Resultat de la recerca

Tornar

CONTENIDOS
I. Balears 13 Ago, 2014

1.    Introducción a los sistemas de gestión de contenidos online (LCMS). 2.    Características y aplicaciones de los sistemas LCMS. 3.    El Moodle. Visión general y características. 4.    Instalación y configuración de un curso. 5.    Administración básica de la plataforma. 6.    Organización y elementos de los cursos. 7.    Gestión de contenidos. 8.    Foros. 9.    Chats. 10. Las tareas. 11. Gestión de los cuestionarios. 12. Glosarios. 13. Wikis. 14. Talleres. 15. Lecciones. 16. Consultas. 17. SCORM. 18. Gestión básica de un curso. a.    Usuarios b.    Grupos c.    Copias de seguridad d.    Registros (logs) Calificaciones

Llegir més
Històric
OBJETIVOS
I. Balears 13 Ago, 2014

-       Identificar y utilizar herramientas que ofrecen dichas plataformas para la administración y cursos online. -       Identificar características y elementos del diseño de un ambiente virtual de aprendizaje (objetivos, metodología y evaluación). -       Instalación de un entorno de prueba. -       Configurar los parámetros generales del Moodle. -       Crear cursos y asignar alumnos al curso. -       Identificar y utilizar las herramientas para publicar información. -       Identificar los recursos que ofrece para proponer actividades. -       Plantear actividades utilizando el recurso Tarea de Moodle. -       Crear una escala de calificación. -       Proponer y moderar foros para debatir sobre un tema determinado. -       Identificar las diferentes opciones que ofrece el bloque administración para gestionar un curso. -       Creación de un curso completo por parte de cada alumno fomentando la participación de los alumnos entre los distintos cursos.

Llegir més
Històric
CONTENIDOS
I. Balears 13 Ago, 2014

1. El documental es cine:                 1.1 ¿Reportaje o documental?                 1.2 La explosión documentalista.                 1.3 Documental y educación en comunicación.                 1.4 Bibliografía.   2. Realidad, sociedad y medios de comunicación                 2.1 Realidad y conocimiento.                 2.2 La construcción social de la realidad.                 2.3 Las representaciones sociales.                 2.4 Los medios de comunicación y la construcción social de la realidad.                 2.5 Los fundamentos de la sociedad de la información.   3. La perspectiva histórica del documental. 2.1 Los inicios. Dziga Vertov 2.2. Robert Joseph Flaherty. La escuela británica: John Grierson 2.3 Buñuel y las hurdes. 2.4 El documental alemán. 2.5 El Free cinema. 2.6 La escuela norteamericana. 2.7 Direct cinema y cinéma verité. 2.8 Mayo del 68 y el documental político. 2.9 Ultimas tendencias   4. Información y medios de comunicación: poder, consumo y efectos.                 4.1 ¿Qué es la información?                 4.2 La información en los medios de comunicación.                 4.3 El poder de los medios de comunicación.                 4.4 El consumo de los medios audiovisuales.   5. Cómo emplear el documental en el aula: Esquema práctico para docentes del análisis de          documentales.   6. Otras voces, otras miradas. Recopilación de once artículos entorno a las posibilidades del documental.   7. Referencias bibliográficas: Filmoteca de documentales. Zona web

Llegir més
Històric
OBJETIVOS
I. Balears 13 Ago, 2014

  1. Aprender y desarrollar nuevas estrategías pedagogicas con los medios de          comunicación de masas en las aulas. 2. Aprender a incorporar en el proceso educativo el documental así como otros     materiales audiovisuales como instrumento para comprender nuestra realidad,      nuestro mundo y cambiarlo 3. Adquirir las competencias básicas en el análisis del relato de ficción y no ficción. 4. Incorporar a nuestra tarea docente la creación creativa de discursos sobre         la         realidad a partir de la elaboración de documentales u otras      expresiones fílmicas. 5. Contribuir desde las distintas areas del conocimiento docente a una de las tareas          de la educación en comunicación, a saber, a la alfabetización mediática. 6. Favorecer la educación de los individuos en la sociedad de la información          contemplando el mundo de los medios de comunicación como materia esencial. 7. Fomentar desde la escuela un consumo responsable y crítico de los medios de   comunicación, dando a conocer sus mecanismos, intereses y sus fines. 8. Incorporar una pedagogia sobre los contenidos que asaltan exclusivamente a              nuestros sentimientos, añadiendo dosis de razón, de reflexión y de profundidad,        como alternativa a lo superfluo que se impone en nuetras vidas.

Llegir més
Històric
HORARI D´ESTIU D’ANPE
I. Balears 01 Ago, 2014
historico

HORARI D'ESTIU D’ANPE Des d’ANPE Illes Balears, tot l’equip vos dessitjam un bon i merescut estiu. Nosaltres, intentarem aprofitar per descansar uns dies, però mantindrem els serveis de contacte per si teniu qualque necessitat d’urgència.   Així, durant el mes d'Agost les nostres seus romandran tancades. Per a qualsevol consulta durant aquest període: Consultes generals: e-mail: info@anpe-balears.org Consultes de formació, proves APTIS i temes relacionats: e-mail: formacio@anpe-balears.org També teniu la web: www.anpe-balears.org  i facebook www.facebook.com/anpebalears que estan actualitzats diàriament.   Si és una urgència cridau al 681 10 18 55.   Gràcies!!

Llegir més
Històric
ANPE INSISTEIX EN DEMANAR DIÀLEG I CONSENS EN L’APLICACIÓ DEL TIL
I. Balears 31 Jul, 2014

ANPE INSISTEIX EN DEMANAR DIÀLEG I CONSENS EN L’APLICACIÓ DEL TIL   Avui dijous 31 de juliol, s’ha publicat al BOIB una Resolució per informar als centres docents públics de les Illes Balears que, en data 31 de juliol de 2014, no disposen d’un projecte de tractament integrat de llengües aprovat, que durant el curs escolar 2014-2015 han d’aplicar transitòriament el projecte de tractament integrat de llengües elaborat per la Comissió de Coordinació Pedagògica, conforme a la normativa i amb l’informe d’adequació del Departament d’Inspecció Educativa, fins que comptin amb un projecte aprovat així com s’estableix a l’article 6.3 de l’Ordre de dia 9 de maig de 2014.   Tornem a insistir que la normativa ha de ser consensuada per tota la comunitat educativa. No es pot abusar de la imperació de la normativa com a base per a l'aplicació dels projectes educatius, el professorat està indignat per haver d'acudir tot el mes de Juliol als claustres convocats, perquè finalment, s'aprovi un projecte en el qual no es creu per motius pedagògics. No volem estar canviant de lleis cada vegada que canviï el color polític d'un Govern, ja que aquest fet, genera la desmotivació del professorat i no soluciona el fracàs escolar. Des d’ANPE trobem que fa falta la implicació i màxim consens per estabilitzar la política educativa. Així, tornem a demanar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, que tingui en compte la nostra REIVINDICACIÓ: si el Govern vol un projecte plurilingüe, ha de comptar amb el suport dels docents, ja que les decisions d'esquena al professorat no funcionen. Totes les normatives s'han de fer amb el màxim consens possible si volem que perdurin. Per això demanem:   1.  La implantació generalitzada i progressiva del TIL, hauria de començar des de les primeres etapes d'Educació Infantil i primer cicle d'Educació Primària, ja que l’alumnat no està preparat, i el professorat tampoc. Per tal caldria un calendari d'aplicació racional i pedagògic començant des de la base amb una coherència de matèries almenys dins un mateix municipi o dins una mateixa zona d'escolarització.   2. Tampoc és lingüísticament correcte, a les primeres etapes evolutives, que un mateix professor parli amb dues o més llengües als infants, ja que el referent hauria de ser sempre el mateix. El professor que fa àrees o matèries en anglès, és només referent d’aquesta llengua, el mateix passa amb el mestre que dona àrees, matèries o assignatures en català, i un altre que ho doni en castellà.   3. El TIL, tal i com està dissenyat , no encaixa dins el projecte educatiu de centre ni dins el projecte lingüístic.   4. Per dur endavant aquest projecte no tenim encara els recursos humans necessaris, la majoria, són funcionaris interins, que no poden rebutjar una feina. Per això, és imprescindible apostar per un ambiciós pla de formació del professorat fixe i el temps necessari per al seu aprenentatge.   5. Hi ha matèries molt tècniques on no són suficients els coneixements lingüístics propis d'un nivell de la llengua en la qual es vol impartir, sinó que es fan necessaris uns coneixements més específics de vocabulari i expressions. Per tant s'hauria de plantejar cursos AICLE, específics per algunes matèries.   Des d'ANPE Illes Balears volem deixar clar que no estam en contra de què els nostres alumnes rebin més formació en anglès ni amb la idea de la distribució equilibrada de les tres llengües català, castellà i anglès, el que demanam és una aplicació racional, conseqüent i pedagògica d'aquest Decret, ja que tal com es vol dur endavant pot provocar greus i irreversibles conseqüències als estudiants de les nostres Illes i un increment del fracàs escolar essent ja unes de les comunitats amb un dels índexs més elevats de tot l'estat espanyol.

Llegir més
Històric
ANPE EXIGEIX AL MINISTERI UN IMPULS A LA NEGOCIACIÓ DE L´ESTATUT DOCENT
I. Balears 19 Jul, 2014

  ANPE EXIGEIX AL MINISTERI UN IMPULS A LA NEGOCIACIÓ DE L'ESTATUT DOCENT En la reunió celebrada avui, el president nacional d’ANPE, Nicolás Fernández Guisado ha criticat la lentitud i la dinàmica duita fins ara en el procés de negociació. Després de preguntar a l'administració sobre si existeix voluntat real d'abordar l'elaboració de l'Estatut Docent, el Ministeri s'ha compromès a seguir endavant amb el citat Estatut. ANPE ha exigit al Ministeri en aquesta reunió: · La creació d'una comissió tècnica que es reuneixi amb periodicitat i s'abordin tots els temes recollits en el document base elaborat en el 2007: accés a la funció docent, carrera professional, la identitat docent, la formació, les retribucions, els incentius professionals i les condicions de la jubilació. · Un calendari o cronograma seqüenciat amb les reunions i assumptes a tractar de manera que es pugui avançar i conèixer el contingut de les propostes. No obstant això, com a premisses bàsiques i prèvies, no solament a la negociació de l'Estatut Docent sinó a la pròpia aplicació de la LOMCE, ANPE ha exigit una vegada més al Ministeri de cara a l'inici del nou curs escolar: L'eliminació de la taxa de reposició d'efectius. És imperativa una àmplia oferta d'ocupació pública que renovi les plantilles i disminueixi la taxa d'interinitat del professorat. Aquesta és una qüestió primordial a la qual no pot romandre aliena cap modificació del sistema d'accés i que fins i tot pot fer inviable qualsevol proposta per bona que sigui. L'elaboració urgent d'un decret de plantilles que reguli les especialitats docents, afectades pel desenvolupament de la LOMCE. La derogació del Decret 14/12 d'ajustos de la despesa educativa. Davant l'anunci reiterat de la recuperació econòmica per part del govern no té cap sentit mantenir un decret que afecta negativament a la qualitat de l'ensenyament i a la condicions laborals dels docents.   La disposició d'una jubilació anticipada vinculada a l'aplicació de la LOMCE tal com han tingut totes les lleis d'educació promulgades des de 1990. ANPE ha recordat una vegada més que l'Estatut ha de tenir caràcter global i no donarà la seva aprovació definitiva fins que no es coneguin la configuració de tots els apartats i la redacció definitiva del text per avaluar si aquesta norma respon al disseny d'una veritable carrera professional per als docents.

Llegir més
Històric
DES D´ANPE US VOLEM DEMANAR QUE ENS AJUDEU, I RECOMANEU EL NOSTRE FACEBOOK
I. Balears 16 Jul, 2014
historico

DES D'ANPE US VOLEM DEMANAR QUE ENS AJUDEU, I RECOMANEU EL NOSTRE FACEBOOK     Duim ja més de 6 anys, penjant tota la informació estrictament professional, relacionada amb l'ensenyament públic. Tot el que penjam és contrastat per tal que el 100% de LES NOSTRES PUBLICACIONS siguin certes, i així garantir que tots/es els qui ens seguiu esteu ben assessorats.   D'aquest tema estam ben orgullosos, ja que tothom que ha passat per ANPE Illes Balears, sigui telefònicament, presencialment, per via e-mail o per aquest facebook, TOTHOM ha trobat sempre una resposta, i això, no ho hem perdut mai de vista.   El temps que li dedicam a atendre a la gent les 24 hores del dia, i donar sempre una resposta, ha fet que, al manco un poc més cada dia, els docents tenguin més confiança en nosaltres, com a sindicat de referència informatiu i professional.   Per això, avui vos demanam, que si coneixeu un amic que estudïi un grau per dedicar-se a l'ensenyament públic, un docent interí o un funcionari, que tengui qualque dubte, EL CONVIDEU A FER CLICK A ME GUSTA AL NOSTRE FACEBOOK.   Moltes gràcies i que tengueu un bon dia! :)   https://www.facebook.com/anpebalears

Llegir més
Històric
GRÀCIES DOCENTS DE L’ESCOLA PÚBLICA!
I. Balears 07 Jul, 2014

GRÀCIES DOCENTS DE L’ESCOLA PÚBLICA!     Estimats mestres i professors de l’escola pública,     Des d’ANPE us desitgem que gaudiu d’unes merescudes vacances. Aquest curs escolar ha estat molt dur, dins un context de retallades, menyspreu continu per part de l’Administració, de questionabilitat de la nostra tasca com a docents i de desgast de la nostra imatge professional.     Som conscients de que heu fet un esforç enorme de responsabilitat i dedicació, més enllà de les pròpies funcions, i, a vegades amb el desànim i la perplexitat de tots els aconteixements, i com no, en ocasions amb la divisió dels Claustres.     Gràcies al vostre esforç, vocació i entrega, heu complit amb la vostra tasca encomanada: “educar amb tot el seu significat”  amb professionalitat, més enllà de tota conflictivitat.  Rebeu de part meva, i de tota la gent d’ANPE, l’agraïment més sincer per la feina feta.     Nosaltres continuarem aquí, en guàrdia als mesos d’estiu, vigilants i a la vostra disposició.     Us desitg un bon estiu!     Antoni Riera Gonzàlez President d’ANPE Illes Balears

Llegir més
Històric
DOCUMENTACIÓ RELATIVA A L´ELABORACIÓ DEL PROJECTE DE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES I NORMATIVA RELACIONADA AMB EL
I. Balears 07 Jul, 2014

Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 9 de maig de 2014 per la qual es desenvolupen determinats aspectes del tractament integrat de llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears.

Llegir més
Històric
ESBORRANY RD DE CURRÍCULUM D´ESO I BATXILLERAT
I. Balears 07 Jul, 2014
historico

  ESBORRANY RD DE CURRÍCULUM D'ESO I BATXILLERAT A les portes de l'estiu, el MEC ha remès als integrants del Consell Escolar de l'Estat l'Esborrany de RD pel qual s'estableix el Currículum d'ESO i Batxillerat a l'efecte de que les parts facin les al·legacions que considerin. Agraïm que ens facis arribar les teves consideracions a anpe@anpe.es  

Llegir més
Històric
PROCEDIMENT PER OBTENIR L’HABILITACIÓ PER IMPARTIR DOCÈNCIA DE MATÈRIES NO LINGÜÍSTIQUES EN LLENGUA ESTRANGERA
I. Balears 04 Jul, 2014
historico

PROCEDIMENT PER OBTENIR L’HABILITACIÓ PER IMPARTIR DOCÈNCIA DE MATÈRIES NO LINGÜÍSTIQUES EN LLENGUA ESTRANGERA     ACLARIMENTS:   Els funcionaris interins que ja heu presentat la vostra titulació d’anglès (B2 o superior) no heu de fer cap tipus de tramitació, només, a la selecció de places a l’adjudicació de juliol vos apareixerà una pestanya que heu de clickar per que aquesta habilitació es faci efectiva i us apareguin totes les places perfilades amb requisit lingüístic.   Els funcionaris en expectativa no us heu de preocupar, marcau les places que vos surtin perfilades i després l’Administració comprobarà que teniu acreditat el nivell B2 o superior d’idioma estranger.     PROCEDIMENT:   1. El procediment per obtenir l’habilitació s’inicia amb la sol·licitud de la persona interessada, adreçada al director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, segons el model que s’ha d’establir mitjançant una resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional. Aquesta sol·licitud d’habilitació es pot presentar en qualsevol moment.   2. La documentació necessària per sol·licitar l’habilitació és la següent:   a. Sol·licitud d’habilitació emplenada i signada per la persona interessada.   b. Fotocòpia del certificat que acrediti el nivell B2 o superior del MECR.   c. En el supòsit previst en l’apartat c de l’article 3, fotocòpia del contracte en vigor.   d. En el supòsit previst en l’apartat e de l’article 3, fotocòpia del compromís de contracte laboral per al curs següent signat pel director del centre.   e. En el supòsit previst en l’apartat f de l’article 3, fotocòpia del títol de graduat en educació infantil o primària o fotocòpia del títol de màster universitari en formació del professorat o equivalent.   f. En el supòsit previst en l’apartat g de l’article 3, fotocòpia del certificat de la cooperativa que n’acrediti la condició de soci docent.   Pel que fa a la documentació requerida en els punts b, c, d, e i f, en el moment de registrar la sol·licitud s’ha de mostrar l’original perquè es pugui compulsar la fotocòpia.   3. La sol·licitud amb la documentació exigida es pot presentar a qualsevol registre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

Llegir més
Històric
ANPE DENUNCIA UNA NOVA RETALLADA DEL GOVERN EN LES PRESTACIONS SOCIALS DE LA MUFACE ALS FUNCIONARIS PÚBLICS
I. Balears 04 Jul, 2014

ANPE DENUNCIA UNA NOVA RETALLADA DEL GOVERN EN LES PRESTACIONS SOCIALS DE LA MUFACE ALS FUNCIONARIS PÚBLICS Una recent publicació de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat retalla les prestacions complementàries de l'assistència sanitària en MUFACE respecte a pròtesis dentals, ulleres, lentillas i audiòfons així com la cobertura sanitària als funcionaris a l'estranger. Mitjançant aquesta resolució, MUFACE modifica els imports de les ajudes econòmiques i les condicions d'accés a les prestacions dentàries, oculars i altres prestacions, en alguns casos, la retallada arriba fins i tot al 50% del valor actual de les prestacions. La nova Resolució limita les situacions, condicions i termes de l'assistència sanitària als funcionaris públics durant un període màxim de dos mesos fos del territori nacional. Precisament ara que el govern està anunciant la recuperació econòmica i està engegant una nova reforma fiscal, és un contrasentit que es redueixin les aportacions a la MUFACE i es retallin les prestacions socials dels funcionaris públics. Cal recordar que els funcionaris públics en general i els docents en particular han estat molt castigats durant el període de crisi i han sofert directament les retallades en aquests últims anys. La reducció de salaris, l'eliminació de la paga extra, els descomptes per baixa de malaltia… Als quals ara se suma aquesta injustificada retallada en les seves prestacions socials. ANPE defensa la necessitat de mantenir el model de protecció social de MUFACE tan arrelat entre els funcionaris públics al que s'acull un 84%. Per això, des de ANPE exigim que es doti a la MUFACE dels pressupostos necessaris perquè no es redueixi ni una sola prestació social i es puguin recuperar i incrementar les quanties de les prestacions perdudes fins ara.

Llegir més
Històric
BEQUES D´ESTADES PROFESSIONALS (CURS 2014-2015)
I. Balears 01 Jul, 2014

BEQUES D'ESTADES PROFESSIONALS (CURS 2014-2015)    Convocatòria de 100 places en concurrència competitiva per a la realització d'estades professionals a Alemanya, Àustria, França, Itàlia, Regne Unit i Suïssa. Les estades professionals són visites d'estudi en les quals un centre europeu acull al docent espanyol (que no impartirà docència) durant un període de dues setmanes.  http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6595 Destinataris:  Docents funcionaris de carrera.    Requisits:  - Ser funcionari de carrera en actiu en una de les següents modalitats: Llengua estrangera  Una disciplina no lingüística en alguna llengua estrangera. En aquest cas, s’haurà d'acreditar un nivell de competència lingüística equivalent al nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER).  En cas de sol·licitar un país de destinació la llengua o llengües oficials del qual no coincideixin amb la llengua estrangera que imparteix al seu centre o amb la que imparteix la seva disciplina, s’haurà d'acreditar un domini d'aquesta llengua estrangera equivalent al B2 del MECR.  -No haver gaudit d'un ajut per a la realització d'una estada professional en les dues últimes convocatòries d'aquest programa Els candidats seleccionats rebran una dotació de 1.320€.    Termini de presentació: 23 de juliol 2014 

Llegir més
Històric
NOU HORARI SEU D´ANPE PALMA DURANT L´ESTIU (MES DE JULIOL)
I. Balears 30 Jun, 2014

Vos informam dels horaris de la seu d'ANPE Palma durant les vacances d'estiu (mes de juliol):De dilluns a dijous:de 10,00 a 13,00 h.Per a qualsevol consulta o aclariment ens trobareu també als mails: info@anpe-balears.org i formacio@anpe-balears.org També teniu informació actualitzada a la nostra Web (www.anpe-balears.org) i al nostre Facebook.

Llegir més
Històric
INFORME UNICEF SOBRE LA INFÀNCIA A ESPANYA: GAIREBÉ TRES DE CADA DEU NENS ESPANYOLS VIU SOTA EL LLINDAR DE LA POBRESA
I. Balears 27 Jun, 2014

INFORME UNICEF SOBRE LA INFÀNCIA A ESPANYA: GAIREBÉ TRES DE CADA DEU NENS ESPANYOLS VIU SOTA EL LLINDAR DE LA POBRESA    L'informe anual d'Unicef pinta un escenari replet de desigualtats a Espanya, que és el segon país de la Unió Europea, tan sol superat per Grècia, en el qual menys capacitat té la intervenció de l'Estat (mitjançant transferències socials) per reduir la pobresa: només 6,9 punts enfront d'altres països com Irlanda que arriben a reduir-la en 32 punts.   En un informe de la Comissió Europea realitzat per experts independents s'assegura que “la situació a Romania, Espanya, Bulgària, Grècia i Itàlia és particularment preocupant. De fet, aquests països combinen les taxes més altes de pobresa infantil (entre el 26 i 35%) i el més baix impacte de les ajudes socials sobre elles (del 16 al 35%)”.   Si es van aconseguir certes millores fins a l'any 2010, el vendaval de la crisi s'ha portat per davant, en els últims tres anys, 6.370 milions d'euros de la dotació pressupostària destinada a la infància. De tal forma que el remolí de la recessió ha copejat molt més forta a les famílies amb fills que a les quals no els tenen. De fet, en un milió de famílies amb nens tots els adults estan aturats, una xifra de llars que s'ha triplicat des de 2007.   L'informe destaca que a Espanya l'esforç a ajudar a les famílies amb fills és el més baix de tota la Unió Europea i només representa el 0,5% del PIB enfront de l'1,4% de la mitjana europea. Para Unicef és necessari un canvi de tendència i un Pacte d'Estat per la Infància que lluiti contra la pobresa infantil i la inclusió social de la infància, amb mesures com establir una ajuda universal per fill a càrrec d'1.200 euros anuals, igual que succeeix en molts altres països europeus. També reclama una aposta decidida per una educació de qualitat que inclogui proposades contra les fortes taxes d'abandó i fracàs escolar que hi ha a Espanya. Com no pot ser d'una altra manera, ANPE subscriu ambdues iniciatives.   L'ONG llança així una cridada d'atenció davant el perill que es comenci a instal·lar la percepció que els nens molesten, que en la criança no hi ha cap reconeixement social sinó un càstig o que tenir fills comporta grans obstacles en la carrera professional i una sobrecàrrega de responsabilitats.   Unicef vulgues a més combatre la idea que la pobresa dels nens és exclusivament responsabilitat de la seva família. Al seu judici, “l'Estat també ha d'implicar-se en el benestar i els drets dels nens perquè els nens són, també, un assumpte d'Estat”.

Llegir més
Històric
ELS RESULTATS DE L´INFORME TALIS DE L´OCDE RATIFIQUEN LA NECESSITAT D´IMPLANTAR MESURES URGENTS DE SUPORT Al PROFESSORAT I
I. Balears 27 Jun, 2014

ELS RESULTATS DE L'INFORME TALIS DE L'OCDE RATIFIQUEN LA NECESSITAT D'IMPLANTAR MESURES URGENTS DE SUPORT AL PROFESSORAT I L'ELABORACIÓ D'UNA CARRERA PROFESSIONAL DOCENT L'informe TALIS de l'OCDE, presentat el 25 de juny, investiga el desenvolupament professional, l'avaluació i la retroalimentació dels mestres, el clima i el lideratge a l'escola i les opinions dels mestres respecte a la instrucció i les pràctiques pedagògiques. Aquest informe afirma que: El 98% dels professors tenen un nivell educatiu universitari i una formació específica en programes per exercir la docència superior al de l'OCDE. Se senten preparats per al treball docent. La proporció de professors que treballen en centres públics (74%) és inferior a la mitjana de l'OCDE (78%). 6 de cada 10 professors treballen en centres en els quals falten professors per atendre als estudiants amb necessitats educatives especials, proporció superior que la de l'OCDE. Els centres espanyols tenen menys autonomia en la presa de decisions que els centres del conjunt dels països participant en l'estudi. Tal com mostren les dades de PISA i de l'OCDE, aquells centres amb majors nivells d'autonomia a certes àrees tendeixen a rendir millor (OCDE, 2010). Una proporció significativa de directors declaren no haver rebut formació sobre administració o adreça de centres educatius. No obstant això, la majoria consideren que la professió docent no està valorada en la societat, però que seguirien triant aquesta professió. L'ús de l'avaluació del professorat és escàs: la tercera part dels professors mai han estat avaluats. Consideren que la retroalimentació repercuteix positivament en el seu treball i no contribueix a la millora salarial o a la promoció professional. El 84% dels docents espanyols han participat en alguna activitat de desenvolupament professional encara que no tenen incentius que fomentin aquesta participació. Per ANPE, l'estudi TALIS arriba a una conclusió clara: estem assistint a l'engegada d'una nova reforma educativa centrada en mesures acadèmiques i sense abordar la situació del professorat. Un nou repte que amb gran esforç estan realitzant els docents de manera voluntària i sense un reconeixement professional i econòmic. Davant l'anunci de la recuperació econòmica urgeix la implantació de mesures urgents de suport a la funció docent i a l'ensenyament públic que passen per: El cessament immediat de les retallades en educació. És imprescindible revertir els efectes del Decret 14/12 d'ajustos de la despesa educativa que ha afectat a la configuració de plantilles, augment de ràtios, increment d'horari, no cobertura de les baixes per malaltia i una important disminució del nombre de professors. L'eliminació de la taxa de reposició d'efectius. És primordial una àmplia oferta d'ocupació pública que renovi les plantilles i disminueixi la taxa d'interinitat del professorat. Disposició d'una jubilació anticipada vinculada a l'aplicació de la LOMQE tal com han tingut totes les lleis d'educació promulgades des de 1990. El desenvolupament de llei d'autoritat que atorgui protecció jurídica. La disminució del nombre de tasques burocràtiques en detriment de millorar la qualitat efectiva de l'ensenyament. Aquests indicadors de l'informe TALIS 2013 són similars als presentats en el 2008, per tant, es demostra, una vegada més, que no s'està abordant la situació del professorat. ANPE demanda la implantació de mesures urgents de suport al professorat i l'elaboració d’un Estatut de la Funció Docent on la innovació, l'avaluació del professorat i les noves metodologies són part inexorable del desenvolupament d'una veritable carrera professional. És imprescindible reconèixer i facilitar la tasca docent, i augmentar la motivació del professorat, que és element clau de la qualitat d'un sistema educatiu.

Llegir més
Històric
III CONCURS POÈTIC “VOLEN,VOLEN VERSOS BALEÀRICS”
I. Balears 20 Jun, 2014
historico

III CONCURS POÈTIC “VOLEN,VOLEN VERSOS BALEÀRICS”   El passat 19 de juny es va reunir el Jurat del III Concurs poètic “Volen,volen versos Baleàrics”, organitzat per ANPE Illes Balears amb la finalitat de seleccionar els guanyadors dels premis.  El Jurat va estar format per: Sr. Miquel Àngel Lladó, representant de la Direcció General de Cultura i Poeta Sr. Cristòfol Vidal, President del Consell Escolar de Mallorca Sr. Antoni Xumet, Poeta Mallorquí de reconegut prestigi Sr. Bernat Cifre Forteza, Poeta Mallorquí de reconegut prestigi Sr. Antoni Martorell, president d’ANPE Illes Balears.   Després d’una llarga deliberació, el Jurat va decidir nomenar com a guanyadors:   PRIMERA CATEGORIA (Alumnes de secundària):  Tania Picó Pozo del col·legi Sant Bonaventura d’Artà amb el poema: “Què n’és de l’amor quan de les illes t’enamores”     SEGONA CATEGORIA (Alumnes de batxiller): Jordi Juan Baucells de l’IES Guillem de Colonya de Pollença amb el poema: “Epokhe”   TERCERA CATEGORIA (Mestres i Professors): Antoni Amengual Ferre de Nostra Sra. de Robines amb el poema: “Un sentiment arrelat”     Des d’ANPE volem donar les gràcies a tots els centres Educatius que han participat en el III Concurs poètic “Volen,volen versos Baleàrics”, que es celebrà dia 1 de Març, amb l'objectiu de fomentar l'ús de la llengua catalana i de promocionar la nostra cultura i tradicions.  L’entrega dels premis tindrà lloc en el mes d’octubre en el Centre Cultural Sa nostra de Palma.

Llegir més
Històric
ATENCIÓ! PELS DOCENTS QUE ESTAU A LES EOI
I. Balears 19 Jun, 2014

ATENCIÓ! PELS DOCENTS QUE ESTAU A LES EOI   - LLISTES DEFINITIVES DE LA PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2014-2015.http://www.eoipalma.com/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=157&lang=ca - CONSULTA DE QUALIFICACIONS FINALS (ALUMNAT OFICIAL I LLIURE).http://www.eoipalma.com/images/stories/PROFESSORS_EOIPALMAfile/caps_estudis/consulta-notes/consulta-cat.pdf - CALENDARIS DE MATRÍCULA ALUMNAT OFICIAL I NOUS ALUMNES ADMESOS AL MES DE JULIOL. Es publicaran el 20 de juny a les 21 hores.  - PROVES DE L'ALUMNAT OFICIAL. el calendari d'exàmens de setembre es publicarà el 15 de juliol a les 21 hores.

Llegir més
Històric
AJUDES DE DESPLAÇAMENT 2013 - 2014
I. Balears 19 Jun, 2014

L'objecte d'aquestes ajudes és compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears.

Llegir més
Històric
INSTRUCCIONS 2014-15
I. Balears 17 Jun, 2014

INSTRUCCIONS 2014-15     En els fitxers adjunts trobareu les Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres docents no universitaris per al curs 2014-15.

Llegir més
Històric
PUBLICAT EL DECRET DE NOU ACCÉS A LA UNIVERSITAT. LA SELECTIVITAT DESAPAREIXERÀ PROGRESSIVAMENT A PARTIR DEL CURS 2014/15
I. Balears 09 Jun, 2014

PUBLICAT EL DECRET DE NOU ACCÉS A LA UNIVERSITAT. LA SELECTIVITAT DESAPAREIXERÀ PROGRESSIVAMENT A PARTIR DEL CURS 2014/15     En aquesta nova regulació desapareix la superació de la prova d'accés a la universitat de com a requisit d'accés als Ensenyaments Universitaris Oficials de Grau i s’estableix com requisit la possessió de la Titulació que dóna accés a la universitat: títol de Batxiller o títol, diploma o estudis equivalents, i Títols de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny, o Tècnic Esportiu Superior de.   A més, d'acord amb la nova redacció de l'article 38 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, són les universitats les cuals determinen que, de conformitat amb diferents criteris de valoració, l’admissió als ensenyaments d’aquells estudiants que hagin obtingut la titulació que dóna accés a la universitat.   En quant al calendari d'implantació, aquest nou sistema d'admissió als Ensenyaments Universitaris Oficials de Grau seran d'aplicació als estudiants que hagin obtingut el títol de Batxiller del Sistema Educatiu Espanyol Regulat en la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, i que accedeixin a un d’aquests ensenyaments a partir del Curs Acadèmic 2017-2018. Per als Estudiants en possessió dels títols de Tècnic Superior de Formació Professional, de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny o de Tècnic Esportiu Superior, així com els estudiants procedents de sistemes educatius estrangers, els nous criteris d'accés i admissió als ensenyaments universitàris oficials de Grau seran d'aplicació a partir del curs acadèmic 2014-2015.   Per a aquest període transitori que abarca els cursos acadèmics 2014-2015 a 2016-2017, Aquest Reial decret regula els criteris d'admissió específics que les universitats podran aplicar per garantir l'admissió en condicions d'igualtat.

Llegir més
Històric
VII CONGRÉS SINDICAL ESTATAL D’ANPE
I. Balears 09 Jun, 2014
historico

VII CONGRÉS SINDICAL ESTATAL D’ANPE   El VII Congrés sindical estatal d’ANPE ha reelegit a Nicolás Fernández Guisado com a president nacional d’ANPE juntament amb el nou secretariat estatal. ANPE ha celebrat els dies 6 i 7 de juny el seu VII Congrés sindical ordinari amb el lema “Més educació, més professorat, millor futur”. On més de tres-cents delegats d’ANPE de tota Espanya han reelegit a Nicolás Fernández Guisado, president nacional d’ANPE des de l'any 2006, per presidir de nou l'organització durant els propers quatre anys. El president nacional d’ANPE compta amb un equip alhora renovat i expert, i amb un treball que ha impulsat ANPE cap al futur i ho ha convertit en un referent per a l'educació i el professorat a Espanya. El lema triat per al Congrés – MÉS EDUCACIÓ, MÉS PROFESSORAT, MILLOR FUTUR- prové de la certesa de sol convertint a l'educació en el centre de les polítiques socials es podrà afrontar el futur del nostre país. Es fonamenta en els valors corporatius d’ANPE: independència, professionalitat, eficàcia, suport al professorat, honestedat en el missatge i en la gestió dels recursos, independència real en el procés negociador, responsabilitat en la presa de decisions, serveis efectius, coherència i interès exclusiu per la millora de l'educació i pel reconeixement del valor de la tasca docent, en defensa sempre de l'ensenyament públic. El Congrés ha aprovat també dues importants ponències que van a marcar la marxa de l'organització durant els propers quatre anys. Una ponència d'Acció Sindical i una ponència de Política Educativa i Social. Una vegada anunciada la recuperació econòmica per part del govern és el moment de restituir a l'educació i al professorat els drets econòmics i professionals perduts. Per aquestes raons, ANPE exigeix noves polítiques per a professorat amb l'aprovació d'un Estatut Docent i impulsarà mesures urgents i de suport a la tasca del docent que incloguin la supressió de la taxa de reposició d'efectius, l'elaboració d'un decret de plantilles, la derogació del Decret 14/12 d'ajustos de la despesa educativa, el desenvolupament de llei d'autoritat que atorgui protecció jurídica, la disposició d'una jubilació anticipada vinculada a l'aplicació de la LOMCE, entre altres reivindicacions. La clausura del congrés d’ANPE va ser un acte de gran brillantor, en el qual es va comptar amb l'assistència de nombroses personalitats, representants de la comunitat educativa i les altes institucions de l'Estat, de la societat en general i dels mitjans de comunicació.  

Llegir més
Històric
| 58 | 59 | 60 | 61 |
Tornar