Resultat de la recerca

Tornar

DAVANT L’ANUNCI DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA ANPE ILLES BALEARS EXIGEIX AL GOVERN LA DEROGACIÓ DEL DECRET 14/12
I. Balears 08 Feb, 2014
historico

DAVANT L’ANUNCI DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA ANPE ILLES BALEARS EXIGEIX AL GOVERN LA DEROGACIÓ DEL DECRET 14/12 DAVANT L'ANUNCI DEL GOVERN DE L'INICI DE LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA, ANPE EXIGEIX LA RETIRADA DEL RD 14/12 D'AJUST DE LA DESPESA EN EDUCACIÓ, LA RESTITUCIÓ DELS DRETS PERDUTS PEL PROFESSORAT I UNA ÀMPLIA OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DOCENT. El manteniment de les retallades educatives i la falta d'oferta d'ocupació pública docent són incompatibles amb les aspiracions de millora de la qualitat. El Reial decret 14/2012 de “mesures de racionalització de despesa pública” va estar justificat, segons el Govern, per una conjuntura econòmica de màxima gravetat. Aquest Decret està servint a les comunitats autònomes per justificar l'aplicació de les retallades en plantilles, programes educatius i drets laborals. Ara que el propi Govern afirma que comença a superar-se la crisi econòmica, és el moment de derogar una normativa que ha castigat profundament al sistema educatiu i en que el seu articulat es recull precisament el seu caràcter conjuntural. El RD14/12 va suposar: l'augment de les ràtios escolars; l'augment de la jornada lectiva per als docents; l'eliminació de complements retributius; la modificació de la cobertura de substitucions per baixes laborals i la reducció fins al 10% de la taxa de reposició d'efectius docents, entre molts altres perjudicis. Aquestes mesures s'han traduït en la no renovació del lloc de treball de milers de professors, el tancament d'unitats a l'escola rural, la impossibilitat d'establir desdobleguis, grups de reforç i atenció a la diversitat, la pèrdua substancial de drets laborals i professionals consolidats pels professors, la deterioració de la qualitat educativa en deixar sense substitució els deu primers dies de cada baixa per malaltia, i la pràctica desaparició de l'oferta d'ocupació pública docent. El 10% de la taxa de reposició d'efectius és un percentatge tan insuficient que no és capaç de cobrir les necessitats mínimes del sistema educatiu: no permet ajustar les plantilles, ni renovar els efectius ni cobrir les vacants. L'única cosa que s'aconsegueix és donar excuses a la majoria de les administracions educatives per no convocar oposicions un altre any més. Mentrestant, el sistema educatiu transforma l'ocupació estable en precari, en disminuir els funcionaris docents i cobrir les vacants necessàries solament amb professorat interí, la qual cosa produeix situacions d'inestabilitat en les plantilles dels centres perquè canvien anualment. Els interins són un col·lectiu necessari en la seva mesura justa però vulnerable per la seva situació de precarietat laboral. És imprescindible que l'oferta d'ocupació pública docent reposi totes les places vacants després d'ajustar les plantilles i treure totes les places a concurs de trasllats. És necessari obrir una forqueta de màxims i mínims per a la taxa de reposició que permeti a les comunitats autònomes completar adequadament les plantilles dels centres conforme a les especialitats docents. El Ministeri ha de coordinar i liderar l'oferta d'ocupació de manera que es garanteixi una suficient oferta d'ocupació anual en totes les comunitats.Per tant, davant l'anunci de recuperació econòmica i davant la implantació d'una llei en el títol de la qual s'enuncia la millora de la qualitat sistema educatiu, ANPE exigeix la derogació immediata del Decret 14/12, la devolució de la paga extra de Nadal de l'any 2012 i dels drets perduts pel professorat, i l'augment de la taxa de reposició d'efectius docents. Exigim aquest pas avanci del Govern a favor de la millora de l'educació i, per descomptat, el començament de la negociació real d'un Estatut Docent.

Llegir més
Històric
CURS DE PREPARACIÓ A LA PROVA APTIS
I. Balears 04 Feb, 2014

##ANPE Illes Balears####20 hores##Dimarts i dijous de 17.30h. a 19.30h.##100 € Afiliats/des - 120€ No afiliats/des##Curs en tràmit d'homologació per la Conselleria  d'Educació. Una vegada homologat, el seu reconeixement podrá valorar-se com a mèrit en els processos selectius (oposicions, concurs de trasllats...); i tendrà efectes en el sistema retributiu dels docents (sexennis) i a la baremació d'interinatges.##Més informació a l'apartat "matrícula" i al mail formacio@anpe-balears.org ##52948749N, 43086635E, 43037406J, 43056017V, 78216775P, 43040498J, 43119129V, 43063597F, 42989694A, 43077916C, 43121610Z, 41493762Z, 37340343G, 43107876B, 43156129X, 18236094S, 43112227S, 43107261V, 43074321J, 18226820X

Llegir més
Històric
PLA DE FORMACIÓ 2014 EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
I. Balears 03 Feb, 2014

JUSTIFICACIÓ D'acord amb l'art. 19 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, la formació dels treballadors en matèria preventiva és clau per la prevenció d'accidents de treball i la implantació de la gestió de la prevenció. El Servei de Prevenció de l'Administració de les Illes Balears ofereix a tots els seus treballadors un pla de formació adaptat als diferents sectors de l'Administració. OBJECTIUS ? Satisfer les necessitats formatives dels treballadors en prevenció de riscos laborals. ? Promoure entre ells la salut i la qualitat de la feina. METODOLOGIA Es proposen un seguit de sessions formatives d'acord amb les dades obtingudes de les avaluacions de riscos laborals i el registre d'accidents laborals de l'any anterior. DESTINATARIS El pla de formació va dirigit exclusivament al personal funcionari i laboral de l'Administració del Govern de les Illes Balears. DOCENTS Els tècnics de prevenció i els professionals sanitaris del Servei de Prevenció de Riscs Laborals de la Direcció General de Funció Pública impartiran la formació. DURADA DE LES SESSIONS Les sessions són d'una durada aproximada de entre 90 i 120 minuts. TERMINI D'INSCRIPCIÓ: Del 3 al 14 de febrer 

Llegir més
Històric
LA MODIFICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT CURRICULAR DE LA LOMCE ÉS OPORTUNA, ARA CAL CONVOCAR LA MESA SECTORIAL D´EDUCACIÓ
I. Balears 30 Gen, 2014

LA MODIFICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT CURRICULAR DE LA LOMCE ÉS OPORTUNA, ARA CAL CONVOCAR LA MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ     ANPE considera oportú que el ministeri modifiqui el desenvolupament curricular de la lomce perquè el proper curs solament es desenvolupi el de primària. aquesta rectificació hauria de comportar també l'obertura de negociació en la mesa sectorial d'educació ja que el desenvolupament de la llei afecta a les condicions laborals del professorat. La mesura de separar els currículums és adequada. ANPE exigeix revisar amb atenció una proposta curricular complexa, intervencionista a l'excés, precipitada i poc rigorosa, que conté nombroses contradiccions, i que va a resultar difícil de traslladar als centres docents. ANPE ha fet pública en nombroses ocasions la seva valoració crítica de la LOMCE i ha presentat davant el Consell Escolar de l'Estat més de cinquanta propostes de millora del desenvolupament curricular que inclouen, literalment, aquesta concreta: “dividir el Projecte de Reial decret pel qual s'estableix el Currículum Bàsic de l'Educació Primària, de l'ESO i del Batxillerat en tres: Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, tal com s'ha fet en les últimes lleis orgàniques educatives.” Davant el desenvolupament curricular de la LOMCE, ANPE exigeix també: o Prestar una especial atenció a la coordinació entre Primària i Secundària. o Augmentar el currículum de les matèries relacionades amb la cultura i l'art, desvaloritzades en aquest desenvolupament curricular. o Fomentar la coordinació entre el Ministeri i les comunitats autònomes per evitar la més que probable desvertebració del sistema educatiu. o Revisar la pèrdua d'hores de docència en algunes especialitats. o Garantir el principi d'autonomia pedagògica dels centres i la llibertat de càtedra, condicionada ara per l'excessiva concreció dels currículums. • Prendre mesures que facilitin l'organització dels centres educatius. Aquest desenvolupament curricular incrementarà notablement la burocràcia que afecta al professorat, en una nova mostra de desconfiança cap a la professionalitat dels docents. ANPE adverteix al Govern que el desenvolupament d'una llei d'Educació implica una modificació substancial de les condicions laborals del professorat: horaris, distribució, augment o desaparició d'especialitats, etc. És imprescindible que el mínim consens aconseguit en la Conferència Sectorial d'Educació es vegi reflectit en la negociació immediata amb els legítims representants del professorat.   El desenvolupament d'una llei d'Educació necessita, de manera preceptiva, de la convocatòria de la Mesa Sectorial d'Educació per revisar totes aquestes mesures.

Llegir més
Històric
III CONCURS LA PAU VIATGERA ORGANITZAT PER ANPE ILLES BALEARS
I. Balears 30 Gen, 2014
historico

  Amb motiu del Dia Escolar de la No-Violència i la Pau (DENIP), fundat per l'educador i poeta Llorenç Vidal l'any 1964, ANPE convoca el III Concurs La Pau Viatgera.Es celebra dia 30 de Gener amb l'objectiu de promoure una cultura i una independent, lliure i voluntaria educació per la No-Violència i la Pau a tot el món.Vos adjuntam el cartell de presentació del concurs amb les bases i condicions del mateix. El concurs va adreçat a les etapes d' Educació Infantil i Primària amb 4 premis  otorgats al millors dibuixos de la temática relacionada amb la data de commemoració La No-Violència i la Pau a tot el món. (Hi haurà 1 premi que constarà d'una colecció de llibres de lectura per l'etapa d'Etapa d'Educació Infantil i 1 per cada cicle d'Educació Primària)Si estau interessats en participar ens heu d'enviar un correu electrònic a: info@anpe-balears.org amb el nom del Centre Educatiu i els grups que participen. ESPERAM QUE VOS ANIMEU A PARTICIPAR!!!!!Sens diferències de raça,de llengua ni de pensar,en fraternal abraçada,uniguem, per a cantar,els pits nostros, amb la forçad'Amor, No-violència i Pau.

Llegir més
Històric
| 56 | 57 | 58 | 59 |
Tornar