Resultat de la recerca

Tornar

CONTINGUTS
I. Balears 20 Ago, 2014

Competència oral en anglès.  Activitats culturals i de lleure Dinàmiques per facilitar la fluïdesa oral dins la conversa. Estratègies per fomentar la interacció entre l'alumnat en llengua estrangera dins l'aula de manera inclusiva. L’anglès com a llengua vehicular a Europa entre els professionals de l’ensenyament. Conèixer el marc de referència europeu per a les llengües i saber quines són les titulacions més reconegudes. Saber utilitzar la xarxa com a fons de material per a l’ensenyament i l’aprenentatge de l’anglès. Vocabulari en anglès intermedi a l’àmbit educatiu.    Aprofitament del coneixement de les tres llengües com a eina d’aprenentatge: català, castellà i anglès

Llegir més
Històric
OBJECTIUS
I. Balears 20 Ago, 2014

  Identificar algunes de les pors i temors que tenim com a docents    Donar recursos que afavoreixin la tasca educativa    Afavorir  la confiança com a docents, com a principi per a millorar.    Aprendre a conéixer-nos a nosaltres mateixos, reconeixent les pròpies emocions per a poder descobrir les dels demés a partir de l´empatia.    Potenciar la creativitat del docent.    Augmentar la conciència i responsabilitat de certes conductes dintre de l´educació    Descobrir per a que i com s´usen alguns aspectes de la meva personalitat    Saber que són els límits i per a qué serveixen    Aprendre a posar límits    Conèixer distints estils d´autoritat i la seva influència educativa.    Experimentar amb distints estils d´autoritat    Conèixer les nostres pors, identificar-los , integrar-les i transformar-les.

Llegir més
Històric
OBJECTIUS
I. Balears 20 Ago, 2014

Identificar algunes de les pors i temors que tenim com a docentsDonar recursos que afavoreixin la tasca educativaAfavorir  la confiança com a docents, com a principi per a millorar.Aprendre a conéixer-nos a nosaltres mateixos, reconeixent les pròpies emocions per a poder descobrir les dels demés a partir de l´empatia.Potenciar la creativitat del docent.Augmentar la conciència i responsabilitat de certes conductes dintre de l´educacióDescobrir per a que i com s´usen alguns aspectes de la meva personalitatSaber que són els límits i per a qué serveixenAprendre a posar límitsConèixer distints estils d´autoritat i la seva influència educativa.Experimentar amb distints estils d´autoritatConèixer les nostres pors, identificar-los , integrar-les i transformar-les.

Llegir més
Històric
OBJECTIUS
I. Balears 20 Ago, 2014

Identificar algunes de les pors i temors que tenim com a docentsDonar recursos que afavoreixin la tasca educativaAfavorir  la confiança com a docents, com a principi per a millorar.Aprendre a conéixer-nos a nosaltres mateixos, reconeixent les pròpies emocions per a poder descobrir les dels demés a partir de l´empatia.Potenciar la creativitat del docent.Augmentar la conciència i responsabilitat de certes conductes dintre de l´educacióDescobrir per a que i com s´usen alguns aspectes de la meva personalitatSaber que són els límits i per a qué serveixenAprendre a posar límitsConèixer distints estils d´autoritat i la seva influència educativa.Experimentar amb distints estils d´autoritatConèixer les nostres pors, identificar-los , integrar-les i transformar-les.

Llegir més
Històric
OBJECTIUS
I. Balears 20 Ago, 2014

Identificar algunes de les pors i temors que tenim com a docentsDonar recursos que afavoreixin la tasca educativaAfavorir  la confiança com a docents, com a principi per a millorar.Aprendre a conéixer-nos a nosaltres mateixos, reconeixent les pròpies emocions per a poder descobrir les dels demés a partir de l´empatia.Potenciar la creativitat del docent.Augmentar la conciència i responsabilitat de certes conductes dintre de l´educacióDescobrir per a que i com s´usen alguns aspectes de la meva personalitatSaber que són els límits i per a qué serveixenAprendre a posar límitsConèixer distints estils d´autoritat i la seva influència educativa.Experimentar amb distints estils d´autoritatConèixer les nostres pors, identificar-los , integrar-les i transformar-les.

Llegir més
Històric
OBJECTIUS
I. Balears 20 Ago, 2014

Identificar algunes de les pors i temors que tenim com a docentsDonar recursos que afavoreixin la tasca educativaAfavorir  la confiança com a docents, com a principi per a millorar.Aprendre a conéixer-nos a nosaltres mateixos, reconeixent les pròpies emocions per a poder descobrir les dels demés a partir de l´empatia.Potenciar la creativitat del docent.Augmentar la conciència i responsabilitat de certes conductes dintre de l´educacióDescobrir per a que i com s´usen alguns aspectes de la meva personalitatSaber que són els límits i per a qué serveixenAprendre a posar límitsConèixer distints estils d´autoritat i la seva influència educativa.Experimentar amb distints estils d´autoritatConèixer les nostres pors, identificar-los , integrar-les i transformar-les.

Llegir més
Històric
OBJECTIUS
I. Balears 20 Ago, 2014

    Identificar algunes de les pors i temors que tenim com a docents    Donar recursos que afavoreixin la tasca educativa    Afavorir  la confiança com a docents, com a principi per a millorar.    Aprendre a conéixer-nos a nosaltres mateixos, reconeixent les pròpies emocions per a poder     descobrir les dels demés a partir de l´empatia.    Potenciar la creativitat del docent.    Augmentar la conciència i responsabilitat de certes conductes dintre de l´educació    Descobrir per a que i com s´usen alguns aspectes de la meva personalitat    Saber que són els límits i per a qué serveixen    Aprendre a posar límits    Conèixer distints estils d´autoritat i la seva influència educativa.    Experimentar amb distints estils d´autoritat    Conèixer les nostres pors, identificar-los , integrar-les i transformar-les.

Llegir més
Històric
OBJECTIUS
I. Balears 20 Ago, 2014

Identificar algunes de les pors i temors que tenim com a docentsDonar recursos que afavoreixin la tasca educativaAfavorir  la confiança com a docents, com a principi per a millorar.Aprendre a conéixer-nos a nosaltres mateixos, reconeixent les pròpies emocions per a poder descobrir les dels demés a partir de l´empatia.Potenciar la creativitat del docent.Augmentar la conciència i responsabilitat de certes conductes dintre de l´educacióDescobrir per a que i com s´usen alguns aspectes de la meva personalitatSaber que són els límits i per a qué serveixenAprendre a posar límitsConèixer distints estils d´autoritat i la seva influència educativa.Experimentar amb distints estils d´autoritatConèixer les nostres pors, identificar-los , integrar-les i transformar-les.

Llegir més
Històric
CONTINGUTS
I. Balears 20 Ago, 2014

Anàlisis del propi  estil de disciplina com al “Meu estil de disciplinaFactors preventius de l´aparició de conflictes.L´ aprenentatge de normes a l´àmbit escolar.Tipus de reaccions davant el conflicte en el grup-classe i estratègies per a afrontar amenaçes concretes al control de la classe. Estudis de casos de situacions disruptives a l´aula.

Llegir més
Històric
CONTINGUTS
I. Balears 20 Ago, 2014

-        Anàlisis del propi  estil de disciplina com al “Meu estil de disciplina”-       Factors preventius de l´aparició de conflictes.-       L´ aprenentatge de normes a l´àmbit escolar.-  Tipus de reaccions davant el conflicte en el grup-classe i estratègies per a afrontar amenaçes concretes al control de la classe. Estudis de casos de situacions disruptives a l´aula.

Llegir més
Històric
CONTINGUTS
I. Balears 20 Ago, 2014

-        Anàlisis del propi  estil de disciplina com al “Meu estil de disciplina”-       Factors preventius de l´aparició de conflictes.-       L´ aprenentatge de normes a l´àmbit escolar.-  Tipus de reaccions davant el conflicte en el grup-classe i estratègies per a afrontar amenaçes concretes al control de la classe. Estudis de casos de situacions disruptives a l´aula.

Llegir més
Històric
CONTINGUTS
I. Balears 20 Ago, 2014

-        Anàlisis del propi  estil de disciplina com al “Meu estil de disciplina”-       Factors preventius de l´aparició de conflictes.-       L´ aprenentatge de normes a l´àmbit escolar.-  Tipus de reaccions davant el conflicte en el grup-classe i estratègies per a afrontar amenaçes concretes al control de la classe. Estudis de casos de situacions disruptives a l´aula.

Llegir més
Històric
CONTINGUTS
I. Balears 20 Ago, 2014

-        Anàlisis del propi  estil de disciplina com al “Meu estil de disciplina”-       Factors preventius de l´aparició de conflictes.-       L´ aprenentatge de normes a l´àmbit escolar.-  Tipus de reaccions davant el conflicte en el grup-classe i estratègies per a afrontar amenaçes concretes al control de la classe. Estudis de casos de situacions disruptives a l´aula.

Llegir més
Històric
CONTINGUTS
I. Balears 20 Ago, 2014

Anàlisis del propi  estil de disciplina com al “Meu estil de disciplina”Factors preventius de l´aparició de conflictes.L´ aprenentatge de normes a l´àmbit escolar.Tipus de reaccions davant el conflicte en el grup-classe i estratègies per a afrontar amenaçes concretes al control de la classe. Estudis de casos de situacions disruptives a l´aula.

Llegir més
Històric
CONTINGUTS
I. Balears 20 Ago, 2014

-        Anàlisis del propi  estil de disciplina com al “Meu estil de disciplina”-       Factors preventius de l´aparició de conflictes.-       L´ aprenentatge de normes a l´àmbit escolar.-  Tipus de reaccions davant el conflicte en el grup-classe i estratègies per a afrontar amenaçes concretes al control de la classe. Estudis de casos de situacions disruptives a l´aula.

Llegir més
Històric
OBJECTIUS
I. Balears 20 Ago, 2014

Impulsar l’apropament del professorat a les noves tecnologies que Internet ens proveeix. Adaptar-se a les noves tendències d’Internet, on els continguts, ja no son estàtics, sinó dinàmics. Capacitar al professorat per a la comprensió d’un present cultural i social en el qual s’ha de tenir en compte que alguns dels conceptes tractats estan immersos en la vida quotidiana del estudiants. Aproximació a les noves tecnologies i la seva aplicació a l’àmbit docent. Coneixement d’eines informàtiques on-line gratuïtes. Coneixement i us d’eines i recursos didàctics a Internet. Importància dels recursos on-line en relació a l’atenció a la diversitat. Preparació de materials didàctics. Facilitar la tasca docent diària. Potenciar l’interès de l’alumnat a les assignatures mitjançant l’ús de les noves tecnologies. Acostar-se, integrar-se amb l’alumnat i comprendre ses seves inquietuds.

Llegir més
Històric
OBJECTIUS
I. Balears 20 Ago, 2014

Impulsar l’apropament del professorat a les noves tecnologies que Internet ens proveeix. Adaptar-se a les noves tendències d’Internet, on els continguts, ja no son estàtics, sinó dinàmics. Capacitar al professorat per a la comprensió d’un present cultural i social en el qual s’ha de tenir en compte que alguns dels conceptes tractats estan immersos en la vida quotidiana del estudiants. Aproximació a les noves tecnologies i la seva aplicació a l’àmbit docent. Coneixement d’eines informàtiques on-line gratuïtes. Coneixement i us d’eines i recursos didàctics a Internet. Importància dels recursos on-line en relació a l’atenció a la diversitat. Preparació de materials didàctics. Facilitar la tasca docent diària. Potenciar l’interès de l’alumnat a les assignatures mitjançant l’ús de les noves tecnologies. Acostar-se, integrar-se amb l’alumnat i comprendre ses seves inquietuds.

Llegir més
Històric
OBJECTIUS
I. Balears 20 Ago, 2014

Impulsar l’apropament del professorat a les noves tecnologies que Internet ens proveeix. Adaptar-se a les noves tendències d’Internet, on els continguts, ja no son estàtics, sinó dinàmics. Capacitar al professorat per a la comprensió d’un present cultural i social en el qual s’ha de tenir en compte que alguns dels conceptes tractats estan immersos en la vida quotidiana del estudiants. Aproximació a les noves tecnologies i la seva aplicació a l’àmbit docent. Coneixement d’eines informàtiques on-line gratuïtes. Coneixement i us d’eines i recursos didàctics a Internet. Importància dels recursos on-line en relació a l’atenció a la diversitat. Preparació de materials didàctics. Facilitar la tasca docent diària. Potenciar l’interès de l’alumnat a les assignatures mitjançant l’ús de les noves tecnologies. Acostar-se, integrar-se amb l’alumnat i comprendre ses seves inquietuds.

Llegir més
Històric
CONTINGUTS
I. Balears 20 Ago, 2014

Explicació d'una experiència real “2.0” duita a terme en una escola, fent servir els recursos que mostrarem en el curs. Recursos a la xarxa interessants pels mestres: Generadors cal·ligràfics Generadors operacions Generador d'operacions, passatemps educatius, exercicis, etc. Reculls d'activitats on-line interactives Banc d'imatges, pictogrames i creació de fitxes d'activitats per imprimir amb una component lúdica. Traductors Llistat de 150 generadors d'activitats de tot tipus Generadors sopes de lletres Generadors mots encreuats Blocs i webs interessants Informació pediàtrica i psicopedagògica Recursos imprimibles Blocs amb recursos per a Infantil Blocs amb recursos per a Nouvinguts Mapes interactius Biblioteca de recursos digitals ALEXANDRIA per PDI Blocs de Blogger: Anima't a crear un

Llegir més
Històric
CONTINGUTS
I. Balears 20 Ago, 2014

Explicació d'una experiència real “2.0” duita a terme en una escola, fent servir els recursos que mostrarem en el curs. Recursos a la xarxa interessants pels mestres: Generadors cal·ligràfics Generadors operacions Generador d'operacions, passatemps educatius, exercicis, etc. Reculls d'activitats on-line interactives Banc d'imatges, pictogrames i creació de fitxes d'activitats per imprimir amb una component lúdica. Traductors Llistat de 150 generadors d'activitats de tot tipus Generadors sopes de lletres Generadors mots encreuats Blocs i webs interessants Informació pediàtrica i psicopedagògica Recursos imprimibles Blocs amb recursos per a Infantil Blocs amb recursos per a Nouvinguts Mapes interactius Biblioteca de recursos digitals ALEXANDRIA per PDI Blocs de Blogger: Anima't a crear un

Llegir més
Històric
CONTINGUTS
I. Balears 20 Ago, 2014

Explicació d'una experiència real “2.0” duita a terme en una escola, fent servir els recursos que mostrarem en el curs. Recursos a la xarxa interessants pels mestres: Generadors cal·ligràfics Generadors operacions Generador d'operacions, passatemps educatius, exercicis, etc. Reculls d'activitats on-line interactives Banc d'imatges, pictogrames i creació de fitxes d'activitats per imprimir amb una component lúdica. Traductors Llistat de 150 generadors d'activitats de tot tipus Generadors sopes de lletres Generadors mots encreuats Blocs i webs interessants Informació pediàtrica i psicopedagògica Recursos imprimibles Blocs amb recursos per a Infantil Blocs amb recursos per a Nouvinguts Mapes interactius Biblioteca de recursos digitals ALEXANDRIA per PDI Blocs de Blogger: Anima't a crear un

Llegir més
Històric
OBJECTIUS
I. Balears 20 Ago, 2014

Combatre el desconeixement del panorama històric, artístic i monumental dels barris de Palma. Valorar la ciutat, en la seva dimensió espacial i temporal, com objecte d’estudi i marc privilegiat de les manifestacions artístiques i històriques. Projectant aquesta consciència cap a la seva evolució futura. Potenciar l’interès cap a la realitat més propera del nostre alumnat. Fomentar l’esperit crític, la inquietud per al coneixement i l’interès per entendre la història i l’art de la Ciutat de Palma. Mostrar les possibilitats educatives de Palma i els seus barris. Donar a conèixer indrets emblemàtics de Palma, relacionats amb el patrimoni, la història i l’art, entre d’altres. Donant suport a la promoció del seu patrimoni. Ensenyar a valorar el nostre passat, la nostra herència cultural, el nostre patrimoni històrico-artístic, tot el que hem rebut de l’ahir i que es converteix en el nostre punt de partida. Afavorir el coneixement i la comprensió d’èpoques i societats històriques a partir de les seves manifestacions artístiques. Potenciar l’interès cap a l’art. Acostant i difonent l’art, en qualsevol de les seves expressions. Facilitar el contacte directe amb les obres d’art. Analitzar autors, obres i temes d’estils particularment rellevants en la producció artística dins l’àmbit de la història de Palma. Entendre els monuments artístics com una creació humana i el testimoni d’una època, una societat i una cultura. Ensenyar a respectar l’entorn artístic-cultural i a mostrar un comportament cívic en llocs de propietat comuna. Revaloritzar l’educació artística ja que és important per a desenvolupar la capacitat creativa, per a créixer en valors socials i morals, per a incrementar els coneixements culturals i educar la sensibilitat. Compartint recursos i experiències que afavoreixin iestimulin l’educació artística. Adquirir els coneixements bàsics de la realitat museística de la ciutat de Palma. Presentant un nou enfocament dels museus més amè i dinàmic. Anar més enllà de la tradicional missió del museu com dipòsit de memòria i complementar-la amb la del centre productor de coneixement. Apreciar la labor de tots aquells que cuiden, mantenen i propaguen el coneixement dels nostres béns culturals. Crear una metodologia participativa de l'ensenyament de les ciències socials així com una reflexió sobre les estratègies més adequades d'integració d'aquest tipus de continguts en el currículum i l'activitat docent. Donar a conèixer estratègies i eines de producció cultural que possibilitin projectes interdisciplinars innovadors a l’aula. Desenvolupar tècniques d’observació que ajudin als alumnes a ser capaços de: gaudir contemplant una obra d’art; comprendre el missatge que l’artista ha volgut transmetre i conèixer l’entorn històric-cultural de l’artista i de la seva obra d’art. Despertar en els alumnes el sentiment de propietat del nostre patrimoni aprenent a valorar-lo i mantenir-lo per ser un bé del que tots som hereus i transmissors. Fomentar actituds positives cap a l’ús de la llengua anglesa en un entorn multilingüe. Perfeccionar les estratègies de comunicació escrita del docent en llengua anglesa des d’un nivell bàsic. Oferir coneixements per a l’ensenyament de les llengües en entorns plurilingües. Oferir un enfocament didàctic integrat de la llengua anglesa. Crear espais que afavoreixin la immersió lingüística en llengua anglesa. Millorar la competència lingüística del professorat que imparteix àrees no lingüístiques en anglès, dels especialistes de l'àrea i del professorat en general. Donar eines i estratègies per fomentar la interacció oral dins l'aula de manera inclusiva. 

Llegir més
Històric
CONTINGUTS
I. Balears 20 Ago, 2014

·         La Ciutat de Palma: barris i districtes. ·         Principals barris de la zona nord: Arxiduc, Bons Aires, Establiments, Indioteria,  “Plaza de toros”, Secar de la Real, Son Espanyol, Son Sardina... ·         Localització. ·         Història. ·         Ciutat: reptes i oportunitats educatives. ·         La Ciutat com a eina educativa i transformadora. ·         Relació entre l’educació artística, la comunitat escolar i el territori. ·         El patrimoni històrico – artístic: intervenció i treball col·laboratiu. ·         Valoració i coneixement del patrimoni històrico - artístic de Palma. ·         L’obra d’art en el context de la ciutat. ·         L’obra artística com a expressió humana en el temps i l’espai. El seu context històric. ·         Conceptes bàsics del llenguatge plàstic i visual:materials, tècniques i elements formals. ·         Apropament als mètodes d’anàlisi i interpretació de les obres d’art. Els elements bàsics de comentari d’una obra arquitectònica, escultòrica o pictòrica. ·         Patrimoni artístic: protecció, conservació i respecte. ·         Evolució urbana i artística de la ciutat de Palma. ·         Llegendes de la ciutat de Palma. Importància i riquesa d’aquesta tradició. ·         Principals museus de la ciutat de Palma. ·         Museu i patrimoni: protecció, conservació i acció cultural. ·         El Museu i la seva labor educativa: relacions entre les pràctiques artístiques i les pràctiques educatives. Competència oral en anglès.  Activitats culturals i de lleure Dinàmiques per facilitar la fluïdesa oral dins la conversa. Estratègies per fomentar la interacció entre l'alumnat en llengua estrangera dins l'aula de manera inclusiva. L’anglès com a llengua vehicular a Europa entre els professionals de l’ensenyament. Conèixer el marc de referència europeu per a les llengües i saber quines són les titulacions més reconegudes. Saber utilitzar la xarxa com a fons de material per a l’ensenyament i l’aprenentatge de l’anglès. Vocabulari en anglès bàsic de l’àmbit educatiu.        

Llegir més
Històric
ANPE DÓNA SUPORT ALS DIRECTORS D’ ADESMA I PRESENTA UN RECURS D’ALÇADA
I. Balears 20 Ago, 2014
historico

ANPE DÓNA SUPORT ALS DIRECTORS D’ ADESMA I PRESENTA UN RECURS D’ALÇADA   Avui, Antoni Riera, president d’ANPE Illes Balears, ha presentant un recurs d'alçada contra la resolució de la directora general d'Ordenació educativa, segons la qual quedaven aprovats per decret tots els projectes TIL que els claustres havien rebutjat.   Una vegada consultats als nostres serveis jurídics, part dels fonaments que ens duen a presentar aquest recurs, tenen molt de sentit comú segons la normativa vigent, per exemple:   Que es competència dels centres establir els seus projectes educatius, així com els dona competències per  elaborar, aprovar i executar els seus projectes educatius. En cap moment, el Decret que regula el TIL, determina que es competència de les Direccions Generals ni de la pròpia consellera l’aprovació d’aquest projecte educatiu en el cas de no esser aprovat pels òrgans competents ni es determina la competència d’aquestes per manar el  compliment de projectes no aprovats pels òrgans competents. Pel cas dels centres que han remés un projecte sense aprovació final, la lectura que se n’ha d’extreure és que, la pròpia CCP –òrgan competent-, no accepta les imposicions establertes a l’Ordre de 9 de maig de 2014 i tal sols no s’han molestat en adaptar el seus projectes  lingüístics a dites imposicions atesa la seva inviabilitat.   En conclusió demanam que s'anul·li i, pels seus mèrits, acordi deixar sense efecte l’esmentada resolució, ja que com es desprèn de les nostres al·legacions  hi ha una incompetència manifesta per part de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació del professorat per manar que s’apliquin el projectes de tractament integrats de llengües  no aprovats pels òrgans competents.    

Llegir més
Històric
ANPE DÓNA SUPORT AL RECURS PRESENTAT PER ADESMA I ANUNCIAM QUE PRESENTAREM UN RECURS ELS PROPERS DIES
I. Balears 15 Ago, 2014

ANPE DÓNA SUPORT AL RECURS PRESENTAT PER ADESMA I ANUNCIAM QUE PRESENTAREM UN RECURS ELS PROPERS DIES   Des d’ANPE Illes Balears estam estudiant la legalitat de la  darrera resolució feta per la directora general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional, on s’imposa als centres el projecte TIL, consideram que son els centres educatius  dins l’àmbit de la seva autonomia els competents per regular l'aprovació o no dels projectes educatius.   Així, ANPE s’uneix a la resposta dels directors presentada per ADESMA, i anumciam que els nostres serveis jurídics estan  redactant,  un recurs d’alçada  que presentarem en pocs dies en el mateix sentit.   En aquest recurs demanarem que s'anul·li la Resolució de la directora general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional de 28 de juliol de 2014 per la qual s'estableixen les mesures que han d'aplicar els centres docents públics de les Illes Balears que no disposen d'un projecte de tractament integrat de llengües aprovat.   Finalment, insistim que si el Govern vol un projecte plurilingüe, ha de comptar amb el suport dels docents, ja que les decisions d’esquenes al professorat no funcionen. Totes les normatives s’han de fer amb el màxim consens possible si volem que perdurin.  

Llegir més
Històric
| 58 | 59 | 60 | 61 |
Tornar