f)      Full de presa de possessió (introduint el vostre DNI). g)     El full de cessament.   Pels qui feis feina cada any és suficient entregar la pressa de possessió i, si voleu, l’annex 1 amb l’IRPF que desitjau canviar per tot l’any!  

Oposicions
ANPE ASSISTEIX A LA REUNIÓ DEL COMITÉ DE VAGA COM A CONVIDAT
I. Balears 28 Ago, 2015
historico

ANPE ASSISTEIX A LA REUNIÓ DEL COMITÉ DE VAGA COM A CONVIDAT   Des d'ANPE trobam priotirari la recuperacio de les condicions sociolaborals perdudes pels docents de l'ensenyament públic. A mode de resum vos deixam la informació que la conselleria ens ha fet arribar a la mesa, en un resum que engloba molts de temes.   Respecte a la plantilla de professorat ens han comunicat que enguany hi ha 256 professors de secundària més, 64 mestres, 32 mitjes jornades de Música i dibuix afegides i un 6% més de substitucions.   Entre d'altres notícies ens han comunicat que pel curs vinent volen també ampliar la plantilla dels mestres en 190 més: 110 de Educació Infantil i 80 de Primària.   També fer oficial que el primer tràmit de substitucions es farà el 4 de setembre. I que només hi ha 4 persones de pacte desplaçades que encara no estan en actiu (3 d'ells són els primers de la seva especialitat), amb la qual cosa, des d'ANPE estam molt satisfets pel resultat global d'aquest pacte d'estabilitat.   Vos adjuntam informació aportada a la mesa i les notícies a la premsa.

Convivència
INFORMACIONS PELS INTERINS
I. Balears 28 Ago, 2015
historico

INFORMACIÓ DEL TRÀMIT SETMANAL   Des d’ANPE calculam que durant el mes de setembre i octubre la conselleria oferirà entre 400-500 places, així que vos demanam que penseu a fer el tràmit setamanl d’adjudicacions de places. Així doncs, pensau que poden sortir:   -VS (vacants sobrevingudes) per una jubilació o una comissió de serveis atorgada al mes d’Agost o posterior. En aquests casos es cobra i puntua l’estiu. Pensam que n’hi haurà bastants!   -Substitucions: generades per malalties, embarassos, permisos de maternitat, etc,…i la durada dependrà del tipus de baixa. No es cobra ni puntua l’estiu, però cobrareu vacances de Nadal i Pasqua sempre que continueu al mateix centre. Si canviau, no.   Teniu en compte que els majors de 55 anys i 10 anys d’experiència van per davant de tots, independentment de la puntuació. Després va per puntuació.       INFORMACIÓ PELS INTERINS QUE HEU DE PRENDRE POSSESSIÓ DE LA VOSTRA PLAÇA L’1 DE SETEMBRE   Fa dos anys, a proposta d’ANPE, vàrem aconseguir que els interins que canviau d’illa, pogueu anar al centre antic (el de l’any passat) a fer els exàmens de setembre, i allà mateix, prengueu possessió de la vostra plaça (al centre d’enguany) i així vos estalviau un viatge. Això ha quedat reflectit en la normativa de la següent manera: Al BOIB 91 de 20 de Juliol de 2015, va sortir la Resolució amb la convocatoria, i a l’apartat 15 diu:   “... Si la presa de possessió i la incorporació efectiva no es produeixen el dia assenyalat i no hi ha cap causa que ho justifiqui, el nomenament quedarà sense efectes i l’aspirant restarà exclòs de la borsa.   ... S’entén com a causa justificada la necessitat d’acabar les tasques pendents (exàmens i avaluacions) al centre on el funcionari interí tenia la destinació el curs anterior si la nova destinació és a una altra illa. La presa de possessió de la nova destinació i la incorporació efectiva s’han de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 8 de setembre. En aquest cas, el funcionari interí ha d’informar d’aquesta circumstància al director del centre on té la nova destinació i ha d’enviar-li per fax la documentació de la presa de possessió dia 1 de setembre.   …Finalitzades les tasques pendents, ha de presentar al director del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha duit a terme.   Si no es compleixen aquestes obligacions, s’entendrà que la presa de possessió posterior a l’1 de setembre no queda justificada.”   També vos recordam, que els documents a entregar el dia 1 de setembre per formalitzar el contracte amb la Conselleria d’Educació: a)     ANNEX 1: per posar les dades bancàries si és la primera vegada que feis feina a l’ensenyament públic.  També pensau que aquest model serveix per mantenir estable l’IRPF, de fet, a mode de recomanació, pensau que vos orientam que aproximadament tengueu un 19% pels qui sou de secundària i un 17% pels del cos de mestres (aquesta dada és orientativa). b)     ANNEX 2: declaració jurada. c)     ANNEX 3: dades personals. d)     MODEL 145: un per vosaltres i l’altre per l’Administració. e)     La sol·licitud d’adreça electrònica. f)      Full de presa de possessió (introduint el vostre DNI). g)     El full de cessament.   Pels qui feis feina cada any és suficient entregar la pressa de possessió i, si voleu, l’annex 1 amb l’IRPF que desitjau canviar per tot l’any!  

Oposicions
ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES PLACES D´INTERINS
I. Balears 24 Ago, 2015
historico

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES PLACES D'INTERINS   Aquí teniu el llistat provisional amb l'adjudicació definitiva de destinacions provisionals de totes les especialitats en règim d'interinitat. Aquesta llista no inclou els interins de pacte no desplaçats que ja es varen publicar amb anterioritat. També teniu la pressa de possessió per presentar al centre on t'han adjudicat el dia 1 de setembre.

Oposicions
ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES PLACES D´INTERINS
I. Balears 24 Ago, 2015
historico

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES PLACES D'INTERINS   Aquí teniu el llistat provisional amb l'adjudicació definitiva de destinacions provisionals de totes les especialitats en règim d'interinitat. Aquesta llista no inclou els interins de pacte no desplaçats que ja es varen publicar amb anterioritat. També teniu la pressa de possessió per presentar al centre on t'han adjudicat el dia 1 de setembre.

Oposicions
ADJUDICADES LES PLACES D’INTERINS!
I. Balears 19 Ago, 2015
historico

ADJUDICADES LES PLACES D’INTERINS!   Aquí teniu el llistat provisional de les places adjudicades als diferents cossos. Heu de tenir en compte que les places s’han adjudicat per cossos amb el següent ordre, i a cadascun d’aquest per ordre de puntuació. Places del cos de mestres.Places del cos de professors d’ensenyament secundari.Places del cos de professors tècnics de formació professionalPlaces del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny   Aquesta llista no inclou els interins de pacte no desplaçats que ja es varen publicar amb anterioritat.   Els interins que s’han oblidat de fer aquest segon tràmit no decauen ni surten de llistes, sino que restaran com a NO DISPONIBLES fins al dia 1 de novembre, i perdran l’opció de marcar les substitucions setmanalment fins a aquesta data.   Vos recordam que demà dijous 20 i divendres 21 d’Agost obrirem de les 10 a les 13 hores per si els afiliats/des voleu fer una reclamació. El dilluns 24 d’Agost surtirà la llista definitiva d’adjudicacions.   Volem donar l’enhorabona als quasi 3000 interins adjudicats amb una plaça vacant, i donar molts d’ànims als quals heu quedat a prop d’una plaça. Pensau que entre el mes de setembre i octubre sortiran unes 450 substitucions més, i per això heu de fer el tràmit setmanal a partir del setembre.   Pels que vulgueu demanar l’atur, vos deixam la manera de tramitar-lo: 3.1. Si voleu el CERTIFICAT D’EMPRESA per demanar el cobrament de l’atur, heu de fer el següent: a)     Entrar al vostre portal del personal, b)    Anar a documents, c)     Sol•licitud de documents, d)    Seleccionar certificat d’empresa per l’atur e)    Tramita la sol•licitud Això ho heu de sol•licitar tots els interins que feis una SUBSTITUCIÓ. I ho heu de fer a partir del 30 de juny (en acabar el contracte).   3.2. Per consultar l’ESTAT DE LA VOSTRA SOL•LICITUD heu d’anar a: a)     Consulta b)    Estat sol•licituds c)     Comprobau que a “estat” posi: enviat al SOIB (Això voldrà dir que al SOIB ja tenen el vostre certificat d’empresa i podeu anar el dia que us hagin donat cita). d)    Finalment, per demanar cita us recordam que es tenen que sol·licitar DUES CITES: d1.  SOIB internet (www.soib.es) per telèfon (012) d2.  SEPE internet (www.sepe.es) per telèfon (901-01.02.10)      

Oposicions
ADJUDICADES LES PLACES D’INTERINS!
I. Balears 19 Ago, 2015
historico

ADJUDICADES LES PLACES D’INTERINS!   Aquí teniu el llistat provisional de les places adjudicades als diferents cossos. Heu de tenir en compte que les places s’han adjudicat per cossos amb el següent ordre, i a cadascun d’aquest per ordre de puntuació. Places del cos de mestres.Places del cos de professors d’ensenyament secundari.Places del cos de professors tècnics de formació professionalPlaces del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny   Aquesta llista no inclou els interins de pacte no desplaçats que ja es varen publicar amb anterioritat.   Els interins que s’han oblidat de fer aquest segon tràmit no decauen ni surten de llistes, sino que restaran com a NO DISPONIBLES fins al dia 1 de novembre, i perdran l’opció de marcar les substitucions setmanalment fins a aquesta data.   Vos recordam que demà dijous 20 i divendres 21 d’Agost obrirem de les 10 a les 13 hores per si els afiliats/des voleu fer una reclamació. El dilluns 24 d’Agost surtirà la llista definitiva d’adjudicacions.   Volem donar l’enhorabona als quasi 3000 interins adjudicats amb una plaça vacant, i donar molts d’ànims als quals heu quedat a prop d’una plaça. Pensau que entre el mes de setembre i octubre sortiran unes 450 substitucions més, i per això heu de fer el tràmit setmanal a partir del setembre.   Pels que vulgueu demanar l’atur, vos deixam la manera de tramitar-lo: 3.1. Si voleu el CERTIFICAT D’EMPRESA per demanar el cobrament de l’atur, heu de fer el següent: a)     Entrar al vostre portal del personal, b)    Anar a documents, c)     Sol•licitud de documents, d)    Seleccionar certificat d’empresa per l’atur e)    Tramita la sol•licitud Això ho heu de sol•licitar tots els interins que feis una SUBSTITUCIÓ. I ho heu de fer a partir del 30 de juny (en acabar el contracte).   3.2. Per consultar l’ESTAT DE LA VOSTRA SOL•LICITUD heu d’anar a: a)     Consulta b)    Estat sol•licituds c)     Comprobau que a “estat” posi: enviat al SOIB (Això voldrà dir que al SOIB ja tenen el vostre certificat d’empresa i podeu anar el dia que us hagin donat cita). d)    Finalment, per demanar cita us recordam que es tenen que sol·licitar DUES CITES: d1.  SOIB internet (www.soib.es) per telèfon (012) d2.  SEPE internet (www.sepe.es) per telèfon (901-01.02.10)      

Oposicions
SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES
I. Balears 13 Ago, 2015
historico

SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES   Vos adjuntam el calendari dels diferents processos pel mes d’Agost. Com ja sabeu, els interins de pacte NO desplaçats heu de confirmar visualment que a l’adjudicació definitiva de dia 13 d’Agost manteniu la plaça, amb la qual cosa només vos heu d’incorporar al centre on teniu la plaça el dia 1 de setembre i prendre possessió d’aquesta (sense fer aquest segon tràmit).     Els interins de pacte desplaçats heu de fer el segon tràmit entre el 14 i 18 d’Agost, seguint l’ordre per blocs. Si voleu tenir llibertat de tria, heu de renunciar al pacte, la qual cosa és una decisió vostra. El pacte signat garanteix 24 mesos de feina i puntuació segons el signat. Així, si no renunciau, heu de seleccionar totes les places segons l’ordre següent: 1. Totes les places de la mateixa especialitat i illa a jornada completa. 2. Totes les places d’altres especialitats del mateix cos i de la mateixa illa a jornada completa. 3. Totes les places d’altres especialitats del mateix grup i de la mateixa illa a jornada completa. 4. Totes les places d’altres especialitats de distint grup i de la mateixa illa a jornada completa. 5. Les places a mitja jornada de la mateixa illa (voluntàries). 6. Totes les places a altres illes a jornada completa. 7. Les places a mitja jornada a altres illes (voluntàries).     La resta d’interins admesos a les llistes heu de fer el segon tràmit entre el 14 i 18 d’Agost, i els interins exclosos no l’han de fer. D’aquesta manera, podeu seleccionar totes les places que vulgueu en funció del que vàreu seleccionar al primer tràmit. Per cobrar l’atur, és suficient si seleccionau una sola plaça i no vos l’adjudiquen, de la mateixa manera que per combinar el cobrament de mitja jornada més l’atur.   A la seu d’ANPE atendrem telefònicament als afiliats/des que ens crideu, i ajudarem presencialment a tots aquells que ens heu demanat cita prèvia.   Els interins que s’oblidin de fer aquest segon tràmit no decauen ni surten de llistes, si no que restaran com a NO DISPONIBLES fins al dia 1 de novembre, i perdran l’opció de marcar les substitucions setmanalment fins a aquesta data.   Heu de tenir en compte que les places s’adjudicaran per cossos amb el següent ordre: Places del cos de mestres.Places del cos de professors d’ensenyament secundari.Places del cos de professors tècnics de formació professionalPlaces del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny   Per això heu d’anar alerta de mesclar places de diferents cossos (ja que no es una tria ”cremallera” com sempre hem defensat) i encara que ordenem les places com vulguem, al final, el programa totes les places seguint aquest criteri.   És important saber que: a) Totes les places que s’adjudiquen a l’agost són tractades com a vacants però hi ha diferències que heu de saber. Per això veureu la següent informació: V (Vacant): No tenen propietari, i no provenen de la resulta de cap comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta N).  Per això, es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost. SV (Subsitució tractada com a vacant): Si tenen propietari i provenen de la resulta d’una comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta S). Si el titular no s’incorpora es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost. VS (Vacants sobrevingudes): S'adjudiquen durant el curs i no tenen propietari, ja que normalment provenen d’una jubilació que s’ha fet efectiva durant qualsevol moment del curs escolar. Es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost, excepte si sorgeixen després de dia 11 de gener (i l’interí cessaria a 30 de juny).   b) A partir de setembre sorgeixen les substitucions, en un procés que se farà setmanalment. Tenen dos procediments, l’ordinari i l’extraordinari. S (Substitucions): S'adjudiquen durant el curs i tenen propietari. Només es cobra i puntua el temps que romans a la plaça fins a 30 de juny com a màxim.     Finalment vos recordam que la Conselleria es va comprometre a garantir, a partir de l’1 de setembre de 2014 fins al 31 d’agost de 2018, un nomenament com a interí per tot el curs escolar, per ocupar places vacants o substitucions, a un total de 1.350 docents, en un pacte de 2+2 anys. I que aquest pacte protegeix amb contracte, sou i puntuació dels possibles canvis normatius que puguin afectar els docents de determinades especialitats.

Oposicions
SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES
I. Balears 13 Ago, 2015
historico

SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES   Vos adjuntam el calendari dels diferents processos pel mes d’Agost. Com ja sabeu, els interins de pacte NO desplaçats heu de confirmar visualment que a l’adjudicació definitiva de dia 13 d’Agost manteniu la plaça, amb la qual cosa només vos heu d’incorporar al centre on teniu la plaça el dia 1 de setembre i prendre possessió d’aquesta (sense fer aquest segon tràmit).     Els interins de pacte desplaçats heu de fer el segon tràmit entre el 14 i 18 d’Agost, seguint l’ordre per blocs. Si voleu tenir llibertat de tria, heu de renunciar al pacte, la qual cosa és una decisió vostra. El pacte signat garanteix 24 mesos de feina i puntuació segons el signat. Així, si no renunciau, heu de seleccionar totes les places segons l’ordre següent: 1. Totes les places de la mateixa especialitat i illa a jornada completa. 2. Totes les places d’altres especialitats del mateix cos i de la mateixa illa a jornada completa. 3. Totes les places d’altres especialitats del mateix grup i de la mateixa illa a jornada completa. 4. Totes les places d’altres especialitats de distint grup i de la mateixa illa a jornada completa. 5. Les places a mitja jornada de la mateixa illa (voluntàries). 6. Totes les places a altres illes a jornada completa. 7. Les places a mitja jornada a altres illes (voluntàries).     La resta d’interins admesos a les llistes heu de fer el segon tràmit entre el 14 i 18 d’Agost, i els interins exclosos no l’han de fer. D’aquesta manera, podeu seleccionar totes les places que vulgueu en funció del que vàreu seleccionar al primer tràmit. Per cobrar l’atur, és suficient si seleccionau una sola plaça i no vos l’adjudiquen, de la mateixa manera que per combinar el cobrament de mitja jornada més l’atur.   A la seu d’ANPE atendrem telefònicament als afiliats/des que ens crideu, i ajudarem presencialment a tots aquells que ens heu demanat cita prèvia.   Els interins que s’oblidin de fer aquest segon tràmit no decauen ni surten de llistes, si no que restaran com a NO DISPONIBLES fins al dia 1 de novembre, i perdran l’opció de marcar les substitucions setmanalment fins a aquesta data.   Heu de tenir en compte que les places s’adjudicaran per cossos amb el següent ordre: Places del cos de mestres.Places del cos de professors d’ensenyament secundari.Places del cos de professors tècnics de formació professionalPlaces del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny   Per això heu d’anar alerta de mesclar places de diferents cossos (ja que no es una tria ”cremallera” com sempre hem defensat) i encara que ordenem les places com vulguem, al final, el programa totes les places seguint aquest criteri.   És important saber que: a) Totes les places que s’adjudiquen a l’agost són tractades com a vacants però hi ha diferències que heu de saber. Per això veureu la següent informació: V (Vacant): No tenen propietari, i no provenen de la resulta de cap comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta N).  Per això, es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost. SV (Subsitució tractada com a vacant): Si tenen propietari i provenen de la resulta d’una comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta S). Si el titular no s’incorpora es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost. VS (Vacants sobrevingudes): S'adjudiquen durant el curs i no tenen propietari, ja que normalment provenen d’una jubilació que s’ha fet efectiva durant qualsevol moment del curs escolar. Es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost, excepte si sorgeixen després de dia 11 de gener (i l’interí cessaria a 30 de juny).   b) A partir de setembre sorgeixen les substitucions, en un procés que se farà setmanalment. Tenen dos procediments, l’ordinari i l’extraordinari. S (Substitucions): S'adjudiquen durant el curs i tenen propietari. Només es cobra i puntua el temps que romans a la plaça fins a 30 de juny com a màxim.     Finalment vos recordam que la Conselleria es va comprometre a garantir, a partir de l’1 de setembre de 2014 fins al 31 d’agost de 2018, un nomenament com a interí per tot el curs escolar, per ocupar places vacants o substitucions, a un total de 1.350 docents, en un pacte de 2+2 anys. I que aquest pacte protegeix amb contracte, sou i puntuació dels possibles canvis normatius que puguin afectar els docents de determinades especialitats.

Oposicions
ATENCIÓ! INTERINS DE PACTE DESPLAÇATS I NO DESPLAÇATS
I. Balears 11 Ago, 2015
historico

ATENCIÓ! INTERINS DE PACTE DESPLAÇATS I NO DESPLAÇATS   Aquí teniu la relació provisional de vacants per a l'adjudicació d'interins i relació d’interins de pacte (desplaçats i no desplaçats).   Els interins de pacte NO desplaçats heu de confirmar que a l’adjudicació definitiva de dia 13 d’Agost manteniu la plaça, amb la qual cosa vos heu d’incorporar al centre on teniu la plaça el dia 1 de setembre i prendre possessió d’aquesta (sense fer aquest segon tràmit).  Les reclamacions se poden fer només dimecres 12 d’Agost. La resta d’interins, així com els interins de pacte desplaçats heu de fer el segon tràmit entre el 14 i 18 d’Agost.   També teniu la relació provisional de vacants per a l'adjudicació, que encara poden modificar els centres. El dia 13 d’Agost sortirà la relació definitiva de vacants així com el llistat definitiu d’interins.

Oposicions
ATENCIÓ! INTERINS DE PACTE DESPLAÇATS I NO DESPLAÇATS
I. Balears 11 Ago, 2015
historico

ATENCIÓ! INTERINS DE PACTE DESPLAÇATS I NO DESPLAÇATS   Aquí teniu la relació provisional de vacants per a l'adjudicació d'interins i relació d’interins de pacte (desplaçats i no desplaçats).   Els interins de pacte NO desplaçats heu de confirmar que a l’adjudicació definitiva de dia 13 d’Agost manteniu la plaça, amb la qual cosa vos heu d’incorporar al centre on teniu la plaça el dia 1 de setembre i prendre possessió d’aquesta (sense fer aquest segon tràmit).  Les reclamacions se poden fer només dimecres 12 d’Agost. La resta d’interins, així com els interins de pacte desplaçats heu de fer el segon tràmit entre el 14 i 18 d’Agost.   També teniu la relació provisional de vacants per a l'adjudicació, que encara poden modificar els centres. El dia 13 d’Agost sortirà la relació definitiva de vacants així com el llistat definitiu d’interins.

Oposicions
ANPE ASSISTEIX COM A CONVIDAT A LA REUNIÓ DELS COMITÉS DE VAGA
I. Balears 07 Ago, 2015
historico

ANPE ASSISTEIX COM A CONVIDAT A LA REUNIÓ DELS COMITÉS DE VAGA   Avui, divendres 7 d’Agost, a les 12:00 h, hem assistit a la convocatòria amb la Conselleria d’Educació i els comitès de vaga, en qualitat de convidats per l’STEI.   A la Mesa, el conseller d’Educació, el Sr. Martí March ha plantejat la intenció de fer un acord global presentant el document que adjuntam a la foto.   Després d’exposar cada comitè les seves propostes, el conseller vol establir un calendari amb propostes específiques a cada punt reivindicatiu i un full de ruta. El Conseller ens ha comunicat que no pot revertir totes les retallades de seguida, però si ens ha dit que hi haurà un augment de plantilla (de 300 docents més a jornada sencera: al cos de mestres, especialment el personal de suport, i al cos de secundària) així com tractar les diferentes condicions sociolaborals dins un calendari que ens proposaran la propera reunió. Així, es reverteix en 1/3 el professorat perdut per les retallades, i miraran pel proper curs fer una millora de les hores lectives per tal de baixar les ràtios.     El conseller també ens ha dit que hi haurà una pujada de l’1% del sou dels funcionaris docents, així com el pagament de la resta de la paga extra de 2012, que l’Estat els obliga a pagar.     Finalment hem demanat com a prioritari la recuperació de les condicions sociolaborals perdudes i una reunió urgent per no perdre cap professor de les matèries de música, filosofia, plàstica, tecnologia i cultura clàssica.       Respecte als interins, la directora general de personal docent, Rafaela Sánchez, ens ha informat que ja tenen adjudicats 984 interins de pacte no desplaçats, tant del bloc 1 i 2. Respecte al Bloc 3 (els qui tenen canvi de funció) n’hi ha 151 que encara estan pendents de confirmar si volen ser desplaçats o no i 183 que ja estan desplaçats.    

Convivència
ANPE ASSISTEIX COM A CONVIDAT A LA REUNIÓ DELS COMITÉS DE VAGA
I. Balears 07 Ago, 2015
historico

ANPE ASSISTEIX COM A CONVIDAT A LA REUNIÓ DELS COMITÉS DE VAGA   Avui, divendres 7 d’Agost, a les 12:00 h, hem assistit a la convocatòria amb la Conselleria d’Educació i els comitès de vaga, en qualitat de convidats per l’STEI.   A la Mesa, el conseller d’Educació, el Sr. Martí March ha plantejat la intenció de fer un acord global presentant el document que adjuntam a la foto.   Després d’exposar cada comitè les seves propostes, el conseller vol establir un calendari amb propostes específiques a cada punt reivindicatiu i un full de ruta. El Conseller ens ha comunicat que no pot revertir totes les retallades de seguida, però si ens ha dit que hi haurà un augment de plantilla (de 300 docents més a jornada sencera: al cos de mestres, especialment el personal de suport, i al cos de secundària) així com tractar les diferentes condicions sociolaborals dins un calendari que ens proposaran la propera reunió. Així, es reverteix en 1/3 el professorat perdut per les retallades, i miraran pel proper curs fer una millora de les hores lectives per tal de baixar les ràtios.     El conseller també ens ha dit que hi haurà una pujada de l’1% del sou dels funcionaris docents, així com el pagament de la resta de la paga extra de 2012, que l’Estat els obliga a pagar.     Finalment hem demanat com a prioritari la recuperació de les condicions sociolaborals perdudes i una reunió urgent per no perdre cap professor de les matèries de música, filosofia, plàstica, tecnologia i cultura clàssica.       Respecte als interins, la directora general de personal docent, Rafaela Sánchez, ens ha informat que ja tenen adjudicats 984 interins de pacte no desplaçats, tant del bloc 1 i 2. Respecte al Bloc 3 (els qui tenen canvi de funció) n’hi ha 151 que encara estan pendents de confirmar si volen ser desplaçats o no i 183 que ja estan desplaçats.    

Convivència
ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2015-2016
I. Balears 05 Ago, 2015
historico

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2015-2016   Llistes definitives d'adjudicacions provisionals per als funcionaris de carrera amb lloc de treball suprimit, desplaçats per manca d'horari, en expectativa de destinació definitiva i reingressats, així com els de comissions de serveis.

Destinacions provisionals
ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2015-2016
I. Balears 05 Ago, 2015
historico

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2015-2016   Llistes definitives d'adjudicacions provisionals per als funcionaris de carrera amb lloc de treball suprimit, desplaçats per manca d'horari, en expectativa de destinació definitiva i reingressats, així com els de comissions de serveis.

Destinacions provisionals
CONCURS DE MÈRITS PER PROVEIR EN COMISSIÓ DE SERVEIS LLOCS DE FEINA DE LA INSPECCIÓ EDUCATIVA
I. Balears 02 Ago, 2015

CONCURS DE MÈRITS PER PROVEIR EN COMISSIÓ DE SERVEIS LLOCS DE FEINA DE LA INSPECCIÓ EDUCATIVA   Termini de presentació de sol·licituds del 3 al 19 d'agost, amdós inclosos.

Històric
CONCURS DE MÈRITS PER PROVEIR EN COMISSIÓ DE SERVEIS LLOCS DE FEINA DE LA INSPECCIÓ EDUCATIVA
I. Balears 02 Ago, 2015

CONCURS DE MÈRITS PER PROVEIR EN COMISSIÓ DE SERVEIS LLOCS DE FEINA DE LA INSPECCIÓ EDUCATIVA   Termini de presentació de sol·licituds del 3 al 19 d'agost, amdós inclosos.

Històric
DAVANT LA PÈRDUA DE MÉS D´UN 20% EN ELS DARRERS ANYS, ANPE CONSIDERA INSUFICIENT LA PUJADA DE L’1% DELS SALARIS DELS
I. Balears 31 Jul, 2015

DAVANT LA PÈRDUA DE MÉS D'UN 20% EN ELS DARRERS ANYS, ANPE CONSIDERA INSUFICIENT LA PUJADA DE L’1% DELS SALARIS DELS DOCENTS A LA MESA GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA Avui divendres serà aprovat en Consell de Ministres el projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat que inclou un pujada del sou per als empleats públics de l’1% que va ser anunciada ahir després de la reunió de la Mesa General de Negociació de la Funció Pública. A més, s'ha acordat un compromís de l'Executiu per retornar el 75% restant de la paga extra suprimida en 2012, la restitució dels dies de lliure disposició i antiguitat que també van ser suspesos i un acord sobre l'oferta pública d'ocupació (OPE) per al proper exercici. Aquesta primera mesura adoptada pel Govern és un primer pas, però ANPE la considera insuficient: qualsevol pujada salarial per 2016 ha d'igualar com a mínim l'IPC corresponent i que segons la la Fundació de les Caixes d'Estalvi, apunta a una inflació de l'1,3% per a l'any que ve. A més a aquesta pèrdua adquisitiva s'uneix la greu pèrdua en drets laborals i socials injustificats en els últims anys, a més de disminuir la despesa educativa que afecta principalment a l'ensenyament públic, al seu professorat i alumnat. Per tant ANPE exigeix: - La derogació dels RD 14/2012 I 20/2012 que implica l'increment de l'horari lectiu del professorat, l'increment de la ràtio alumne per aula d'un 20%, disminució de professorat interí, l'eliminació dels complements retributius, la modificació de la cobertura de substitucions per baixes laborals, la reducció de la taxa de reposició d'efectius docents, entre altres mesures. - La pujada salarial corresponent a la pèrdua adquisitiva dels últims anys recollida en un Pla d'Estabilitat als Pressupostos Generals de l'Estat on es reculli la recuperació de la pèrdua salarial i la pujada de l'IPC corresponent. Els sous dels funcionaris acumulen cinc congelacions i una baixada salarial, la qual cosa suposa una pèrdua d'un 20% des de l'any 2010, mentre que en el sector privat solament s'ha perdut un 2,5%. Aquesta diferència de 17,5 punts percentuals suposa un greu perjudici per al professorat que, malgrat la recuperació econòmica segueix sent castigat. - L'augment dels Pressupostos en Educació tant en l'Estat com en les CCAA. La baixada s'ha traduït en la pèrdua de llocs de treball de milers de professors, en la disminució dels programes d'atenció als alumnes amb més necessitats educatives, en el tancament d'unitats a l'escola rural, en la impossibilitat d'establir desdobleguis, grups de reforç i atenció a la diversitat. Mesures que han afectat en el seu conjunt a la qualitat educativa. - L'eliminació de la taxa de reposició d'efectius. La pujada al 50% en l'última oferta d'ocupació és una mesura escassa i insuficient de cara a l'aplicació eficient de la LOMCE que requereix més professorat per atendre a la nova configuració curricular, a l'impuls de la Formació Professional i a una educació més flexible i individualitzada. - Consensuar un pacte de mínims que preservi al sistema educatiu de les retallades i de la crisi econòmica. ANPE recorda que els funcionaris han estat un col·lectiu molt castigat per les retallades i que la pujada 1% i la devolució de la paga extra de 2012 suposa un avanç, però resulta insuficient. Davant l'anunciada recuperació econòmica, ANPE exigeix la reposició de les condicions laborals i socials perdudes, la compensació pels esforços realitzats i exigits al professorat i el compromís del Govern de situar a l'Educació com una política prioritària obrint els llits de diàleg per aconseguir els pactes i acords necessaris que senten les bases per dotar d'estabilitat al sistema i per contribuir a la millora de la qualitat de l'Educació i del seu professorat.

Històric
DAVANT LA PÈRDUA DE MÉS D´UN 20% EN ELS DARRERS ANYS, ANPE CONSIDERA INSUFICIENT LA PUJADA DE L’1% DELS SALARIS DELS
I. Balears 31 Jul, 2015

DAVANT LA PÈRDUA DE MÉS D'UN 20% EN ELS DARRERS ANYS, ANPE CONSIDERA INSUFICIENT LA PUJADA DE L’1% DELS SALARIS DELS DOCENTS A LA MESA GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA Avui divendres serà aprovat en Consell de Ministres el projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat que inclou un pujada del sou per als empleats públics de l’1% que va ser anunciada ahir després de la reunió de la Mesa General de Negociació de la Funció Pública. A més, s'ha acordat un compromís de l'Executiu per retornar el 75% restant de la paga extra suprimida en 2012, la restitució dels dies de lliure disposició i antiguitat que també van ser suspesos i un acord sobre l'oferta pública d'ocupació (OPE) per al proper exercici. Aquesta primera mesura adoptada pel Govern és un primer pas, però ANPE la considera insuficient: qualsevol pujada salarial per 2016 ha d'igualar com a mínim l'IPC corresponent i que segons la la Fundació de les Caixes d'Estalvi, apunta a una inflació de l'1,3% per a l'any que ve. A més a aquesta pèrdua adquisitiva s'uneix la greu pèrdua en drets laborals i socials injustificats en els últims anys, a més de disminuir la despesa educativa que afecta principalment a l'ensenyament públic, al seu professorat i alumnat. Per tant ANPE exigeix: - La derogació dels RD 14/2012 I 20/2012 que implica l'increment de l'horari lectiu del professorat, l'increment de la ràtio alumne per aula d'un 20%, disminució de professorat interí, l'eliminació dels complements retributius, la modificació de la cobertura de substitucions per baixes laborals, la reducció de la taxa de reposició d'efectius docents, entre altres mesures. - La pujada salarial corresponent a la pèrdua adquisitiva dels últims anys recollida en un Pla d'Estabilitat als Pressupostos Generals de l'Estat on es reculli la recuperació de la pèrdua salarial i la pujada de l'IPC corresponent. Els sous dels funcionaris acumulen cinc congelacions i una baixada salarial, la qual cosa suposa una pèrdua d'un 20% des de l'any 2010, mentre que en el sector privat solament s'ha perdut un 2,5%. Aquesta diferència de 17,5 punts percentuals suposa un greu perjudici per al professorat que, malgrat la recuperació econòmica segueix sent castigat. - L'augment dels Pressupostos en Educació tant en l'Estat com en les CCAA. La baixada s'ha traduït en la pèrdua de llocs de treball de milers de professors, en la disminució dels programes d'atenció als alumnes amb més necessitats educatives, en el tancament d'unitats a l'escola rural, en la impossibilitat d'establir desdobleguis, grups de reforç i atenció a la diversitat. Mesures que han afectat en el seu conjunt a la qualitat educativa. - L'eliminació de la taxa de reposició d'efectius. La pujada al 50% en l'última oferta d'ocupació és una mesura escassa i insuficient de cara a l'aplicació eficient de la LOMCE que requereix més professorat per atendre a la nova configuració curricular, a l'impuls de la Formació Professional i a una educació més flexible i individualitzada. - Consensuar un pacte de mínims que preservi al sistema educatiu de les retallades i de la crisi econòmica. ANPE recorda que els funcionaris han estat un col·lectiu molt castigat per les retallades i que la pujada 1% i la devolució de la paga extra de 2012 suposa un avanç, però resulta insuficient. Davant l'anunciada recuperació econòmica, ANPE exigeix la reposició de les condicions laborals i socials perdudes, la compensació pels esforços realitzats i exigits al professorat i el compromís del Govern de situar a l'Educació com una política prioritària obrint els llits de diàleg per aconseguir els pactes i acords necessaris que senten les bases per dotar d'estabilitat al sistema i per contribuir a la millora de la qualitat de l'Educació i del seu professorat.

Històric
| 59 | 60 | 61 | 62 |
Tornar