Resultat de la recerca

Tornar

INFORMACIÓ CONCURS TRASLLATS 14/15
I. Balears 28 Gen, 2015
historico

INFORMACIÓ CONCURS TRASLLATS 14/15 - Divendres 30 de gener: publicació del barem provisional del CGT (relació del personal funcionari de carrera participant amb la puntuació que se'ls assigna). A Balears ja ha sortit! - Divendres 13 de març: data límit per a la publicació de l'adjudicació provisional en Secundària i resta de Cossos. Previsiblement, si els diferents condicionants del procediment no ho impedeixen, s'avançarà la data d'aquesta publicació. - Dimarts 24 de març: data límit per a la publicació de l'adjudicació provisional del Cos de Mestres. Previsiblement, si els diferents condicionants del procediment no ho impedeixen, s'avançarà la data d'aquesta publicació.

Llegir més
Destinacions provisionals
PROMOCIONS PER AFILIATS/DES A ANPE! CONVENIS 2015
I. Balears 28 Gen, 2015
historico

PROMOCIONS PER AFILIATS/DES A ANPE   TENIM NOVES PROMOCIONS A ANPE! Ara que hi ha l'opció de canviar d'entitat a muface, molts de docents s'afilien amb nosaltres per aconseguir millores en assegurances i altres avantatges i descomptes. Vos deixam un resum de tots els convenis que tenim! Afilia't amb nosaltres!   Per a més informació ens pots cridar!

Llegir més
Revistes
LA METODOLOGIA AICLE. APRENENTATGE INTEGRAT DE CONTINGUTS EN LLENGUA ESTRANGERA
I. Balears 23 Gen, 2015

##ANPE Illes Balears##Montserrat García Comino##40 hores Homologades####60€ Afiliats/des - 80€ No afiliats/des ##Curs HOMOLOGAT per la Conselleria d'Educació. El seu reconeixement podrá valorar-se com a mèrit en els processos selectius (oposicions, concurs de trasllats...); i tendrà efectes en el sistema retributiu dels docents (sexennis) i a la baremació d'interinatges. ##Més informació a l'apartat "matrícula" i al mail: formacio@anpe-balears.org ##

Llegir més
Històric
ANPE ES CONGRATULA QUE ELS DOCENTS ES PUGUIN JUBILAR AMB 60 ANYS, PERÒ CRITICA LA JUBILACIÓ FORÇOSA A BALEARS
I. Balears 23 Gen, 2015
historico

ANPE ES CONGRATULA QUE ELS DOCENTS ES PUGUIN JUBILAR AMB 60 ANYS, PERÒ CRITICA LA JUBILACIÓ FORÇOSA A BALEARS ANPE es congratula que els docents de l'ensenyament públic encara es puguin jubilar amb 60 anys, sempre que acreditin 30 anys de serveis. Així ho hem comunicat una vegada que hem comprovat que no hi ha modificacions als pressupostos de 2015 referent al tema de les jubilacions, la qual cosa garanteix que es prorrogui aquesta situació. Totes les pensions han experimentat un increment del 0,25% respecte a les de l'any 2014 (Reial decret 1103/2014 de 26 de desembre, sobre actualització d'imports i determinació de pensions de Classes Passives per a l'any 2015. BOE del 31), quantia que consideram ridícula ja que suposa una pujada de tan sols 3 euros. Però el que si ens ha semblat encara més greu és que els funcionaris docents de les Illes Balears, els hi obliga a jubilar-se als 65 anys, mentre que la resta de l'Estat ho poden fer fins als 70. Tot això és a causa del decret de contenció de la despesa pública de 2012 que es va publicar a Balears, que s'ha prorrogat per tot el 2015. Aquesta jubilació forçosa té una intencionalitat d'estalvi directe, que entra en conflicte amb la resta de comunitats autònomes, ja que obliga als nostres funcionaris a jubilar-se per estalviar els complements d'antiguitat.

Llegir més
Convivència
LA METODOLOGIA AICLE. APRENENTATGE INTEGRAT DE CONTINGUTS EN LLENGUA ESTRANGERA
I. Balears 23 Gen, 2015

##ANPE Illes Balears##Montserrat García Comino##40 hores Homologades####60€ Afiliats/des - 80€ No afiliats/des ##Curs HOMOLOGAT per la Conselleria d'Educació. El seu reconeixement podrá valorar-se com a mèrit en els processos selectius (oposicions, concurs de trasllats...); i tendrà efectes en el sistema retributiu dels docents (sexennis) i a la baremació d'interinatges. ##Més informació a l'apartat "matrícula" i al mail: formacio@anpe-balears.org ##

Llegir més
Històric
ANPE ES CONGRATULA QUE ELS DOCENTS ES PUGUIN JUBILAR AMB 60 ANYS, PERÒ CRITICA LA JUBILACIÓ FORÇOSA A BALEARS
I. Balears 23 Gen, 2015
historico

ANPE ES CONGRATULA QUE ELS DOCENTS ES PUGUIN JUBILAR AMB 60 ANYS, PERÒ CRITICA LA JUBILACIÓ FORÇOSA A BALEARS ANPE es congratula que els docents de l'ensenyament públic encara es puguin jubilar amb 60 anys, sempre que acreditin 30 anys de serveis. Així ho hem comunicat una vegada que hem comprovat que no hi ha modificacions als pressupostos de 2015 referent al tema de les jubilacions, la qual cosa garanteix que es prorrogui aquesta situació. Totes les pensions han experimentat un increment del 0,25% respecte a les de l'any 2014 (Reial decret 1103/2014 de 26 de desembre, sobre actualització d'imports i determinació de pensions de Classes Passives per a l'any 2015. BOE del 31), quantia que consideram ridícula ja que suposa una pujada de tan sols 3 euros. Però el que si ens ha semblat encara més greu és que els funcionaris docents de les Illes Balears, els hi obliga a jubilar-se als 65 anys, mentre que la resta de l'Estat ho poden fer fins als 70. Tot això és a causa del decret de contenció de la despesa pública de 2012 que es va publicar a Balears, que s'ha prorrogat per tot el 2015. Aquesta jubilació forçosa té una intencionalitat d'estalvi directe, que entra en conflicte amb la resta de comunitats autònomes, ja que obliga als nostres funcionaris a jubilar-se per estalviar els complements d'antiguitat.

Llegir més
Convivència
TAULES DE PENSIONS 2015
I. Balears 22 Gen, 2015

FUNCIONARIS DE CARRERA    JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA Publiquem en l'arxiu adjunt la taula de pensions actualitzada a l'any 2015. Pel moment, ni hi ha modificacions als pressupostos de 2015 referent al tema de les jubilacions, la qual cosa garanteix que encara ens podem jubilar amb 60 anys.  La pensió màxima a percebre és de 35.852,32 €/any 2.560,88 €/mes. En aquest cas és la corresponents als 32 anys de servei del COS A1 (professors de secundària, EOI, conservatori, etc,...  En el cas del COS A2, mestres i similars, la pensió màxima és de 31.684,55 €/any 2.263,18 €/mes.  Totes les pensions experimenten un increment del 0,25% respecte a les de l'any 2014. (Reial decret 1103/2014 de 26 de desembre, sobre actualització d'imports i determinació de pensions de Classes Passives per a l'any 2015. BOE del 31).   JUBILACIÓ PER INCAPACITAT PERMANENT PER EL SERVEI  Als afectats per una lesió o procés patològic, somàtic o psíquic que estigui estabilitzat i sigui irreversible o de remota o incerta reversibilitat, que li impossibiliti totalment per a l'acompliment de les funcions pròpies del seu Cos, Escala, plaça o carrera. Si estau en aquest cas ens heu de venir a consultar.   JUBILACIÓ FORÇOSA PER EDAT  A més, els funcionaris dels Cossos Docents Universitaris i els Magistrats, Jutges, Fiscals i Secretaris Judicials, que tenen fixada l'edat de jubilació forçosa en 70 anys d'edat, poden accedir a la jubilació des que compleixin els 65 anys d'edat i acreditin 15 anys de serveis efectius a l'Estat. A les Illes Balears, el decret de contenció de la despesa pública de 2012 ens obliga a jubilar-mos als 65 anys, mentre que la resta de l’Estat ho poden fer fins als 70.     FUNCIONARIS INTERINS   Teniu dues opcions:   1. JUBILACIÓ ORDINÀRIA Tenir 67 anys o 65 anys quan s'acreditin 38 anys i 6 mesos de cotització.   2. JUBILACIÓ ANTICIPADA PER VOLUNTAT DEL TREBALLADOR Tenir complerta una edat que sigui inferior en dos anys, com a màxim, a l'edat exigida del règim general. Acreditar un període mínim de cotització efectiva de 35 anys.   Per qualsevol dubte ens podeu cridar. Gràcies!  

Llegir més
Jubilacions
EL PRESIDENT D’ANPE, NICOLÁS FERNÁNDEZ, S´ENTREVISTA AMB EL DIRECTOR GENERAL DE MUFACE, GUSTAVO BLANCO
I. Balears 22 Gen, 2015
historico

EL PRESIDENT D’ANPE, NICOLÁS FERNÁNDEZ, S'ENTREVISTA AMB EL DIRECTOR GENERAL DE MUFACE, GUSTAVO BLANCO La reunió mantinguda avui, 21 de gener, tenia l'objectiu de transmetre al director general de MUFACE la preocupació existent, entre els funcionaris docents, per les anunciades retallades en les prestacions sanitàries ofertes per les entitats asseguradores que han signat el Conveni per a l'any 2015 en alguns hospitals, i poder conèixer la situació real, amb dades objectives, i les mesures que pensa adoptar MUFACE per corregir aquesta situació. Les entitats sanitàries que mantenen el conveni amb MUFACE per a l'any 2015 (ASISA, ADESLAS, DKV i Igualitari de Cantàbria) han anunciat una significativa retallada de prestacions en alguns hospitals capdavanters de Madrid i Barcelona. La reacció del professorat davant aquests canvis restrictius en les seves entitats mèdiques no s'ha fet esperar, mostrant la seva més enèrgica protesta, doncs no en va poden perillar molts dels serveis i prestacions sanitàries que venien rebent habitualment, fent-nos arribar a ANPE queixes en aquest sentit. El president d’ANPE, Nicolás Fernández, ha demanat al director general de MUFACE que, a través del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, es garanteixi la cobertura total de prestacions sanitàries que venien gaudint fins ara els funcionaris pertanyents a MUFACE. En el transcurs d'aquesta entrevista, el director de MUFACE, Gustavo Blanco, ha informat al president d’ANPE dels següents extrems: - La continuïtat i futur de MUFACE està plenament garantida. MUFACE no està en fallida, perquè és un organisme estatal finançat a través dels Pressupostos Generals de l'Estat. - El conveni per 2015 contempla un pressupost superior al milió d'euros, un 0,79% més que el de 2014 i manté els mateixos requisits de concerts anteriors. No obstant això ha reconegut que alguns hospitals concrets de Madrid i Barcelona han derivat algunes prestacions de serveis sanitaris a altres hospitals de la mateixa localitat garantint el manteniment d'aquestes prestacions sanitàries. MUFACE s'ha compromès a vetllar pel compliment estricte per part de les entitats concertades de totes les seves obligacions, sobretot del principi de continuïtat en l'atenció sanitària per als pacients amb patologies greus, com a malalties oncològiques o patologies psiquiàtriques. Cap mutualista, per tant, deixarà de ser atès al llarg de l'any 2015 i es compromet a mantenir la continuïtat en l'atenció sanitària per a aquests pacients amb patologies greus en successius anys. El Director General de MUFACE ha demanat a ANPE que canalitzi qualsevol queixa que rebi o tingui coneixement sobre la continuïtat en l'atenció sanitària de qualsevol mutualista, amb el compromís de buscar des de MUFACE una immediata solució. Així mateix, es compromet a tractar amb les entitats asseguradores a fi d'exigir-los el manteniment de les mateixes prestacions que en els convenis anteriors.   ANPE reitera l'exigència a MUFACE que recuperi i millori les prestacions que vénen oferint als funcionaris docents, que no haurien de veure's afectades per polítiques de retallades, precisament ara, que amb tanta èmfasi el Govern anuncia la recuperació econòmica.

Llegir més
Convivència
ATENCIÓ INTERINS! BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT A CATALUNYA
I. Balears 22 Gen, 2015
historico

ATENCIÓ INTERINS! BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT A CATALUNYA Amb totes les retallades de personal que hem tengut, els interins han estat els perjudicats més directes. La borsa d’interis de Catalunya és la que més llocs de feina genera pels funcionaris interins, i com que els requisits són molt parescuts amb els de les Illes Balears vos deixam aquesta informació perquè pot suposar una sortida laboral molt important per aquells que esperau una feina. BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT La borsa de personal docent és la borsa de treball que cada curs escolar el Departament d'Ensenyament confecciona amb les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament. A QUI VA DIRIGIT? A totes les persones que volen treballar com a docents interins en centres públics del Departament d'Ensenyament i compleixen els requisits per fer-ho. ÉS IMPORTANT SABER   - El termini per presentar la sol•licitud per formar part de la borsa és del 21 de gener al 9 de febrer de 2015. - La publicació de la llista provisional de les sol•licituds admeses i excloses serà la segona quinzena de febrer de 2015. Les persones que ja formen part de la borsa podran modificar les seves dades per al curs 2014-2015 durant la darrera setmana dels mesos de gener i de març de 2015. ALTRES INFORMACIONS Què és la borsa? http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/borsa_docents/que_es_la_borsa/ Requisits per a la incorporació http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/borsa_docents/requisits_incorporacio/ Cossos i especialitats que es convoquen http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/borsa_docents/cossos_especialitats/

Llegir més
Oposicions
TAULES DE PENSIONS 2015
I. Balears 22 Gen, 2015

FUNCIONARIS DE CARRERA    JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA Publiquem en l'arxiu adjunt la taula de pensions actualitzada a l'any 2015. Pel moment, ni hi ha modificacions als pressupostos de 2015 referent al tema de les jubilacions, la qual cosa garanteix que encara ens podem jubilar amb 60 anys.  La pensió màxima a percebre és de 35.852,32 €/any 2.560,88 €/mes. En aquest cas és la corresponents als 32 anys de servei del COS A1 (professors de secundària, EOI, conservatori, etc,...  En el cas del COS A2, mestres i similars, la pensió màxima és de 31.684,55 €/any 2.263,18 €/mes.  Totes les pensions experimenten un increment del 0,25% respecte a les de l'any 2014. (Reial decret 1103/2014 de 26 de desembre, sobre actualització d'imports i determinació de pensions de Classes Passives per a l'any 2015. BOE del 31).   JUBILACIÓ PER INCAPACITAT PERMANENT PER EL SERVEI  Als afectats per una lesió o procés patològic, somàtic o psíquic que estigui estabilitzat i sigui irreversible o de remota o incerta reversibilitat, que li impossibiliti totalment per a l'acompliment de les funcions pròpies del seu Cos, Escala, plaça o carrera. Si estau en aquest cas ens heu de venir a consultar.   JUBILACIÓ FORÇOSA PER EDAT  A més, els funcionaris dels Cossos Docents Universitaris i els Magistrats, Jutges, Fiscals i Secretaris Judicials, que tenen fixada l'edat de jubilació forçosa en 70 anys d'edat, poden accedir a la jubilació des que compleixin els 65 anys d'edat i acreditin 15 anys de serveis efectius a l'Estat. A les Illes Balears, el decret de contenció de la despesa pública de 2012 ens obliga a jubilar-mos als 65 anys, mentre que la resta de l’Estat ho poden fer fins als 70.     FUNCIONARIS INTERINS   Teniu dues opcions:   1. JUBILACIÓ ORDINÀRIA Tenir 67 anys o 65 anys quan s'acreditin 38 anys i 6 mesos de cotització.   2. JUBILACIÓ ANTICIPADA PER VOLUNTAT DEL TREBALLADOR Tenir complerta una edat que sigui inferior en dos anys, com a màxim, a l'edat exigida del règim general. Acreditar un període mínim de cotització efectiva de 35 anys.   Per qualsevol dubte ens podeu cridar. Gràcies!  

Llegir més
Jubilacions
EL PRESIDENT D’ANPE, NICOLÁS FERNÁNDEZ, S´ENTREVISTA AMB EL DIRECTOR GENERAL DE MUFACE, GUSTAVO BLANCO
I. Balears 22 Gen, 2015
historico

EL PRESIDENT D’ANPE, NICOLÁS FERNÁNDEZ, S'ENTREVISTA AMB EL DIRECTOR GENERAL DE MUFACE, GUSTAVO BLANCO La reunió mantinguda avui, 21 de gener, tenia l'objectiu de transmetre al director general de MUFACE la preocupació existent, entre els funcionaris docents, per les anunciades retallades en les prestacions sanitàries ofertes per les entitats asseguradores que han signat el Conveni per a l'any 2015 en alguns hospitals, i poder conèixer la situació real, amb dades objectives, i les mesures que pensa adoptar MUFACE per corregir aquesta situació. Les entitats sanitàries que mantenen el conveni amb MUFACE per a l'any 2015 (ASISA, ADESLAS, DKV i Igualitari de Cantàbria) han anunciat una significativa retallada de prestacions en alguns hospitals capdavanters de Madrid i Barcelona. La reacció del professorat davant aquests canvis restrictius en les seves entitats mèdiques no s'ha fet esperar, mostrant la seva més enèrgica protesta, doncs no en va poden perillar molts dels serveis i prestacions sanitàries que venien rebent habitualment, fent-nos arribar a ANPE queixes en aquest sentit. El president d’ANPE, Nicolás Fernández, ha demanat al director general de MUFACE que, a través del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, es garanteixi la cobertura total de prestacions sanitàries que venien gaudint fins ara els funcionaris pertanyents a MUFACE. En el transcurs d'aquesta entrevista, el director de MUFACE, Gustavo Blanco, ha informat al president d’ANPE dels següents extrems: - La continuïtat i futur de MUFACE està plenament garantida. MUFACE no està en fallida, perquè és un organisme estatal finançat a través dels Pressupostos Generals de l'Estat. - El conveni per 2015 contempla un pressupost superior al milió d'euros, un 0,79% més que el de 2014 i manté els mateixos requisits de concerts anteriors. No obstant això ha reconegut que alguns hospitals concrets de Madrid i Barcelona han derivat algunes prestacions de serveis sanitaris a altres hospitals de la mateixa localitat garantint el manteniment d'aquestes prestacions sanitàries. MUFACE s'ha compromès a vetllar pel compliment estricte per part de les entitats concertades de totes les seves obligacions, sobretot del principi de continuïtat en l'atenció sanitària per als pacients amb patologies greus, com a malalties oncològiques o patologies psiquiàtriques. Cap mutualista, per tant, deixarà de ser atès al llarg de l'any 2015 i es compromet a mantenir la continuïtat en l'atenció sanitària per a aquests pacients amb patologies greus en successius anys. El Director General de MUFACE ha demanat a ANPE que canalitzi qualsevol queixa que rebi o tingui coneixement sobre la continuïtat en l'atenció sanitària de qualsevol mutualista, amb el compromís de buscar des de MUFACE una immediata solució. Així mateix, es compromet a tractar amb les entitats asseguradores a fi d'exigir-los el manteniment de les mateixes prestacions que en els convenis anteriors.   ANPE reitera l'exigència a MUFACE que recuperi i millori les prestacions que vénen oferint als funcionaris docents, que no haurien de veure's afectades per polítiques de retallades, precisament ara, que amb tanta èmfasi el Govern anuncia la recuperació econòmica.

Llegir més
Convivència
ATENCIÓ INTERINS! BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT A CATALUNYA
I. Balears 22 Gen, 2015
historico

ATENCIÓ INTERINS! BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT A CATALUNYA Amb totes les retallades de personal que hem tengut, els interins han estat els perjudicats més directes. La borsa d’interis de Catalunya és la que més llocs de feina genera pels funcionaris interins, i com que els requisits són molt parescuts amb els de les Illes Balears vos deixam aquesta informació perquè pot suposar una sortida laboral molt important per aquells que esperau una feina. BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT La borsa de personal docent és la borsa de treball que cada curs escolar el Departament d'Ensenyament confecciona amb les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament. A QUI VA DIRIGIT? A totes les persones que volen treballar com a docents interins en centres públics del Departament d'Ensenyament i compleixen els requisits per fer-ho. ÉS IMPORTANT SABER   - El termini per presentar la sol•licitud per formar part de la borsa és del 21 de gener al 9 de febrer de 2015. - La publicació de la llista provisional de les sol•licituds admeses i excloses serà la segona quinzena de febrer de 2015. Les persones que ja formen part de la borsa podran modificar les seves dades per al curs 2014-2015 durant la darrera setmana dels mesos de gener i de març de 2015. ALTRES INFORMACIONS Què és la borsa? http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/borsa_docents/que_es_la_borsa/ Requisits per a la incorporació http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/borsa_docents/requisits_incorporacio/ Cossos i especialitats que es convoquen http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/borsa_docents/cossos_especialitats/

Llegir més
Oposicions
PLACES D´AUXILIARS DE CONVERSA DE DIVERSOS PAÏSOS A ESPANYA
I. Balears 19 Gen, 2015
historico

PLACES D'AUXILIARS DE CONVERSA DE DIVERSOS PAÏSOS A ESPANYA Obert el termini de sol·licitud de plaça al Programa d'Auxiliars de Conversa estrangers a Espanya. Es convoquen places d'Auxiliars de Conversa de llengua alemanya, xinesa, francesa, anglesa, italiana i portuguesa. Destinataris: Graduats i estudiants universitaris en el seu últim any acadèmic dels següents països: Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica (francès o anglès), Canadà (francès o anglès), Xina, Estats Units, Filipines, Finlàndia (anglès), França, Irlanda, Itàlia, Luxemburg (anglès), Malta, Nova Zelanda, Països Baixos (anglès), Portugal i Regne Unit. Requisits: Varien segons el país d'origen de cada candidat. Dotació: 700 euros Durada: Un curs acadèmic Termini de presentació:   a) Els candidats d'Alemanya, Àustria, Bèlgica (francès), França, Irlanda, Itàlia, Malta i Regne Unit hauran de sol·licitar participar al programa a través de l'organisme internacional encarregat al seu país en el termini i forma marcat pel mateix. b) Els candidats d'Austràlia, Bèlgica (anglès), Canadà, Xina, Estats Units, Filipines, Finlàndia, Luxemburg, Nova Zelanda, Països Baixos i Portugal hauran de sol·licitar la seva participació a través de l'aplicació “Profex” del 7 de gener al 7 d'abril de 2015.  

Llegir més
Històric
ANPE, SENSE SUBVENCIONS I AMB LA QUOTA MÉS BAIXA
I. Balears 19 Gen, 2015
historico

ANPE, SENSE SUBVENCIONS I AMB LA QUOTA MÉS BAIXA     Estimats afiliats/des, Després de totes les retallades i congelacions, hem tornat a congelar la nostra quota per coherència amb la situació que vivim tots els docents de les Balears. Per això hem decidit donar exemple i mantenir inalterable aquest import sense llevar cap servei. Així, la nostra quota sindical segueix sent la més reduïda de tot l'espectre sindical, prácticamente la meitat de la quota que la resta dels sindicats, que oscil·la entre els 105 i els 130 euros anuals. Cap altra organització ofereix la varietat de prestacions i serveis d'ANPE (Informació i assessorament professional, defensa professional i jurídica, formació permanent, assessoria jurídica, defensor del professor, descomptes en empreses, etc.). Som l'únic sindicat que treballa cada dia només i exclusivament pels docents de la pública. Reb una cordial salutació!

Llegir més
Històric
ANPE CONVOCA EL IV CONCURS DE DIBUIX “LA PAU VIATGERA”
I. Balears 19 Gen, 2015
historico

ANPE  CONVOCA EL IV CONCURS DE DIBUIX “LA PAU VIATGERA”     Estimats companys/es:   Ens posam en contacte amb vosaltres per convidar-vos a participar en el IV CONCURS DE DIBUIX “LA PAU VIATGERA” en motiu del Dia Escolar de la No-Violència i la Pau (DENIP), fundat per l’educador i poeta Llorenç Vidal l’any 1964.   Es celebra dia 30 de Gener amb l’objectiu de promoure una cultura i una independent, lliure i voluntaria educació per la No-Violència i la Pau a tot el món.   Vos adjuntam el cartell de presentació del concurs amb les bases i condicions del mateix.   El concurs va adreçat a les etapes d’ Educació Infantil i Primària amb 4 premis  otorgats al millors dibuixos de la temática relacionada amb la data de commemoració “La No-Violència i la Pau a tot el món”. Hi haurà premis pel tutor/a, pel nin/a guanyador/a i tambè per la seva aula. (Consultau les bases del concurs).   La data d’inici és el 19 de gener i la data de finalització és el 13 de febrer de 2015.   Les empreses que participen amb els premis són: Gimnàs Illes de Marratxí, Distribuidora Rotger, Bogarra emmarcaciones, Culture eco, ethnic & bio salon i Marineland.     Si estau interessats en participar ens heu d’enviar els dibuixoos dins un sobre tancat amb el nom del Centre Escolar; a cada dibuix hi ha de constar el nom,el curs i el tutor de cada nin/a a la direcció de la oficina de Palma d’ANPE ILLES BALEARS : C/ Bisbe Rafel Josep Verger, 5  CP:07010 de la localitat de Palma.   Salutacions cordials!   ESPERAM QUE VOS ANIMEU A PARTICIPAR!!!!!   Sens diferències de raça, de llengua ni de pensar, en fraternal abraçada, uniguem, per a cantar, els pits nostros, amb la força d'Amor, No-violència i Pau. Llorenç Vidal  

Llegir més
Històric
PLACES D´AUXILIARS DE CONVERSA DE DIVERSOS PAÏSOS A ESPANYA
I. Balears 19 Gen, 2015
historico

PLACES D'AUXILIARS DE CONVERSA DE DIVERSOS PAÏSOS A ESPANYA Obert el termini de sol·licitud de plaça al Programa d'Auxiliars de Conversa estrangers a Espanya. Es convoquen places d'Auxiliars de Conversa de llengua alemanya, xinesa, francesa, anglesa, italiana i portuguesa. Destinataris: Graduats i estudiants universitaris en el seu últim any acadèmic dels següents països: Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica (francès o anglès), Canadà (francès o anglès), Xina, Estats Units, Filipines, Finlàndia (anglès), França, Irlanda, Itàlia, Luxemburg (anglès), Malta, Nova Zelanda, Països Baixos (anglès), Portugal i Regne Unit. Requisits: Varien segons el país d'origen de cada candidat. Dotació: 700 euros Durada: Un curs acadèmic Termini de presentació:   a) Els candidats d'Alemanya, Àustria, Bèlgica (francès), França, Irlanda, Itàlia, Malta i Regne Unit hauran de sol·licitar participar al programa a través de l'organisme internacional encarregat al seu país en el termini i forma marcat pel mateix. b) Els candidats d'Austràlia, Bèlgica (anglès), Canadà, Xina, Estats Units, Filipines, Finlàndia, Luxemburg, Nova Zelanda, Països Baixos i Portugal hauran de sol·licitar la seva participació a través de l'aplicació “Profex” del 7 de gener al 7 d'abril de 2015.  

Llegir més
Històric
ANPE, SENSE SUBVENCIONS I AMB LA QUOTA MÉS BAIXA
I. Balears 19 Gen, 2015
historico

ANPE, SENSE SUBVENCIONS I AMB LA QUOTA MÉS BAIXA     Estimats afiliats/des, Després de totes les retallades i congelacions, hem tornat a congelar la nostra quota per coherència amb la situació que vivim tots els docents de les Balears. Per això hem decidit donar exemple i mantenir inalterable aquest import sense llevar cap servei. Així, la nostra quota sindical segueix sent la més reduïda de tot l'espectre sindical, prácticamente la meitat de la quota que la resta dels sindicats, que oscil·la entre els 105 i els 130 euros anuals. Cap altra organització ofereix la varietat de prestacions i serveis d'ANPE (Informació i assessorament professional, defensa professional i jurídica, formació permanent, assessoria jurídica, defensor del professor, descomptes en empreses, etc.). Som l'únic sindicat que treballa cada dia només i exclusivament pels docents de la pública. Reb una cordial salutació!

Llegir més
Històric
ANPE CONVOCA EL IV CONCURS DE DIBUIX “LA PAU VIATGERA”
I. Balears 19 Gen, 2015
historico

ANPE  CONVOCA EL IV CONCURS DE DIBUIX “LA PAU VIATGERA”     Estimats companys/es:   Ens posam en contacte amb vosaltres per convidar-vos a participar en el IV CONCURS DE DIBUIX “LA PAU VIATGERA” en motiu del Dia Escolar de la No-Violència i la Pau (DENIP), fundat per l’educador i poeta Llorenç Vidal l’any 1964.   Es celebra dia 30 de Gener amb l’objectiu de promoure una cultura i una independent, lliure i voluntaria educació per la No-Violència i la Pau a tot el món.   Vos adjuntam el cartell de presentació del concurs amb les bases i condicions del mateix.   El concurs va adreçat a les etapes d’ Educació Infantil i Primària amb 4 premis  otorgats al millors dibuixos de la temática relacionada amb la data de commemoració “La No-Violència i la Pau a tot el món”. Hi haurà premis pel tutor/a, pel nin/a guanyador/a i tambè per la seva aula. (Consultau les bases del concurs).   La data d’inici és el 19 de gener i la data de finalització és el 13 de febrer de 2015.   Les empreses que participen amb els premis són: Gimnàs Illes de Marratxí, Distribuidora Rotger, Bogarra emmarcaciones, Culture eco, ethnic & bio salon i Marineland.     Si estau interessats en participar ens heu d’enviar els dibuixoos dins un sobre tancat amb el nom del Centre Escolar; a cada dibuix hi ha de constar el nom,el curs i el tutor de cada nin/a a la direcció de la oficina de Palma d’ANPE ILLES BALEARS : C/ Bisbe Rafel Josep Verger, 5  CP:07010 de la localitat de Palma.   Salutacions cordials!   ESPERAM QUE VOS ANIMEU A PARTICIPAR!!!!!   Sens diferències de raça, de llengua ni de pensar, en fraternal abraçada, uniguem, per a cantar, els pits nostros, amb la força d'Amor, No-violència i Pau. Llorenç Vidal  

Llegir més
Històric
NÒMINA 2015
I. Balears 16 Gen, 2015

NOVETATS NOMINA 2015       - Amb la nova reforma fiscal estatal, l’IRPF ens baixarà aproximadament 0.5 punts, la qual cosa suposarà un increment de la nòmina de uns 10-12 € mensuals.     - Al mes de gener de 2015 cobram un 25% de la paga extra de Nadal de 2012, corresponent als 44 dies devengats des de l’1 de juny fins que va sortir el decret el 14 de juliol de 2012, per sentència judicial interposada per ANPE i la resta de sindicats.     - Han tornat les ajudes per estudis del personal docent i dels vostres fills han tornat. Les podeu demanar des de l’1 de gener fins al 30 d’abril de 2015.

Llegir més
Defensor del professor
NÒMINA 2015
I. Balears 16 Gen, 2015

NOVETATS NOMINA 2015       - Amb la nova reforma fiscal estatal, l’IRPF ens baixarà aproximadament 0.5 punts, la qual cosa suposarà un increment de la nòmina de uns 10-12 € mensuals.     - Al mes de gener de 2015 cobram un 25% de la paga extra de Nadal de 2012, corresponent als 44 dies devengats des de l’1 de juny fins que va sortir el decret el 14 de juliol de 2012, per sentència judicial interposada per ANPE i la resta de sindicats.     - Han tornat les ajudes per estudis del personal docent i dels vostres fills han tornat. Les podeu demanar des de l’1 de gener fins al 30 d’abril de 2015.

Llegir més
Defensor del professor
CONCURS DE TRASLLATS D´ÀMBIT ESTATAL 2014-2015
I. Balears 15 Gen, 2015
historico

CONCURS DE TRASLLATS D'ÀMBIT ESTATAL 2014-2015   Llistes de participants admesos i exclosos amb la puntuació definitiva.

Llegir més
Destinacions provisionals
CONCURS DE TRASLLATS D´ÀMBIT ESTATAL 2014-2015
I. Balears 15 Gen, 2015
historico

CONCURS DE TRASLLATS D'ÀMBIT ESTATAL 2014-2015   Llistes de participants admesos i exclosos amb la puntuació definitiva.

Llegir més
Destinacions provisionals
ANPE DENUNCIA RETALLADES EN LES PRESTACIONS SANITÀRIES DE MUFACE
I. Balears 14 Gen, 2015
historico

ANPE DENUNCIA RETALLADES EN LES PRESTACIONS SANITÀRIES DE MUFACE   El president d’ANPE, Nicolás Fernández Guisado dirigeix una carta al director general de MUFACE denunciant retallades en les prestacions sanitàries ofertes per les entitats asseguradores. Les entitats sanitàries que tenen conveni amb MUFACE han anunciat una significativa retallada de prestacions en alguns hospitals capdavanters de Madrid i Barcelona, entre altres ciutats, que per la rellevància dels seus serveis tenen repercussió en els mutualistes de tot l'Estat. Per Resolució de 18 de desembre de 2014 (BOE 20/12/14) s'ha signat un nou Conveni de prestació sanitària per 2015 amb les entitats de segur ASISA, ADESLAS, DKV i Igualitari de Cantàbria, en termes i condicions semblants a les d'anys precedents. Malgrat això, aquestes entitats han anunciat que van a reduir en 2015 les especialitats concertades amb MUFACE. En reunions anteriors mantingudes entre el president nacional d’ANPE i el director general de MUFACE, es va confirmar la continuïtat de MUFACE davant rumors, possiblement intencionats, de la seva possible desaparició, garantint cobertura de les prestacions socials que reben els mutualistes, congelades per efecte de la crisi en aquests moments, i la seva millora en el proper exercici. Des d’ANPE, si en el seu moment ens congratulem de les paraules tranquil·litzadores del director general respecte al futur del sistema de MUFACE i a la qualitat de l'assistència sanitària dels funcionaris, i fins i tot de millora de les actuals prestacions, ara ens veiem obligats a transmetre-li nostra preocupació per les retallades en prestacions en alguns hospitals. ANPE demana al Govern, a través del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, que garanteixi la cobertura de prestacions sanitàries que venien gaudint fins ara els funcionaris pertanyents a MUFACE.  A les illes Balears es veuran afectats més de 8.000 docents. L'Estat té com un dels seus principals deures i obligacions el garantir per als seus funcionaris els millors serveis sanitaris i aquests no haurien de veure's afectats per polítiques de retallades, precisament ara, que amb tanta èmfasi el Govern anuncia la recuperació econòmica.

Llegir més
Convivència
ANPE DENUNCIA RETALLADES EN LES PRESTACIONS SANITÀRIES DE MUFACE
I. Balears 14 Gen, 2015
historico

ANPE DENUNCIA RETALLADES EN LES PRESTACIONS SANITÀRIES DE MUFACE   El president d’ANPE, Nicolás Fernández Guisado dirigeix una carta al director general de MUFACE denunciant retallades en les prestacions sanitàries ofertes per les entitats asseguradores. Les entitats sanitàries que tenen conveni amb MUFACE han anunciat una significativa retallada de prestacions en alguns hospitals capdavanters de Madrid i Barcelona, entre altres ciutats, que per la rellevància dels seus serveis tenen repercussió en els mutualistes de tot l'Estat. Per Resolució de 18 de desembre de 2014 (BOE 20/12/14) s'ha signat un nou Conveni de prestació sanitària per 2015 amb les entitats de segur ASISA, ADESLAS, DKV i Igualitari de Cantàbria, en termes i condicions semblants a les d'anys precedents. Malgrat això, aquestes entitats han anunciat que van a reduir en 2015 les especialitats concertades amb MUFACE. En reunions anteriors mantingudes entre el president nacional d’ANPE i el director general de MUFACE, es va confirmar la continuïtat de MUFACE davant rumors, possiblement intencionats, de la seva possible desaparició, garantint cobertura de les prestacions socials que reben els mutualistes, congelades per efecte de la crisi en aquests moments, i la seva millora en el proper exercici. Des d’ANPE, si en el seu moment ens congratulem de les paraules tranquil·litzadores del director general respecte al futur del sistema de MUFACE i a la qualitat de l'assistència sanitària dels funcionaris, i fins i tot de millora de les actuals prestacions, ara ens veiem obligats a transmetre-li nostra preocupació per les retallades en prestacions en alguns hospitals. ANPE demana al Govern, a través del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, que garanteixi la cobertura de prestacions sanitàries que venien gaudint fins ara els funcionaris pertanyents a MUFACE.  A les illes Balears es veuran afectats més de 8.000 docents. L'Estat té com un dels seus principals deures i obligacions el garantir per als seus funcionaris els millors serveis sanitaris i aquests no haurien de veure's afectats per polítiques de retallades, precisament ara, que amb tanta èmfasi el Govern anuncia la recuperació econòmica.

Llegir més
Convivència
ANPE INFORMA: BALEARS NO CONVOCARÀ OPOSICIONS I ELS DOCENTS EN ACTIU COBRAREM PART DE LA EXTRA DE 2012 AL MES DE GENER
I. Balears 12 Gen, 2015
historico

ANPE INFORMA QUE BALEARS NO CONVOCARÀ OPOSICIONS PER ENGUANY I QUE ELS DOCENTS EN ACTIU COBRAREM PART DE LA PAGA EXTRA DE NADAL DE 2012 AL MES DE GENER Als mitjans de comunicació de Diumenge 11 de gener, surt a la premsa el director general d’Educació i Cultura, Antoni Vera, on diu que: “al febrer també es pagarà la part de l’extra de nadal de 2012”. Des d’ANPE volem aclarir que la conselleria ens ha confirmat que els funcionaris de carrera i els interins en actiu cobraran aquesta quantia al mes de gener. Al febrer cobraran els qui han de presentar el model de reclamació (jubilats, personal d’excedència, i altres supòsits). ANPE es congratula que aquesta devolució és pel recurs que vàrem presentar amb la resta de sindicats. Així doncs:   1. Els funcionaris de carrera en actiu cobraran al gener. 2. Els funcionaris interins que estaven amb pacte o vacant no els varen pagar res amb la qual cosa cobraran al gener. Amb independència de si heu fet feina o no, des de setembre a novembre de 2012, ja que el que ens retornen són els 44 dies devengats des de l’1 de juny fins que va sortir el decret el 14 de juliol (que ens suprimia la paga extra de nadal de 2012). 3. Els funcionaris interins amb una substitució fins a 30 de juny de 2012 ja els hi varen pagar liquidació i vacances, amb la qual cosa no cobraran res (comprovau-ho al vostre portal del personal).   A més l’entrevista diu: “que convocarà la mesa sectorial perquè malgrat no se convoquin oposicions s’acumulin pel proper any i no se perdin vacants”.   Des d’ANPE informam que l’Estat permet convocar fins al 50% de la taxa de reposició, i Balears serà una de les poques comunitats que no convoqui. Cada any es jubilen uns 150-160 docents i així es podrien convocar entre 75-80 places repartides entre tots els cossos. A la pròxima mesa instarem a l’Administració a què ens retornin la resta de la paga extra pendent i a què es convoquin oposicions el més aviat possible.    

Llegir més
Convivència
ANPE INFORMA: BALEARS NO CONVOCARÀ OPOSICIONS I ELS DOCENTS EN ACTIU COBRAREM PART DE LA EXTRA DE 2012 AL MES DE GENER
I. Balears 12 Gen, 2015
historico

ANPE INFORMA QUE BALEARS NO CONVOCARÀ OPOSICIONS PER ENGUANY I QUE ELS DOCENTS EN ACTIU COBRAREM PART DE LA PAGA EXTRA DE NADAL DE 2012 AL MES DE GENER Als mitjans de comunicació de Diumenge 11 de gener, surt a la premsa el director general d’Educació i Cultura, Antoni Vera, on diu que: “al febrer també es pagarà la part de l’extra de nadal de 2012”. Des d’ANPE volem aclarir que la conselleria ens ha confirmat que els funcionaris de carrera i els interins en actiu cobraran aquesta quantia al mes de gener. Al febrer cobraran els qui han de presentar el model de reclamació (jubilats, personal d’excedència, i altres supòsits). ANPE es congratula que aquesta devolució és pel recurs que vàrem presentar amb la resta de sindicats. Així doncs:   1. Els funcionaris de carrera en actiu cobraran al gener. 2. Els funcionaris interins que estaven amb pacte o vacant no els varen pagar res amb la qual cosa cobraran al gener. Amb independència de si heu fet feina o no, des de setembre a novembre de 2012, ja que el que ens retornen són els 44 dies devengats des de l’1 de juny fins que va sortir el decret el 14 de juliol (que ens suprimia la paga extra de nadal de 2012). 3. Els funcionaris interins amb una substitució fins a 30 de juny de 2012 ja els hi varen pagar liquidació i vacances, amb la qual cosa no cobraran res (comprovau-ho al vostre portal del personal).   A més l’entrevista diu: “que convocarà la mesa sectorial perquè malgrat no se convoquin oposicions s’acumulin pel proper any i no se perdin vacants”.   Des d’ANPE informam que l’Estat permet convocar fins al 50% de la taxa de reposició, i Balears serà una de les poques comunitats que no convoqui. Cada any es jubilen uns 150-160 docents i així es podrien convocar entre 75-80 places repartides entre tots els cossos. A la pròxima mesa instarem a l’Administració a què ens retornin la resta de la paga extra pendent i a què es convoquin oposicions el més aviat possible.    

Llegir més
Convivència
NOVETAT DARRERA HORA! ENGUANY NO HI HAURÀ OPOSICIONS I COBRAREM PART DE LA PAGA EXTRA DE NADAL DE 2012 AL MES DE GENER
I. Balears 11 Gen, 2015
historico

IMPORTANT! ENGUANY NO HI HAURÀ OPOSICIONS  I COBRAREM PART DE LA PAGA EXTRA DE NADAL DE 2012 AL MES DE GENER   Als mitjans de comunicació de Diumenge 11 de gener, surt a la prensa el director general d’Educació i Cultura, Antoni Vera, on diu que: “al febrer també es pagarà la part de l’extra de nadal de 2012”. En aquest apartat hem de corregir que els funcionaris de carrera i interins en actiu cobrarem al mes de gener. Al febrer cobraran els qui han de presentar el model de reclamació. A més diu: “que convocarà la mesa sectorial perquè malgrat no se convoquin oposicions s’acumulin pel proper any i no se perdin vacants”.   Així doncs es confirma definitivament que no hi haurà oposicions a les Illes Balears per enguany i que el pagament de part de la paga extra de 2012 ens la retornaran al mes de febrer. Des d’ANPE instarem a que ens retornin la resta de la paga extra pendent i a que es convoquin oposicions el més aviat posible.   Vos deixam l’entrevista per si és del vostre interés!

Llegir més
Convivència
NOVETAT DARRERA HORA! ENGUANY NO HI HAURÀ OPOSICIONS I COBRAREM PART DE LA PAGA EXTRA DE NADAL DE 2012 AL MES DE GENER
I. Balears 11 Gen, 2015
historico

IMPORTANT! ENGUANY NO HI HAURÀ OPOSICIONS  I COBRAREM PART DE LA PAGA EXTRA DE NADAL DE 2012 AL MES DE GENER   Als mitjans de comunicació de Diumenge 11 de gener, surt a la prensa el director general d’Educació i Cultura, Antoni Vera, on diu que: “al febrer també es pagarà la part de l’extra de nadal de 2012”. En aquest apartat hem de corregir que els funcionaris de carrera i interins en actiu cobrarem al mes de gener. Al febrer cobraran els qui han de presentar el model de reclamació. A més diu: “que convocarà la mesa sectorial perquè malgrat no se convoquin oposicions s’acumulin pel proper any i no se perdin vacants”.   Així doncs es confirma definitivament que no hi haurà oposicions a les Illes Balears per enguany i que el pagament de part de la paga extra de 2012 ens la retornaran al mes de febrer. Des d’ANPE instarem a que ens retornin la resta de la paga extra pendent i a que es convoquin oposicions el més aviat posible.   Vos deixam l’entrevista per si és del vostre interés!

Llegir més
Convivència
INFORME DEL DEFENSOR DEL PROFESSOR CURS 2013-14
I. Balears 08 Gen, 2015

INFORME DEL DEFENSOR DEL PROFESSOR 2013-2014     El Defensor del Professor es va consolidant i s'ofereix un any més com un servei d'atenció immediata i gratuïta per a docents víctimes de situacions de conflictivitat i violència a les aules. És engegat per ANPE Balears el 4 de febrer de 2010 com a mesura de suport a la problemàtica del professorat i com cridada d'atenció sobre la violència escolar, és un servei gratuït, obert a tot el professorat i que ofereix una atenció personalitzada als docents, està operatiu en totes les comunitats autònomes.   En el transcurs d'aquests anys hem atès a més de 100 docents, a més ha suposat l'obertura d'un debat social sobre la conflictivitat a les aules, la difusió d'aquesta realitat al conjunt de la societat i que l'administració hagi començat a prendre part d'aquest problema. S'ha contribuït a un canvi en les normes de convivència i s'ha legislat a favor de la consideració del professor com a autoritat pública (decrets autonòmics, LOMCE art. 124).   Durant el curs 2013-2014 El Defensor del Professor va atendre 20 casos, aproximadament el 77% per cent corresponen a Mallorca, el 8% a Menorca i el 15% a Eivissa.   D'altra banda quant a nivells educatius, el 57% correspon a Educació Secundària, el 29% a Primària; el 7% a Cicles Formatius i el 7% a Educació d'Adults.   Quant a la tipologia dels casos atesos, es distingeixen:   Conflictes relacionats amb els alumnes:   ·Faltes de respecte: 11%. ·Problemes per fer classe: 25%. ·Agressió d'alumnes: 5%. ·Insults d'alumnes: 5%. ·Assetjament d'alumnes: 6%. ·Amenaça d'alumnes: 6%. ·Danys contra la propietat: 6%.   Problemes relacionats amb els pares: ·Assetjament de pares: 6%.   Conflictes relacionats amb l'adreça i/o administració: ·Problemes amb direcció: 22%. ·Problemes amb l'administració:22%.       Manifesten falta de suport per part de l'administració: ·Direcció: 78%. ·Inspecció educativa: 22%   Estat anímic del professorat: ·Ansietat: 37%. ·Depressió: 13%. ·Baixa: 19%. ·Altres: 31%.     Durant tots aquests anys ANPE ha desenvolupat de forma paral·lela al servei del Defensor del Professor una sèrie de campanyes dirigides a la conscienciació social i que han obtingut un ampli rsuport. Una de les més emblemàtiques ha estat JO TAMBÉ SÓC DEFENSOR DEL PROFESSOR, impulsada amb l'objectiu de mostrar la importància de respectar i defensar la tasca docent.   ANPE continua exigint a l'Administració educativa:   ·Complir i fer complir els Decrets de convivència així com les normes de conducta establertes als centres. ·Garantir la deguda protecció jurídica al professorat així com a cobertura de responsabilitat civil, en relació amb els fets que derivin del seu exercici professional. ·Canvis en el model educatiu que incloguin la flexibilització de l'Ensenyament Secundari i un impuls a la Formació Professional. ·Assistència psicològica als professors i reconeixement de les malalties professionals dels docents.   A més: ·ANPE considera una tasca irrenunciable dels pares, el que es responsabilitzin de l'educació dels fills. ·ANPE demanda valoració i respecte al professorat, atorgant-li en tot l'Estat, la consideració d'autoritat pública en l'exercici de la seva funció.     ANPE seguirà treballant per millorar la consideració social dels docents, fer arribar a la ciutadania la realitat diària als centres educatius i posar en relleu la importància de cuidar l'educació com un dels pilars de la nostra societat.

Llegir més
Històric
ATENCIÓ FUNCIONARIS! CANVI D´ENTITAT ASSEGURADORA MUFACE 2015
I. Balears 08 Gen, 2015

ATENCIÓ FUNCIONARIS! CANVI D'ENTITAT ASSEGURADORA MUFACE 2015 Ja sabeu que els funcionaris de carrera podeu canviar d’Entitat Asseguradora durant el mes de gener. És important que sabeu que si canviau d’Entitat aquest mes, el mateix dia del canvi ja podeu demanar cita a la nova entitat que heu triat. Però pensau, que si teniu demanada cita amb l’antiga asseguradora, esperau a canviar desprès de la cita o anul·lau aquesta i demanau una cita amb la nova asseguradora. a) Quan puc canviar d'Entitat d'Assistència Sanitària? Els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d'Afiliació, adscrits tant al INSS (Sistema Sanitari Públic) com a les Entitats de Segur d'Assistència Sanitària, poden sol•licitar canvi d'Entitat durant el mes de gener de cada any.   b) Puc realitzar el canvi d'Entitat d'Assistència Sanitària per internet? 1. Sí, a través de la seu electrònica de MUFACE: 2. És necessari estar en possessió d'un certificat electrònic reconegut o un DNI electrònic. 3. A través de la seu electrònica, només es poden efectuar canvis entre entitats de segur privat d'assistència sanitària. 4. Si desitja canviar d'una Entitat de Segur Privat al INSS (Sistema Sanitari Públic), ha d'acudir a una oficina de MUFACE. c) Com puc realitzar el canvi d'Entitat d'Assistència Sanitària per altres mitjans? Pots acudir a qualsevol oficina de MUFACE. Emplena i firma l'imprès de canvi d'entitat que et facilitaran en la teva oficina de MUFACE. Lliura-ho amb el document d'afiliació o, si escau, el document assimilat al d'afiliació que tens en el teu poder. SI TENS DNI ELECTRÒNIC: https://sede.muface.gob.es/dae/faces/sede/tramites.jsp?params=Q09OQ0VSOyMjYmVkYWVfQ2FtYmlvRW50aWRhZFNhbml0YXJpYSMjQ2FtYmlvIG9yZGluYXJpbyBkZSBlbnRpZGFkIHNhbml0YXJpYQ%3D%3D&t=1 OFICINES DE MUFACE: http://www.muface.es/content/servicios-provinciales-y-oficinas-delegadas DOCUMENT PER CANVIAR D'ENTITAT: http://www.muface.es/sites/default/files/impresos/ASISTENCIA_SANITARIA_NACIONAL/Cambio_de_Entidad/Cambio-entmedica.pdf

Llegir més
Destinacions provisionals
| 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Tornar