• Notícia destacada

Mesa sectorial d'educació de dilluns 1 de juliol de 2019


02 Jul, 2019

MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ DE DILLUNS 1 DE JULIOL DE 2019


Avui hem assistit a la Mesa Sectorial per tractar les instruccions per a l'organització i funcionament dels centres per al curs 2019-2020.


Com a novetats més destacades, trobem el punt número 3 referent a l'organització i funcionament dels centres, en el qual s'especifica que els professors i el personal d'administració i serveis han de registrar l'entrada i la sortida del centre mitjançant el GestIB.


Els equips directius seran els encarregats de gestionar la forma més eficaç i eficient per a dur a terme aquesta mesura de forma àgil. Els docents es podran descarregar l'aplicació del GestIB al seu telèfon mòbil personal per poder registrar l'entrada i la sortida. La Conselleria haurà de penjar unes instruccions clares fent referència al funcionament dels EOEPS, places itinerants, horaris partits, i d'altres.


Des d'ANPE ens oposam a aquesta mesura, ja que els centres disposen d'altres mecanismes pel control de les absències i a més, no permet contemplar les hores de feina que es fan fora del centre. Educació és l'únic sector que inclou hores que s'han de dedicar a la preparació de les activitats docents, a la formació permanent o a qualsevol altra activitat pedagògica complementària i no s'han de fer necessàriament al centre. Unes hores recollides dins l'horari laboral que no es podran reflectir a partir d'aquest sistema de control.


D'altra banda, la Conselleria es compromet a fer una mesa tècnica per fer propostes referents al funcionament dels viatges d'estudis, de manera que es segueixin uns criteris homogenis i equitatius a tots els centres. Som conscients de la responsabilitat i el temps que suposa pels docent la realització d'aquest tipus d'activitat, i per tant, és important que es tingui en consideració i s'apliqui alguna compensació.


Destacar que es proposa incloure a les instruccions esmentades que s'han de compensar en hores durant el tercer trimestre als professors de segon curs de cicles formatius les hores de més que han fet duran els dos primers trimestres. Com a novetat, el professorat podrà triar si aquestes hores de compensació són lectives o CHL.


Finalment, considerem molt positiu l'especificació que ha incorporat la Conselleria a les instruccions en referència als horaris, on s'especifica que quan els centres de secundària ofereixin horari de matí i tarda, s'ha de procurar que els horaris dels professors no incloguin els dos torns, llevat que el professor ho vulgui així. També s'especifica que s'ha de tenir en compte que entre la finalització d'una jornada i l'inici de l'altra, hi ha d'haver almenys 12 hores de marge.