Tornar

  • Notícia destacada

I. Balears Jul 04, 2018

OPOSICIONS 2018: reclamacions


Vos informam que el termini de reclamacions es podrà fer en les següents 24 hores després de la publicació de les qualificacions provisionals de la fase d'oposició completa.

- No se poden presentar reclamacions de les qualificacions de les dues proves de la fase d'oposició (tema i part pràctica, programació i unitat didàctica) abans de la publicació de les qualificacions provisionals de la fase d'oposició completa.

- Les reclamacions de les qualificacions s’han de presentar per escrit davant el tribunal.

- En cas que s'accepti una reclamació de la primera prova (tema i part pràctica), el tribunal convocarà a l'aspirant per a la realització de la segona prova (programació i unitat didàctica)

- Els aspirants poden al·legar el que estimin oportú amb els arguments que justifiquin les seves al·legacions a l’efecte que el tribunal els les contesti per escrit de forma motivada.

Vos informarem de quan s'obri el període de reclamacions.

Vos podeu descarregar el següent model de reclamació

model_de_reclamacio_fase_oposicio


#Funcionaris #Interins

Tornar