Reunió telemàtica amb el Conseller d'Educació


19 Mar, 2020

REUNIÓ TELEMÀTICA AMB EL CONSELLER D’EDUCACIÓ

Arran de l’estat d’emergència i dels avenços de la pandèmia del coronavirus, el conseller d’Educació ens ha convocat a una reunió avui a les 16h de forma telemàtica.

En aquesta reunió hem exposat la necessitat de tancar els centres i que tots els docents puguin fer les seves tasques des de casa. Hem exposat el nostre malestar per no haver enviat abans els equips directius a fer les gestions a distància, perquè l’objectiu ara és minvar la corba d’infectats per tal de contenir la infecció.

El conseller ens ha informat que demà, durà a Consell de Govern l’aprovació d’una sèrie de mesures pel que fa al:

  1. Manteniment de l’atenció i tutorització d’alumnes i famílies, permetent als equips directius i al personal depenent de la Conselleria la possibilitat de no assistir al centre a partir de dilluns dia 23 de març, una vegada estiguin organitzades les beques dels alumnes i altres tasques.
  2. Docents desplaçats a una altra illa, tampoc estan obligats a anar al seu centre i podran fer les seves tasques de manera telemàtica, des de la seva illa d’origen.
  3. Reunió de claustres, es faran les mínimes necessàries, i en cas de fer-se seran de manera telemàtica.
  4. Centres privats i concertats, hauran d’adequar les normes a les necessitats segons les instruccions que sortiran demà.

De manera específica, pels dubtes específics que puguin sortir als membres dels claustres i equips directius s’han de dirigir al seu inspector de referència, que resoldrà les qüestions que se’ls plantegi.

Queden ajornats altres temes i processos engegats per una propera Mesa Sectorial telemàtica. Els dubtes futurs que hem plantejat és quina previsió hi ha sobre:

  1. Les 1144 places d’oposicions convocades per aquest 20 de juny.
  2. El procés dels funcionaris interins, afegint la Resolució del Tribunal Superior de Justícia de Brussel·les sortida avui a la premsa. I parlar d’un pacte d’estabilitat per interins.
  3. El període de matrícula de l’alumnat.
  4. La selectivitat ajornada.

No hem volgut demanar per la previsió dels Acords Marc I i II, ni pel 2% de la pujada salarial pendent, perquè no són moments de tractar cap d’aquests assumptes i caldrà unir esforços una vegada superada aquesta pandèmia.

Hem demanat per si els docents han d’avençar matèria o consolidar continguts anteriors, en aquest sentit ha respost que caldrà reforçar, consolidar continguts anteriors i avançar matèria lo just, per minvar desfasaments. Finalment, el Conseller ha plantejat que li preocupa la “bretxa digital”, la qual serà un repte pel futur, ja que moltes famílies no disposen dels mitjans informàtics necessaris. Estam d’acord que després d’aquest període caldrà analitzar els resultats per reforçar la formació del sector educatiu amb les eines digitals i l’ensenyament en xarxa.

Per concloure, hem insistit en que trobam innecessari que els equips directius vagin als centres demà divendres. No hem pogut demanar més qüestions, ja que tenien una reunió amb els directors. Així doncs, ens ha quedat pendent de resposta:

-Quines mesures tenen previstes aplicar en el temps?

-Quina és la previsió de durada d’aquesta situació?

-Quantes escoles tenen algú amb positiu en coronavirus? Ja que ens ha arribat informació de centres tancats per aquest motiu.

-Si hi ha prevista una inversió en chromebooks pels centres, amb la finalitat de cada alumne i docent pugui disposar d’un d’aquests aparells en el futur, ja que s’estalvia paper, doblers i permet la modalitat a distància.