• Notícia destacada

OPOSICIONS 2018: reclamacions


04 Jul, 2018

Vos informam que el termini de reclamacions es podrà fer en les següents 24 hores després de la publicació de les qualificacions provisionals de la fase d'oposició completa.

- No se poden presentar reclamacions de les qualificacions de les dues proves de la fase d'oposició (tema i part pràctica, programació i unitat didàctica) abans de la publicació de les qualificacions provisionals de la fase d'oposició completa.

- Les reclamacions de les qualificacions s’han de presentar per escrit davant el tribunal.

- En cas que s'accepti una reclamació de la primera prova (tema i part pràctica), el tribunal convocarà a l'aspirant per a la realització de la segona prova (programació i unitat didàctica)

- Els aspirants poden al·legar el que estimin oportú amb els arguments que justifiquin les seves al·legacions a l’efecte que el tribunal els les contesti per escrit de forma motivada.

Vos informarem de quan s'obri el període de reclamacions.

Vos podeu descarregar el següent model de reclamació

model_de_reclamacio_fase_oposicio