Publicació al BOIB dels funcionaris en aptes


11 Jul, 2019

Publicació dels aspirants aptes en fase de pràctiques de les proves selectives del 2018.

Consultau els detalls al web:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3838200&coduo=38&lang=ca