Resultat de la recerca

Tornar

MESA TÈCNICA DE DIJOUS 26 DE MARÇ
ANPE-I. Balears 26 Mar, 2015
historico

MESA TÈCNICA DE DIJOUS 26 DE MARÇ   Avui, dijous 26 de Març, a les 10 h, hem assistit a una Mesa Tècnica amb l’odre del dia següent: “Esborrany de Resolució per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents pel curs 2015-2016”.   1. El primer que ens han explicat és que s’ha donat una plaça d’urgència a un centre unitari, i de la renuncia d’una plaça a l’illa de Menorca, en referència al procés de substitucions. 2. El segon que s’ha parlat és l’excepcionalitat respecte a les especialitats lingüístiques, de manera que quedaran habilitats de les funcions lingüístiques, així l’Administració proposa: a) Al cos de secundària (Francès, Anglès i Alemany) qualsevol titulació superior de l’àrea d’humanitats i nivell C1 o superior i haver prestat serveis en aquestes durant un període mínim de 27 mesos i exercir al curs 2013-2014 de l’idioma que sol·licita ser admès. b) Al cos de professors d’Escoles Oficials d’Idiomes (Alemany, Àrab, Xinès, Francès, Anglès, Italià o Rus) qualsevol titulació superior de l’àrea d’humanitats i nivell de l’idioma corresponent al darrer ofert pel l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma i haver prestat serveis en aquestes durant un període mínim de 27 mesos i exercir al curs 2013-2014 de l’idioma que sol·licita ser admès.   Per ambdues, s’estableix un període transitori de tres anys  per  estar en possessió de les titulacions acadèmiques i/o els nivells de titulació que, d’acord amb l’annex 4 d’aquesta Resolució, capaciten per ocupar, com a funcionari interí, places corresponents en aquestes especialitats. Per ANPE trobam que aquest requisit és la filologia, i la resta se proposa que sigui el màxim nivell ofertat a l’EOI de Palma.   A més es proposa una priorització dels filòlegs i traductors i després segons el nivell més alt de titulació que tinguin els aspirants admesos en aquestes especialitats i  entre ells per l’ordre que ocupen a la borsa.   Des d’ANPE hem demanat que podem incloure als que han exercit al curs 2012-2013 de l’idioma que sol·licita ser admès, també podem asumir que es llevi l’excepcionalitat dels 12 mesos i finalment, que els interins en humanitats que hagin tret una plaç de pacte a un àrea lingüística se’ls hi respecti. Tot això sempre que es respecti la priorització que proposen els filòlegs i traductors.     3. Respecte al termini per fer el tràmit telemàtic serà del 27 d’abril fins al 7 de maig de 2015.   4. Respecte a l’Ordre d’adjudicació de les places, l’Administració proposa que s’adjudicaran d’acord amb el següent ordre:   1.  Places del cos de mestres 2.  Places del cos de professors de les escoles oficials d’idiomes 3. Places de les especialitats lingüístiques (francès, anglès i alemany) del cos de professors d’ensenyament secundari 4. Places de la resta  d’ especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari 5.  Places del cos de professors tècnics de formació professional 6.  Places del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny Des d’ANPE hem demanat que sigui com vàrem quedar a l’anterior tràmit, per tal de no canviar els criteris: 1. Places del cos de mestres 2. Places del cos de professors d’ensenyament secundari 3. Places del cos de professors tècnics de formació professional 4. Places del cos de professors de escoles oficials d’idiomes, cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.         5. Finalment hem recordat a l’Administració que la Conselleria es va comprometre a garantir, a partir de l’1 de setembre de 2014 fins al 31 d’agost de 2018, un nomenament com a interí per tot el curs escolar, per ocupar places vacants o substitucions, a un total de 1.350 docents, en un pacte de 2+2 anys. I que aquest pacte protegeix amb contracte, sou i puntuació dels possibles canvis normatius que puguin afectar als docents de determinades especialitas.   De tot el que s’ha dit, des d’ANPE hem remarcat que a l’adjudicació de places vacants de l’estiu, l’ordre d’adjudicació és per puntuació, de forma que un interí de pacte desplaçat no podrá llevar la plaça a un interí de vacant amb més puntuació que ell. Després, a partir de l’1 de setembre, i per tal de garantir un nomenament anual, l’Administració podría donar preferència sobre la resta d’aspirants en l’oferiment i en l’elecció de places a l’efecte d’adjudicacions, després als aspirants més grans de 55 anys amb almenys deu anys de servei i finalment a la resta d’interins en funció de la seva puntuació a la borsa.   El temps ens dirà, que aquest pacte ha estat ben dissenyat, i que les conseqüències directes i indirectes que duu, és el cobrament i puntuació de les vacances i l’estiu per més de 2500 interins, així com la protecció i garantia de contracte per aquells interins que es puguin veure afectats per canvis normatius.   6. Altres informacions interessants: -      En FP es retrasa l’exigència del màster universitari fins a l’1 de setembre com a màxim (dia de pressa de possessió de la plaça). -      Els interins de pacte podran ampliar les funcions i illes. -      Els funcionaris interins amb menys de 180 dies treballats cobraran vacances.   7. Respecte a determinades qüestions hem demanat: a)   Fins quan es podrà acreditar el novell d’anglès?(L’any passat va ser fins al 7 de juliol). b)   Que a les places que s’ofereixin venguin detallades si és una V (vacant), VS (vacant sobrevinguda) o S (substitució), i en cas de substitució que es detalli el temps previsible de durada i el motiu (si és possible). c)    Que l’adjudicació es faci al mes d’Agost, com es feia amb anterioritat, perquè així no hi hagi greuges al mes de setembre, a on els primers interins de la llista poden tenir pitjor plaça que els qui van per darrera d’ells. d)   Estam a l’espera de detallar si es pot renunciar al pacte d’estabilitat i quines conseqüències tendria. e)   Conseqüències de no fer el primer i segon tràmit a l’adjudicació d’interins. Esperam resposta a la propera Mesa.  

Històric
CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXCEPCIONAL (Francès)
ANPE-I. Balears 26 Mar, 2015

 CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXCEPCIONAL (Francès) Per a més informació feis click a l'enllaç relacionat.

Oposicions
MESA TÈCNICA DE DIJOUS 26 DE MARÇ
ANPE-I. Balears 26 Mar, 2015
historico

MESA TÈCNICA DE DIJOUS 26 DE MARÇ   Avui, dijous 26 de Març, a les 10 h, hem assistit a una Mesa Tècnica amb l’odre del dia següent: “Esborrany de Resolució per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents pel curs 2015-2016”.   1. El primer que ens han explicat és que s’ha donat una plaça d’urgència a un centre unitari, i de la renuncia d’una plaça a l’illa de Menorca, en referència al procés de substitucions. 2. El segon que s’ha parlat és l’excepcionalitat respecte a les especialitats lingüístiques, de manera que quedaran habilitats de les funcions lingüístiques, així l’Administració proposa: a) Al cos de secundària (Francès, Anglès i Alemany) qualsevol titulació superior de l’àrea d’humanitats i nivell C1 o superior i haver prestat serveis en aquestes durant un període mínim de 27 mesos i exercir al curs 2013-2014 de l’idioma que sol·licita ser admès. b) Al cos de professors d’Escoles Oficials d’Idiomes (Alemany, Àrab, Xinès, Francès, Anglès, Italià o Rus) qualsevol titulació superior de l’àrea d’humanitats i nivell de l’idioma corresponent al darrer ofert pel l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma i haver prestat serveis en aquestes durant un període mínim de 27 mesos i exercir al curs 2013-2014 de l’idioma que sol·licita ser admès.   Per ambdues, s’estableix un període transitori de tres anys  per  estar en possessió de les titulacions acadèmiques i/o els nivells de titulació que, d’acord amb l’annex 4 d’aquesta Resolució, capaciten per ocupar, com a funcionari interí, places corresponents en aquestes especialitats. Per ANPE trobam que aquest requisit és la filologia, i la resta se proposa que sigui el màxim nivell ofertat a l’EOI de Palma.   A més es proposa una priorització dels filòlegs i traductors i després segons el nivell més alt de titulació que tinguin els aspirants admesos en aquestes especialitats i  entre ells per l’ordre que ocupen a la borsa.   Des d’ANPE hem demanat que podem incloure als que han exercit al curs 2012-2013 de l’idioma que sol·licita ser admès, també podem asumir que es llevi l’excepcionalitat dels 12 mesos i finalment, que els interins en humanitats que hagin tret una plaç de pacte a un àrea lingüística se’ls hi respecti. Tot això sempre que es respecti la priorització que proposen els filòlegs i traductors.     3. Respecte al termini per fer el tràmit telemàtic serà del 27 d’abril fins al 7 de maig de 2015.   4. Respecte a l’Ordre d’adjudicació de les places, l’Administració proposa que s’adjudicaran d’acord amb el següent ordre:   1.  Places del cos de mestres 2.  Places del cos de professors de les escoles oficials d’idiomes 3. Places de les especialitats lingüístiques (francès, anglès i alemany) del cos de professors d’ensenyament secundari 4. Places de la resta  d’ especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari 5.  Places del cos de professors tècnics de formació professional 6.  Places del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny Des d’ANPE hem demanat que sigui com vàrem quedar a l’anterior tràmit, per tal de no canviar els criteris: 1. Places del cos de mestres 2. Places del cos de professors d’ensenyament secundari 3. Places del cos de professors tècnics de formació professional 4. Places del cos de professors de escoles oficials d’idiomes, cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.         5. Finalment hem recordat a l’Administració que la Conselleria es va comprometre a garantir, a partir de l’1 de setembre de 2014 fins al 31 d’agost de 2018, un nomenament com a interí per tot el curs escolar, per ocupar places vacants o substitucions, a un total de 1.350 docents, en un pacte de 2+2 anys. I que aquest pacte protegeix amb contracte, sou i puntuació dels possibles canvis normatius que puguin afectar als docents de determinades especialitas.   De tot el que s’ha dit, des d’ANPE hem remarcat que a l’adjudicació de places vacants de l’estiu, l’ordre d’adjudicació és per puntuació, de forma que un interí de pacte desplaçat no podrá llevar la plaça a un interí de vacant amb més puntuació que ell. Després, a partir de l’1 de setembre, i per tal de garantir un nomenament anual, l’Administració podría donar preferència sobre la resta d’aspirants en l’oferiment i en l’elecció de places a l’efecte d’adjudicacions, després als aspirants més grans de 55 anys amb almenys deu anys de servei i finalment a la resta d’interins en funció de la seva puntuació a la borsa.   El temps ens dirà, que aquest pacte ha estat ben dissenyat, i que les conseqüències directes i indirectes que duu, és el cobrament i puntuació de les vacances i l’estiu per més de 2500 interins, així com la protecció i garantia de contracte per aquells interins que es puguin veure afectats per canvis normatius.   6. Altres informacions interessants: -      En FP es retrasa l’exigència del màster universitari fins a l’1 de setembre com a màxim (dia de pressa de possessió de la plaça). -      Els interins de pacte podran ampliar les funcions i illes. -      Els funcionaris interins amb menys de 180 dies treballats cobraran vacances.   7. Respecte a determinades qüestions hem demanat: a)   Fins quan es podrà acreditar el novell d’anglès?(L’any passat va ser fins al 7 de juliol). b)   Que a les places que s’ofereixin venguin detallades si és una V (vacant), VS (vacant sobrevinguda) o S (substitució), i en cas de substitució que es detalli el temps previsible de durada i el motiu (si és possible). c)    Que l’adjudicació es faci al mes d’Agost, com es feia amb anterioritat, perquè així no hi hagi greuges al mes de setembre, a on els primers interins de la llista poden tenir pitjor plaça que els qui van per darrera d’ells. d)   Estam a l’espera de detallar si es pot renunciar al pacte d’estabilitat i quines conseqüències tendria. e)   Conseqüències de no fer el primer i segon tràmit a l’adjudicació d’interins. Esperam resposta a la propera Mesa.  

Històric
CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXCEPCIONAL (Francès)
ANPE-I. Balears 26 Mar, 2015

 CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXCEPCIONAL (Francès) Per a més informació feis click a l'enllaç relacionat.

Oposicions
LA UNIDAD DIDÁCTICA Y SU SECUENCIACIÓN
ANPE-I. Balears 25 Mar, 2015

##ANPE Illes balears##Montserrat García##120 horas certificadas####110€ Afiliados/das 140€ No afiliados/das##ANPE Illes Balears ofrece este curso de formación permanente del profesorado, certificado por la Universidad Comillas, dirigidos especialmente para opositores de Infantil, Primaria, Secundaria y demás cuerpos docentes; Apartado 2.5 b) del Baremo, Anexo IV del Real Decreto 276/07 (BOE 02/03/2007). Su reconocimiento también podrá ser valorado como mérito en los procesos selectivos y en la baremación de interinos. Únicamente no será válido a efectos de reconocimiento de sexenios. ##En el apartado "matrícula" y en el mail: formacio@anpe-balears.org ##

Històric
LA UNIDAD DIDÁCTICA Y SU SECUENCIACIÓN
ANPE-I. Balears 25 Mar, 2015

##ANPE Illes balears##Montserrat García##120 horas certificadas####110€ Afiliados/das 140€ No afiliados/das##ANPE Illes Balears ofrece este curso de formación permanente del profesorado, certificado por la Universidad Comillas, dirigidos especialmente para opositores de Infantil, Primaria, Secundaria y demás cuerpos docentes; Apartado 2.5 b) del Baremo, Anexo IV del Real Decreto 276/07 (BOE 02/03/2007). Su reconocimiento también podrá ser valorado como mérito en los procesos selectivos y en la baremación de interinos. Únicamente no será válido a efectos de reconocimiento de sexenios. ##En el apartado "matrícula" y en el mail: formacio@anpe-balears.org ##

Històric
CURS D´ANGLÈS (NIVELL AVANÇAT)
ANPE-I. Balears 24 Mar, 2015

##ANPE Illes Balears##Carme Blanes##60 hores homologades##Dimarts i dijous de 17.30 a 20.30h.##200€ Afiliats/des 220€ No afiliats/des ##Curs HOMOLOGAT per la Conselleria  d'Educació. El seu reconeixement podrá valorar-se com a mèrit en els processos selectius (oposicions, concurs de trasllats...); i tendrà efectes en el sistema retributiu dels docents (sexennis) i a la baremació d'interinatges.##Més informació a l'apartat "matrícula" i al mail formacio@anpe-balears.org##Es publicarà una setmana abans de l'inici del curs

Històric
CONCURS DE TRASLLATS 2014-2015
ANPE-I. Balears 24 Mar, 2015

CONCURS DE TRASLLATS D’ÀMBIT ESTATAL 2014-2015   Ja ha sortit l’adjudicació provisional de destinacións atorgades als funcionaris docents del Cos de Mestres. El termini de reclamacions i desistiments serà entre el 25 i 30 de març, ambdós inclosos   Vos recordam que l’addjudicació definitiva del Cos de Secundària entorn al 13 de maig i la del Cos de Mestres entorn al 21 de maig.   NOTA: les dates d'adjudicació són aproximades.  

Destinacions provisionals
CURS D´ANGLÈS (NIVELL AVANÇAT)
ANPE-I. Balears 24 Mar, 2015

##ANPE Illes Balears##Carme Blanes##60 hores homologades##Dimarts i dijous de 17.30 a 20.30h.##200€ Afiliats/des 220€ No afiliats/des ##Curs HOMOLOGAT per la Conselleria  d'Educació. El seu reconeixement podrá valorar-se com a mèrit en els processos selectius (oposicions, concurs de trasllats...); i tendrà efectes en el sistema retributiu dels docents (sexennis) i a la baremació d'interinatges.##Més informació a l'apartat "matrícula" i al mail formacio@anpe-balears.org##Es publicarà una setmana abans de l'inici del curs

Històric
CONCURS DE TRASLLATS 2014-2015
ANPE-I. Balears 24 Mar, 2015

CONCURS DE TRASLLATS D’ÀMBIT ESTATAL 2014-2015   Ja ha sortit l’adjudicació provisional de destinacións atorgades als funcionaris docents del Cos de Mestres. El termini de reclamacions i desistiments serà entre el 25 i 30 de març, ambdós inclosos   Vos recordam que l’addjudicació definitiva del Cos de Secundària entorn al 13 de maig i la del Cos de Mestres entorn al 21 de maig.   NOTA: les dates d'adjudicació són aproximades.  

Destinacions provisionals
ANPE S’AFEGEIX A LA CONCENTRACIÓ PEL CONSENS EDUCATIU I DEMANA L’AJORNAMENT DE LA LOMQUE
ANPE-I. Balears 20 Mar, 2015
historico

ANPE S’AFEGEIX A LA CONCENTRACIÓ PEL CONSENS EDUCATIU I DEMANA L’AJORNAMENT DE LA LOMQUE    Amb la finalitat de no generar greus perjudicis organitzatius dins els centres,  de no perjudicar al professorat de les matèries de Música, Filosofia, Plàstica, Tecnologia i Cultura clàssica i per la rapidesa en l’elaboració dels currículums i la falta de consens en la seva l’elaboració. ANPE Illes Balears s’afegeix a la concentració unitària de dia 24 de març davant el Consolat de la Mar, baix el lema: PELS CONSENS EDUCATIU, ni 3+2 ni LOMCE.   Així, hem recollit les demandes dels col·lectius afectats per reivindicar i prestigiar el paper d’aquestes matèries dins el desenvolupament de la personalitat, pensament, creativitat, intel·ligència i raonament dels nostres alumnes, així con la necessitat de mantenir al professorat d’aquestes especialitats als seus centres.   Per aquest motiu hem enregistrat un escrit a la Conselleria d’Educació i Cultura, demanant el següent:   L’ajornament de la LOMQUE, ja que la Comunitat Autònoma si ho pot fer.Passar a Secundària de 32 hores a 30 les hores que reben els alumnes, així com retornar a les 18 hores lectives que feiem els professors de secundària, per assegurar no perdre cap funcionari interí, ni la supressió de cap plaça dels funcionaris.Passar a primer de Batxillerat de 34 hores a 32 que reben els alumnes (ja que a segon de batxillerat ja són 32h).Trobam que la quantitat de continguts dels diferents currículums és excessiva i que els currículums venen totalment tancats i no es permet modificar pràcticament res.   A més volem advertir al Govern que no prosperarà cap reforma educativa que es faci d'esquena als docents i que contribueixi a augmentar el sentiment d'indefensió del professorat davant la pèrdua actual de drets laborals. Ja hem tengut un exemple de fer normatives amb presses i sense consens, com la del TIL. A més, tota aquesta inestabilitat normativa només afavoreix a l’ensenyament privat-concertat, per aquest motiu demanam l’AJORNAMENT de la LOMQUE a l’espera de modificacions que no perjudiqui al professorat de les especialitats afectades.   Com a mostra de consens, ANPE està integrat a la Plataforma “Illes per un pacte” on totes les entitats educatives hem renunciat a algunes coses i hem acostat posicions per responsabilitat i per arribar a un texte consensuat que doni estabilitat a l’ensenyament públic.  

Històric
IMPORTANT! COBRAREM LA PART DE LA PAGA EXTRA DE NADAL DE 2012 AQUEST MES DE MARÇ
ANPE-I. Balears 20 Mar, 2015
historico

IMPORTANT! COBRAREM LA PART DE LA PAGA EXTRA DE NADAL DE 2012 AQUEST MES DE MARÇ   El director general d’Educació i Cultura, Antoni Vera, ens ha confirmat que “al mes de març pagarà la part de l’extra de nadal de 2012”. Així doncs, es confirma que el pagament de part de la paga extra de 2012 ens la retornaran a la nòmina del mes de març. Des d’ANPE continuarem insistint a l’Administració a que ens retornin la resta de la paga extra pendent.  

Convivència
ANPE S’AFEGEIX A LA CONCENTRACIÓ PEL CONSENS EDUCATIU I DEMANA L’AJORNAMENT DE LA LOMQUE
ANPE-I. Balears 20 Mar, 2015
historico

ANPE S’AFEGEIX A LA CONCENTRACIÓ PEL CONSENS EDUCATIU I DEMANA L’AJORNAMENT DE LA LOMQUE    Amb la finalitat de no generar greus perjudicis organitzatius dins els centres,  de no perjudicar al professorat de les matèries de Música, Filosofia, Plàstica, Tecnologia i Cultura clàssica i per la rapidesa en l’elaboració dels currículums i la falta de consens en la seva l’elaboració. ANPE Illes Balears s’afegeix a la concentració unitària de dia 24 de març davant el Consolat de la Mar, baix el lema: PELS CONSENS EDUCATIU, ni 3+2 ni LOMCE.   Així, hem recollit les demandes dels col·lectius afectats per reivindicar i prestigiar el paper d’aquestes matèries dins el desenvolupament de la personalitat, pensament, creativitat, intel·ligència i raonament dels nostres alumnes, així con la necessitat de mantenir al professorat d’aquestes especialitats als seus centres.   Per aquest motiu hem enregistrat un escrit a la Conselleria d’Educació i Cultura, demanant el següent:   L’ajornament de la LOMQUE, ja que la Comunitat Autònoma si ho pot fer.Passar a Secundària de 32 hores a 30 les hores que reben els alumnes, així com retornar a les 18 hores lectives que feiem els professors de secundària, per assegurar no perdre cap funcionari interí, ni la supressió de cap plaça dels funcionaris.Passar a primer de Batxillerat de 34 hores a 32 que reben els alumnes (ja que a segon de batxillerat ja són 32h).Trobam que la quantitat de continguts dels diferents currículums és excessiva i que els currículums venen totalment tancats i no es permet modificar pràcticament res.   A més volem advertir al Govern que no prosperarà cap reforma educativa que es faci d'esquena als docents i que contribueixi a augmentar el sentiment d'indefensió del professorat davant la pèrdua actual de drets laborals. Ja hem tengut un exemple de fer normatives amb presses i sense consens, com la del TIL. A més, tota aquesta inestabilitat normativa només afavoreix a l’ensenyament privat-concertat, per aquest motiu demanam l’AJORNAMENT de la LOMQUE a l’espera de modificacions que no perjudiqui al professorat de les especialitats afectades.   Com a mostra de consens, ANPE està integrat a la Plataforma “Illes per un pacte” on totes les entitats educatives hem renunciat a algunes coses i hem acostat posicions per responsabilitat i per arribar a un texte consensuat que doni estabilitat a l’ensenyament públic.  

Històric
IMPORTANT! COBRAREM LA PART DE LA PAGA EXTRA DE NADAL DE 2012 AQUEST MES DE MARÇ
ANPE-I. Balears 20 Mar, 2015
historico

IMPORTANT! COBRAREM LA PART DE LA PAGA EXTRA DE NADAL DE 2012 AQUEST MES DE MARÇ   El director general d’Educació i Cultura, Antoni Vera, ens ha confirmat que “al mes de març pagarà la part de l’extra de nadal de 2012”. Així doncs, es confirma que el pagament de part de la paga extra de 2012 ens la retornaran a la nòmina del mes de març. Des d’ANPE continuarem insistint a l’Administració a que ens retornin la resta de la paga extra pendent.  

Convivència
M’ENTENEN ELS MEUS ALUMNES? TÈCNIQUES I EINES PER A L’EXPOSICIÓ I COMUNICACIÓ DINS L’AULA
ANPE-I. Balears 17 Mar, 2015

##ANPE Illes Balears##Manuel Blanco Martín##40 hores Homologades##Dimarts i dijous de 17.30 a 21.00h. (Més informació a l'apartat d'informació)##40€ Afiliats/des 60€ No afiliats/des##Curs semi-presencial. 5 Sessions presencials (els dimarts i dijous entre l'1 i el 15 d'abril). La resta d'hores seran no presencials.Curs HOMOLOGAT per la Conselleria  d'Educació. El seu reconeixement podrá valorar-se com a mèrit en els processos selectius (oposicions, concurs de trasllats...); i tendrà efectes en el sistema retributiu dels docents (sexennis) i a la baremació d'interinatges.##Més informació a l'apartat "matrícula" i al mail formacio@anpe-balears.org##Es publicarà una setmana abans de l'inici del curs

Històric
LLIURAMENT DE PREMIS IV CONCURS DE DIBUIX LA PAU VIATGERA
ANPE-I. Balears 17 Mar, 2015
historico

  ANPE LLIURA ELS PREMIS DEL IV CONCURS DE DIBUIX LA PAU VIATGERA           Amb motiu de la celebració el 30 de gener del DENIP (Dia Escolar de la No Violència i la Pau), ANPE Illes Balears va organitzar una diada, on es varen lliurar els premis del IV Concurs de Dibuix LA PAU VIATGERA.L'acte es va fer el dissabte  14 de març a les 17h., a les instal·lacions del centre WELLNES Illes de Marratxí, on uns 250 escolars dels centres participants acompanyats de les seves famílies, mestres i tutors varen poder gaudir d'una diada lúdica de jocs cooperatius aquàtics i de l'exposició dels dibuixos fets pels nins i nines participants.A les 20 hores es va dur a terme el lliurament dels premis  Els nins guanyadors del concurs a més de recollir els seus premis tambè reberen un xec per valor de 100 euros en material didàctic per la seva aula i un obsequi pel tutor/a. Varen fer entrega dels premis els representants de les empreses col·laboradores: Centres de Wellness Illes , Distribuidora Rotger, Bogarra Enmarcacions, Perruqueria Culture eco,ethic & bio salon i Marineland.Des d'ANPE Illes Balears volem donar les gràcies a tots els nins, docents, pares i mares, així com a les entitats patrocinadores que entre tots ens heu ajudat a fer possible aquesta quarta edició del concurs La Pau Viatgera. Gràcies a tots per promocionar i difondre la cultura de la pau i la no-violència. GUANYADORS DEL CONCURS A LA LA CATEGORIA D'EDUCACIÓ INFANTIL:Hector Collados Vidal de 5 anys  del Ceip Santa Catalina  A LA CATEGORIA DE PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA:Nora Muñoz Vallespir de 2n B de primària del Ceip Ses Rotes Velles A LA CATEGORIA DE SEGON CICLE DE PRIMÀRIA:Estela González  de 3r A de primària del Ceip Ses Rotes Velles A LA CATEGORIA DE TERCER CICLE DE PRIMÀRIA:Carme Monllaó Tomàs de 5è de primària del Ceip  Binissalem MENCIÓ ESPECIAL A:Lucia Collado Jiménez, de 2n curs del CEIP Binissalem.Olivia Alicia Przesmycka, de 2n A. del CEIP Migjorn de Bendinat. 

Històric
M’ENTENEN ELS MEUS ALUMNES? TÈCNIQUES I EINES PER A L’EXPOSICIÓ I COMUNICACIÓ DINS L’AULA
ANPE-I. Balears 17 Mar, 2015

##ANPE Illes Balears##Manuel Blanco Martín##40 hores Homologades##Dimarts i dijous de 17.30 a 21.00h. (Més informació a l'apartat d'informació)##40€ Afiliats/des 60€ No afiliats/des##Curs semi-presencial. 5 Sessions presencials (els dimarts i dijous entre l'1 i el 15 d'abril). La resta d'hores seran no presencials.Curs HOMOLOGAT per la Conselleria  d'Educació. El seu reconeixement podrá valorar-se com a mèrit en els processos selectius (oposicions, concurs de trasllats...); i tendrà efectes en el sistema retributiu dels docents (sexennis) i a la baremació d'interinatges.##Més informació a l'apartat "matrícula" i al mail formacio@anpe-balears.org##Es publicarà una setmana abans de l'inici del curs

Històric
LLIURAMENT DE PREMIS IV CONCURS DE DIBUIX LA PAU VIATGERA
ANPE-I. Balears 17 Mar, 2015
historico

  ANPE LLIURA ELS PREMIS DEL IV CONCURS DE DIBUIX LA PAU VIATGERA           Amb motiu de la celebració el 30 de gener del DENIP (Dia Escolar de la No Violència i la Pau), ANPE Illes Balears va organitzar una diada, on es varen lliurar els premis del IV Concurs de Dibuix LA PAU VIATGERA.L'acte es va fer el dissabte  14 de març a les 17h., a les instal·lacions del centre WELLNES Illes de Marratxí, on uns 250 escolars dels centres participants acompanyats de les seves famílies, mestres i tutors varen poder gaudir d'una diada lúdica de jocs cooperatius aquàtics i de l'exposició dels dibuixos fets pels nins i nines participants.A les 20 hores es va dur a terme el lliurament dels premis  Els nins guanyadors del concurs a més de recollir els seus premis tambè reberen un xec per valor de 100 euros en material didàctic per la seva aula i un obsequi pel tutor/a. Varen fer entrega dels premis els representants de les empreses col·laboradores: Centres de Wellness Illes , Distribuidora Rotger, Bogarra Enmarcacions, Perruqueria Culture eco,ethic & bio salon i Marineland.Des d'ANPE Illes Balears volem donar les gràcies a tots els nins, docents, pares i mares, així com a les entitats patrocinadores que entre tots ens heu ajudat a fer possible aquesta quarta edició del concurs La Pau Viatgera. Gràcies a tots per promocionar i difondre la cultura de la pau i la no-violència. GUANYADORS DEL CONCURS A LA LA CATEGORIA D'EDUCACIÓ INFANTIL:Hector Collados Vidal de 5 anys  del Ceip Santa Catalina  A LA CATEGORIA DE PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA:Nora Muñoz Vallespir de 2n B de primària del Ceip Ses Rotes Velles A LA CATEGORIA DE SEGON CICLE DE PRIMÀRIA:Estela González  de 3r A de primària del Ceip Ses Rotes Velles A LA CATEGORIA DE TERCER CICLE DE PRIMÀRIA:Carme Monllaó Tomàs de 5è de primària del Ceip  Binissalem MENCIÓ ESPECIAL A:Lucia Collado Jiménez, de 2n curs del CEIP Binissalem.Olivia Alicia Przesmycka, de 2n A. del CEIP Migjorn de Bendinat. 

Històric
CONCURS DE TRASLLATS 2014-2015
ANPE-I. Balears 13 Mar, 2015
historico

CONCURS DE TRASLLATS D’ÀMBIT ESTATAL 2014-2015   Ja ha sortit l’adjudicació provisional de destinacións atorgades als funcionaris docents del Cos de Secundària.   Vos recordam que l’adjudicació provisional del Cos de Mestres serà el 24 de març. I l’addjudicació definitiva del Cos de Secundària entorn al 13 de maig i la del Cos de Mestres entorn al 21 de maig.   NOTA: les dates d'adjudicació són aproximades.

Destinacions provisionals
ATENCIÓ INTERINS! TRÀMIT TELEMÀTIC D´ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS
ANPE-I. Balears 13 Mar, 2015
historico

TRÀMIT TELEMÀTIC D'ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS   CONSIDERACIONS GENERALS A partir d’aquest divendres dia 13 de març fins la resta de curs, s’adjudicaran les places que s’oferesquin com a substitucions de manera ordinària i voluntària (telemàticament) i extraordinària i obligatòria (telefònicament).   Així, els centres hauran d’introduir al GESTIB les baixes previstes (enviant el justificant de baixa) perquè aquestes surtin al tràmit setmanal. Només podran participar els funcionaris interins admesos. Les places que es poden triar poden ser a 15 dies vista (per tal que un interí vulgui esperar a estar contractat perquè la plaça que surt més tard té millor consideració) i el mínim de contracte serà d’1 mes.   La plaça vindrà amb el motiu que l’origina i l’inici de la baixa. Quan un interí acabi el contracte el director del centre ha d’avisar del seu cessament per tal que l’interí pugui participar de seguida al proper tràmit i perdre el mínim de dies de contracte (vos recomanam que ens crideu a ANPE, per tal d’ajudar-vos).   NOVETATS   Els informàtics han creat una pàgina on vindrà recollida i unificada tota la informació referent als funcionaris interins, amb l’enllaç per accedir al tràmit, les places adjudicades i les disponibles, les diferents convocatòries, les llistes d’interins disponibles i la resta d’informació i documentació necessaris per la pressa de possessió i altres gestions.   PETICIÓ DE PLACES AL TRÀMIT TELEMÀTIC   1. Al tràmit ordinari, que és voluntari, només poden participar els funcionaris interins admesos. Es farà de divendres a les 15:00 h a dilluns fins a les 12:00 h. Aquest procés no té cap penalització i podeu agafar les places que vulgueu sense cap conseqüència a l’hora de cobrar l’atur o decaure. Només, se vos ordenarà la tria que faceu ordenant els cossos en l’ordre següent):  Grup A - Cos de Primària Grup B - Cos de Secundària Grup C - Formació Professional Grup D - Règim Especial   2. Al tràmit extraordinari, ja és obligatori, i la no acceptació de la plaça suposa decaure de les llistes si no està justificat. Aquest procediment s’emprarà per les necessitats de places de cobertura urgent, reserves de plaça i places que quedin sense cobrir al tràmit ordinari. En aquest cas es poden cridar a funcionaris interins exclosos.   a)     RECUPERACIÓ DEL CÒDI DE PARTICIPACIÓ.  Els interins amb portal del personal i contrasenya accedeixen com sempre. Pels qui no teniu portal del personal i voleu recuperar el vostre número de registre per accedir obtindreu la contrasenya al vostre email omplint les següents dades: DNI, data de naixement i email. b)    El tràmit sempre estarà disponible a la web de la conselleria, però tan sols deixarà acabar totes les passes des de divendres a les 15:00 h a dilluns fins a les 12:00 h (que és quan estarà actiu). c)     Podreu veure a la pantalla, a nivell informatiu, les funcions que teniu reconegudes. d)    A la pantalla següent vos sortirà la convocatòria que podeu triar. e)    A la següent veureu les places disponibles, amb el motiu que l’origina i la funció. f)      Després veureu una graella on podeu marcar si vos trobau en situació de maternitat la “reserva de plaça” i si és el vostre cas clickau i heu d’adjuntar la documentació adient fins a tres dies després com a màxim. g)     Finalment, per guardar la tria de places heu d’arribar fins a la passa, així queda guardada la vostra tria i podeu tornar enrere per fer modificacions. h)    Els 55 decaiguts no poden entrar en aquest sistema ja que jurídicament no es poden recuperar. i)      Els dilluns sortirán les llistes dels adjudicats, amb la relació de les adjudicacions, de les places no adjudicades i de les places eliminades. j)      Com sempre el darrer tràmit és el bo. k)     La llista d’interins estarà actualització contínuament, i a més et permet comptar quantes persones té cada interí per davants a cada funció, illa i tipus de jornada (aquest sistema el vàrem començar a ANPE al mes d’octubre). l)       Els interins en actiu podeu veure els vostres tràmits al vostre portal del personal, abaix de tot a l’esquerra on diu “les meves gestions”. Els qui no teniu portal del personal heu d’anar a https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/ Per qualsevol dubte ens podeu cridar.  

Oposicions
CONCURS DE TRASLLATS 2014-2015
ANPE-I. Balears 13 Mar, 2015
historico

CONCURS DE TRASLLATS D’ÀMBIT ESTATAL 2014-2015   Ja ha sortit l’adjudicació provisional de destinacións atorgades als funcionaris docents del Cos de Secundària.   Vos recordam que l’adjudicació provisional del Cos de Mestres serà el 24 de març. I l’addjudicació definitiva del Cos de Secundària entorn al 13 de maig i la del Cos de Mestres entorn al 21 de maig.   NOTA: les dates d'adjudicació són aproximades.

Destinacions provisionals
ATENCIÓ INTERINS! TRÀMIT TELEMÀTIC D´ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS
ANPE-I. Balears 13 Mar, 2015
historico

TRÀMIT TELEMÀTIC D'ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS   CONSIDERACIONS GENERALS A partir d’aquest divendres dia 13 de març fins la resta de curs, s’adjudicaran les places que s’oferesquin com a substitucions de manera ordinària i voluntària (telemàticament) i extraordinària i obligatòria (telefònicament).   Així, els centres hauran d’introduir al GESTIB les baixes previstes (enviant el justificant de baixa) perquè aquestes surtin al tràmit setmanal. Només podran participar els funcionaris interins admesos. Les places que es poden triar poden ser a 15 dies vista (per tal que un interí vulgui esperar a estar contractat perquè la plaça que surt més tard té millor consideració) i el mínim de contracte serà d’1 mes.   La plaça vindrà amb el motiu que l’origina i l’inici de la baixa. Quan un interí acabi el contracte el director del centre ha d’avisar del seu cessament per tal que l’interí pugui participar de seguida al proper tràmit i perdre el mínim de dies de contracte (vos recomanam que ens crideu a ANPE, per tal d’ajudar-vos).   NOVETATS   Els informàtics han creat una pàgina on vindrà recollida i unificada tota la informació referent als funcionaris interins, amb l’enllaç per accedir al tràmit, les places adjudicades i les disponibles, les diferents convocatòries, les llistes d’interins disponibles i la resta d’informació i documentació necessaris per la pressa de possessió i altres gestions.   PETICIÓ DE PLACES AL TRÀMIT TELEMÀTIC   1. Al tràmit ordinari, que és voluntari, només poden participar els funcionaris interins admesos. Es farà de divendres a les 15:00 h a dilluns fins a les 12:00 h. Aquest procés no té cap penalització i podeu agafar les places que vulgueu sense cap conseqüència a l’hora de cobrar l’atur o decaure. Només, se vos ordenarà la tria que faceu ordenant els cossos en l’ordre següent):  Grup A - Cos de Primària Grup B - Cos de Secundària Grup C - Formació Professional Grup D - Règim Especial   2. Al tràmit extraordinari, ja és obligatori, i la no acceptació de la plaça suposa decaure de les llistes si no està justificat. Aquest procediment s’emprarà per les necessitats de places de cobertura urgent, reserves de plaça i places que quedin sense cobrir al tràmit ordinari. En aquest cas es poden cridar a funcionaris interins exclosos.   a)     RECUPERACIÓ DEL CÒDI DE PARTICIPACIÓ.  Els interins amb portal del personal i contrasenya accedeixen com sempre. Pels qui no teniu portal del personal i voleu recuperar el vostre número de registre per accedir obtindreu la contrasenya al vostre email omplint les següents dades: DNI, data de naixement i email. b)    El tràmit sempre estarà disponible a la web de la conselleria, però tan sols deixarà acabar totes les passes des de divendres a les 15:00 h a dilluns fins a les 12:00 h (que és quan estarà actiu). c)     Podreu veure a la pantalla, a nivell informatiu, les funcions que teniu reconegudes. d)    A la pantalla següent vos sortirà la convocatòria que podeu triar. e)    A la següent veureu les places disponibles, amb el motiu que l’origina i la funció. f)      Després veureu una graella on podeu marcar si vos trobau en situació de maternitat la “reserva de plaça” i si és el vostre cas clickau i heu d’adjuntar la documentació adient fins a tres dies després com a màxim. g)     Finalment, per guardar la tria de places heu d’arribar fins a la passa, així queda guardada la vostra tria i podeu tornar enrere per fer modificacions. h)    Els 55 decaiguts no poden entrar en aquest sistema ja que jurídicament no es poden recuperar. i)      Els dilluns sortirán les llistes dels adjudicats, amb la relació de les adjudicacions, de les places no adjudicades i de les places eliminades. j)      Com sempre el darrer tràmit és el bo. k)     La llista d’interins estarà actualització contínuament, i a més et permet comptar quantes persones té cada interí per davants a cada funció, illa i tipus de jornada (aquest sistema el vàrem començar a ANPE al mes d’octubre). l)       Els interins en actiu podeu veure els vostres tràmits al vostre portal del personal, abaix de tot a l’esquerra on diu “les meves gestions”. Els qui no teniu portal del personal heu d’anar a https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/ Per qualsevol dubte ens podeu cridar.  

Oposicions
| 58 | 59 | 60 | 61 |
Tornar