Resultat de la recerca

Tornar

OPOSICIONS AL COS D´INSPECTORS D´EDUCACIÓ 2016
ANPE-I. Balears 15 Jul, 2016

OPOSICIONS AL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ 2016   Documentació necessària per l'opositor.

Destinacions provisionals
COMISSIONS DE SERVEIS 2016-2017. Llista definitiva
ANPE-I. Balears 13 Jul, 2016
historico

COMISSIONS DE SERVEIS 2016-2017   Llista definitiva de les adjudicacions.

Destinacions provisionals
ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2016-2017.Llistes definitives
ANPE-I. Balears 13 Jul, 2016
historico

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2016-2017     Llistes definitives d'adjudicacions de destinacions provisionals de funcionaris de carrera i comisions de serveis.

Destinacions provisionals
ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2016-2017. ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC
ANPE-I. Balears 05 Jul, 2016
historico

ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2016-2017   Aquí vos deixam l’accés al tràmit telemàtic i les llistes definitives dels funcionaris de carrera sense destinació definitiva: desplaçats per manca d'horari, els titulars d’un lloc de treball suprimit, els que hagin sol·licitat el reingrés i els funcionaris docents en pràctiques.  El termini per sol·licitar les places finalitza el dia 6 de juliol a les 23:59h.

Destinacions provisionals
COMISSIONS DE SERVEIS 2016-2017
ANPE-I. Balears 23 Jun, 2016
historico

COMISSIONS DE SERVEIS 2016-2017   Llista definitiva d'admesos i inadmesos.

Destinacions provisionals
PROCÉS DIRECTORS/ES DE CENTRES PÚBLICS 2016
ANPE-I. Balears 22 Jun, 2016

PROCÉS DIRECTORS/ES DE CENTRES PÚBLICS 2016     Llistat definitiu de directors que renoven el càrrec.

Destinacions provisionals
COMISSIONS DE SERVEIS 2016-2017.Llistes provisionals
ANPE-I. Balears 10 Jun, 2016
historico

COMISSIONS DE SERVEIS 2016-2017   Llistes provisionals d'admesos i inadmesos. Teniu cinc dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució (és a dir, fins dimecres 15 de juny).  

Destinacions provisionals
COMISSIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER VOLUNTARI PER DOS LLOCS DE TREBALL DOCENT AL PROGRAMA POTU
ANPE-I. Balears 07 Jun, 2016

COMISSIÓ DE SERVEIS DE CARÀCTER VOLUNTARI PER DOS LLOCS DE TREBALL DOCENT AL PROGRAMA POTU  Resolució de convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari dos llocs de treball docent al Programa d'Orientació i Transició a la Universitat.

Destinacions provisionals
OPOSICIONS AL COS D´INSPECTORS D´EDUCACIÓ 2016
ANPE-I. Balears 07 Jun, 2016

OPOSICIONS AL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ 2016   Publicació de la composició definitiva del tribunal i convocatòria dels aspirants a l’acte de presentació i a la realització de la primera part de la prova.

Destinacions provisionals
COMISSIONS DE SERVEIS 2016-17. ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC
ANPE-I. Balears 28 Abr, 2016
historico

COMISSIONS DE SERVEIS 2016-17   El termini de sol·licituds serà del 9 al 16 de maig de 2016, ambdós inclosos. Els requisits són acreditar el coneixement en llengua catalana i haver concursat. Els motius per demanar-la són: 1. Per motius personals: a) Per motius greus de salut. b) Per atendre familiar 1er grau malaltia greu, discapacitat o dependència. c) Per conciliar vida laboral i la familiar: fills, adopció/acolliment i embaràs. A més, la distància entre el domicili habitual del funcionari i el centre on aquest té la destinació ha de ser igual o superior a 30 km en el cas de l’illa de Mallorca, 25 km a l’illa de Menorca i 20 km a l’illa d’Eivissa d) Per motius personals excepcionals degudament acreditats.   2. Per participar en la implantació de plans integrals de millora dels centres educatius en el curs 2016-2017, amb informe favorable del director del centre i un certificat del consell escolar en què s’aprova la proposta del Pla de millora.   3. Per raons de servei en els centres educatius. Amb informe favorable del director del centre i un certificat del consell escolar en què s’aprova la proposta.   a) Per ocupar places en centres d’educació infantil de 0 a 3 anys. b) Per ocupar places en aules UECCO. c) Per ocupar places d’atenció a la diversitat (AD) en el mateix centre. d) Per ocupar places de suport educatiu en EOEP i EAP. e) Per ocupar places que impliquin tasques de coordinació. f) Per ocupar places relacionades amb programes específics o projectes del centre (aquí entren les Seccions Europees). g) Per ocupar places de les especialitats d’FP bàsica o d’FP dual. h) Per ocupar places en centres d’especial dificultat (Es Pinaret, Es Fusteret, CEE Son Ferriol i CAT). i) Per ocupar places relacionades amb els nous estudis que s’implanten a un centre. 4. Per formar part dels equips directius dels centres docents.   Com a consideracions generals: - La suma de l’apartat 2 i 3 pot suposar fins a un màxim d’un 10 % de la quota assignada al seu centre. - L’ordre d’adjudicació serà: 4, 3, 2, 1 (1.a, 1b, 1c, 1d). Recordau que els mestres ja no podreu optar a la Formació Professional Bàsica, excepte aquells que hagueu estat l’any anterior, i podreu estar com a molt, fins a un màxim d’1 any. - Recordau que els qui demanau comissió de serveis a la nostra Comunitat Autònoma ho heu de fer amb usuari i contrasenya. Pels qui ho feu des d’una altra comunitat ho heu de fer anònimament i l’heu de demanar per l'apartat 1.d). - No hi ha impediment pels qui vénen de les altres illes, així, tots els funcionaris podreu triar l'apartat que s'ajusti a la vostra petició. - Encara que no hagueu concursat, podeu demanar comissió de serveis si optau per l’apartat 2 (implantació de plans integrals de millora) explicant que no heu concursat perquè no teníeu constància de l’existència d’aquest tipus de comissió de serveis. - Des d’ANPE hem demanat que estiguin disponibles el màxim possible de places pels funcionaris que vulguin una comissió de serveis. També que ens expliquin després de les adjudicacions quins són els motius pels quals s’han donat comissions de servei de darrera hora. Totes les jubilacions que varen tenir efecte a 31 de desembre de 2015 han estat habilitades en plantilla, si no, es conformaran com a quota.   Pels qui sou afiliats/des podeu demanar cita i vos ajudarem i assessorarem per tramitar-la. Posau-vos en contacte amb nosaltres al 971461290 o enviant un e-mail a info@anpe-balears.org

Destinacions provisionals
CONVOCATÒRIES PER COBRIR PLACES DE DIRECTORS I D´ASSESSORS DELS CENTRES DE PROFESSORAT
ANPE-I. Balears 26 Abr, 2016
historico

CONVOCATÒRIES PER COBRIR PLACES DE DIRECTORS I D'ASSESSORS DELS CENTRES DE PROFESSORAT   El termini de presentació de sol·licituds és del 27 d’abril a l’11 de maig, ambdós inclosos. En total, es convoquen 16 places d’assessors de formació, que corresponen als nous àmbits d’assessories, i 3 de directors, que es reparteixen de la següent manera: 1.   ASSESSORIES CEP de Palma Jaume Cañellas Mut Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: tres places.Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça. CEP d’Inca Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça. CEP de Manacor Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça. CEP de Menorca Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.Assessoria de l’àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça. CEP d’Eivissa Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.Assessoria de l’àmbit de la inclusivitat i atenció a la diversitat: una plaça.Assessoria de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació: una plaça. CEP de Formentera Assessoria de l’àmbit de les metodologies d’aprenentatge i de les didàctiques de l’ensenyament: una plaça.   2.   DIRECTORS Les places de directors corresponen als CEP de Palma, Manacor i Menorca.   PROCEDIMENT DE SELECCIÓ El procediment de selecció constarà de dues fases: una primera fase en la qual es valoraran els mèrits al·legats pels aspirants, i una segona en la qual els aspirants hauran de defensar el projecte presentat i realitzar una entrevista personal. Per a la baremació dels mèrits es valorarà especialment la formació, el perfeccionament i altres mèrits relacionats específicament amb l’àmbit al qual s’opta o amb el lideratge i la funció directiva, en el cas de les places de directors. La presentació de la sol·licitud (annex 4), i la documentació justificativa s’ha d’efectuar en el termini de quinze dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la present resolució en el BOIB. Una còpia de la sol·licitud també s’ha d’enviar a l’adreça de correu electrònic sfc@dgfpfp.caib.es dins el mateix termini. La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat preveu que aquest procés de selecció finalitzi a principis de juliol.

Destinacions provisionals
CONSOLIDACIÓ PERSONAL PARCIAL DEL COMPLEMENT DE DIRECTOR 2015-2016
ANPE-I. Balears 25 Abr, 2016

CONSOLIDACIÓ PERSONAL PARCIAL DEL COMPLEMENT DE DIRECTOR 2015-2016   Llistes definitives d'admesos.

Destinacions provisionals
CONSOLIDACIÓ PERSONAL PARCIAL DEL COMPLEMENT DE DIRECTOR 2015-2016
ANPE-I. Balears 04 Abr, 2016

CONSOLIDACIÓ PERSONAL PARCIAL DEL COMPLEMENT DE DIRECTOR 2015-2016     Llistes provisionals d'admesos.

Destinacions provisionals
ADJUDICACIONS DEFINITIVES CONCURS DE TRASLLATS 2015/2016
ANPE-I. Balears 10 Mar, 2016
historico

CONCURS DE TRASLLATS 2015-2016   Resolució per la qual es fa pública l'adjudicació definitiva de les destinacions atorgades als funcionaris docents.

Destinacions provisionals
PROCÉS DE RENOVACIÓ, SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS/ES DE CENTRES PÚBLICS 2016
ANPE-I. Balears 16 Feb, 2016

PROCÉS DE RENOVACIÓ, SELECCIÓ I NOMENAMENT DE DIRECTORS/ES DE CENTRES PÚBLICS 2016   Llistat definitiu d'admesos concurs mèrits directors.

Destinacions provisionals
HABILITACIONS MESTRES DE PRIMÀRIA
ANPE-I. Balears 15 Feb, 2016

HABILITACIONS MESTRES DE PRIMÀRIA   Sol·licitud per adquirir i reconèixer noves especialitats docents dels funcionaris de carrera del cos de mestres. 

Destinacions provisionals
CONCURS DE TRASLLATS (COSSOS D´INSPECTORS)
ANPE-I. Balears 15 Feb, 2016

CONCURS DE TRASLLATS (COSSOS D'INSPECTORS)   Resolució provisional de 15 de febrer de 2016 per la qual es declara deserta la convocatòria de concurs de trasllats.

Destinacions provisionals
MODIFICACIÓ DE LES PLANTILLES ORGÀNIQUES I LA RELACIÓ DE LLOCS DE FEINA VACANTS DEL TOTS ELS COSSOS
ANPE-I. Balears 04 Feb, 2016

MODIFICACIÓ DE LES PLANTILLES ORGÀNIQUES I LA RELACIÓ DE LLOCS DE FEINA VACANTS DEL TOTS ELS COSSOS     Aquí teniu la modificació de les plantilles orgàniques publicada al BOIB.

Destinacions provisionals
CONCURS DE TRASLLATS 2015-2016. ADJUDICACIONS PROVISIONALS
ANPE-I. Balears 03 Feb, 2016

Publicat llistat provisional d'adjudicacions provisionals del concurs de trasllats d'àmbit autonòmic.A l'enllaç relacionat podeu trobar el llistat d'adjudicacions i el formulari de reclamació. El termini de les reclamacions i desistiments és entre el 4 i el 9 de febrer de 2016, ambdós inclosos.

Destinacions provisionals
CONCURS DE TRASLLATS D´ÀMBIT AUTONÒMIC 2015-2016
ANPE-I. Balears 19 Gen, 2016
historico

CONCURS DE TRASLLATS D'ÀMBIT AUTONÒMIC 2015-2016   Resolució per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants.

Destinacions provisionals
CONCURS DE TRASLLATS 2015-2016
ANPE-I. Balears 15 Des, 2015

CONCURS DE TRASLLATS 2015-2016   Llistes definitives d'admesos i exclosos. Puntuacions definitives.  

Destinacions provisionals
CONCURS DE TRASLLATS 2015-2016
ANPE-I. Balears 15 Des, 2015

CONCURS DE TRASLLATS 2015-2016   Llistes definitives d'admesos i exclosos. Puntuacions definitives.  

Destinacions provisionals
CONCURS DE TRASLLATS 2015-2016
ANPE-I. Balears 24 Nov, 2015
historico

CONCURS DE TRASLLATS 2015-2016   Llista provisional de persones admeses i excloses. Podeu comprovar la puntuació que us correspon per cada un dels apartats.

Destinacions provisionals
CONCURS DE TRASLLATS 2015-2016
ANPE-I. Balears 24 Nov, 2015
historico

CONCURS DE TRASLLATS 2015-2016   Llista provisional de persones admeses i excloses. Podeu comprovar la puntuació que us correspon per cada un dels apartats.

Destinacions provisionals
CRITERIS PER ESTABLIR LES PLANTILLES ORGÀNIQUES PER AL CURS 2016-2017
ANPE-I. Balears 19 Nov, 2015

CRITERIS PER ESTABLIR LES PLANTILLES ORGÀNIQUES PER AL CURS 2016-2017   Resolució pendent de publicació al BOIB.

Destinacions provisionals
ATENCIÓ INFORMACIÓ CGT COMUNITAT VALENCIANA
ANPE-I. Balears 19 Nov, 2015

ATENCIÓ encara que enguany la convocatòria de CGT és autonómica, els docents de fora de la Comunitat Valenciana que vulguin concursar ho podran fer, però només al Cos de Mestres.TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES I DOCUMENTACIÓ: Del 17/11/15 al 03/12/15 ambdós inclosos.PETICIÓ TELEMÀTICA DE LES PLACES: Al gener del 2016.Més informació als enllaços relacionats  

Destinacions provisionals
CRITERIS PER ESTABLIR LES PLANTILLES ORGÀNIQUES PER AL CURS 2016-2017
ANPE-I. Balears 19 Nov, 2015

CRITERIS PER ESTABLIR LES PLANTILLES ORGÀNIQUES PER AL CURS 2016-2017   Resolució pendent de publicació al BOIB.

Destinacions provisionals
ATENCIÓ INFORMACIÓ CGT COMUNITAT VALENCIANA
ANPE-I. Balears 19 Nov, 2015

ATENCIÓ encara que enguany la convocatòria de CGT és autonómica, els docents de fora de la Comunitat Valenciana que vulguin concursar ho podran fer, però només al Cos de Mestres.TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES I DOCUMENTACIÓ: Del 17/11/15 al 03/12/15 ambdós inclosos.PETICIÓ TELEMÀTICA DE LES PLACES: Al gener del 2016.Més informació als enllaços relacionats  

Destinacions provisionals
INFORMACIÓ D’INTERÈS SOBRE EL CONCURS GENERAL DE TRASLLATS
ANPE-I. Balears 17 Nov, 2015

INFORMACIÓ D’INTERÈS SOBRE EL CONCURS GENERAL DE TRASLLATS   Les dates són provisionals i poden sofrir variacions.   Dimarts 24 de Novembre: publicació de la puntuació provisional. Teniu 5 dies per fer reclamacions.   Dimarts 15 de Desembre: publicació de la puntuació definitiva.   Dijous 18 de febrer: publicació de les llistes provisionals amb les places adjudicades. Teniu 5 dies per rebutjar la plaça.  

Destinacions provisionals
INFORMACIÓ D’INTERÈS SOBRE EL CONCURS GENERAL DE TRASLLATS
ANPE-I. Balears 17 Nov, 2015

INFORMACIÓ D’INTERÈS SOBRE EL CONCURS GENERAL DE TRASLLATS   Les dates són provisionals i poden sofrir variacions.   Dimarts 24 de Novembre: publicació de la puntuació provisional. Teniu 5 dies per fer reclamacions.   Dimarts 15 de Desembre: publicació de la puntuació definitiva.   Dijous 18 de febrer: publicació de les llistes provisionals amb les places adjudicades. Teniu 5 dies per rebutjar la plaça.  

Destinacions provisionals
| 1 | 2 | 3 |
Tornar