Resultat de la recerca

Tornar

CURS D´ANGLÈS A EIVISSA (NIVELL AVANÇAT)
I. Balears 27 Gen, 2014

##ANPE Illes Balears##Margaret Howard##90 hores##Dilluns i dimecres de 17 a 20.30h. I els divendres 31 de Gener, 28 de Febrer, 28 de Març i 11 d'Abril.##300€ Afiliats/des 350€ No afiliats/des ##Curs HOMOLOGAT per la Conselleria d'Educació. El seu reconeixement podrá valorar-se com a mèrit en els processos selectius (oposicions, concurs de trasllats...); i tendrà efectes en el sistema retributiu dels docents (sexennis) i a la baremació d'interinatges. ##Més informació a l'apartat "matrícula" i al mail formacio@anpe-balears.org ##Es publicarà una setmana abans de l'inici del curs

Llegir més
Històric
ASPECTES A DESTACAR PER AL PROFESSORAT ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L´ESTAT DE 2014
I. Balears 27 Gen, 2014

ASPECTES A DESTACAR PER AL PROFESSORAT ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE 2014       L'assessoria jurídica nacional d’ANPE ha elaborat un document que reflecteix els principals aspectes a destacar per al professorat als pressupostos generals de l'Estat 2014. Per conèixer el document fes click a l’enllaç relacionat.

Llegir més
Històric
COMUNICAT D´ANPE EN RELACIÓ ALS DIRECTORS EXPEDIENTATS?
I. Balears 24 Gen, 2014

COMUNICAT D’ANPE ILLES BALEARS Des d’ANPE ILLES BALEARS ens volem solidaritzar amb els quatre directors expedientats i amb tota la comunitat educativa i mostrar el nostre rebuig a les mesures autoritàries i repressives dutes a terme per l’Administració, que pretén sembrar la por entre els docents i fer callar les veus crítiques. Demanam que es retirin els expedients als quatre directors i que es torni  al consens tant necessari per aconseguir una educació de qualitat a la nostra comunitat. En aquests moments és imprescindible rebaixar la crispació que envolta la societat balear i a tota la comunitat educativa. Per això exigim que el Govern obri el diàleg social i consensuï  totes les reformes educatives, amb els vertaders  protagonistes de l’educació,  professors, alumnes, pares  i sindicats. 

Llegir més
Històric
TUTORIAS SIGNIFICATIVAS. TÉCNICAS, RECURSOS Y ACTIVIDADES
I. Balears 20 Gen, 2014

##ANPE Illes Balears##Catalina Mª Galmés Amer##120 horas####110€ Afiliados/das 140€ No afiliados/das##ANPE Illes Balears ofrece este curso de formación permanente del profesorado, certificado por la Universidad Comillas, dirigidos especialmente para opositores de Infantil, Primaria, Secundaria y demás cuerpos docentes; Apartado 2.5 b) del Baremo, Anexo IV del Real Decreto 276/07 (BOE 02/03/2007). Su reconocimiento también podrá ser valorado como mérito en los procesos selectivos y en la baremación de interinos. Únicamente no será válido a efectos de reconocimiento de sexenios. ##En el apartado "matrícula" y en el mail: formacio@anpe-balears.org ##

Llegir més
Històric
ITINERARIS DIDÀCTICS ALS BARRIS DE PALMA II
I. Balears 16 Gen, 2014

##ANPE Illes Balears##Raquel Bogarra i Felipe Pérez##40 hores##Primera sessió teòrica divendres dia 16 de gener a les 18h. Sessions pràctiques dissabtes de 9 a 14h. aprox.##40€ Afiliats/des 60€ No afiliats/des##El curs es desenvoluparà al llarg d'un seguit d'itineraris didàctics per diferents llocs d'interès dels principals barris de la Ciutat de Palma, més informació relacionada al mail formacio@anpe-balears.orgCurs HOMOLOGAT per la Conselleria  d'Educació. El seu reconeixement podrá valorar-se com a mèrit en els processos selectius (oposicions, concurs de trasllats...); i tendrà efectes en el sistema retributiu dels docents (sexennis) i a la baremació d'interinatges.##Més informació a l'apartat "matrícula" i al mail formacio@anpe-balears.org##Es publicarà una setmana abans de l'inici del curs

Llegir més
Històric
CANVI D´ENTITAT MÈDICA DURANT EL MES DE GENER
I. Balears 10 Gen, 2014
historico

  CANVI D'ENTITAT MÈDICA DURANT EL MES DE GENERCanvi ordinari d'entitat: Com ve succeint en els últims anys, durant el mes de gener els mutualistes i beneficiaris amb document assimilat al d'afiliació poden triar lliurement l'entitat mèdica que els prestarà els serveis d'assistència sanitària al llarg de 2014.Per facilitar la presa d'aquesta decisió, la Mutualitat publica a la seva pàgina web els enllaços als catàlegs que les entitats de segur d'assistència sanitària concertades elaboren a tal fi.En cas que opti per canviar d'entitat, la sol·licitud es pot realitzar, bé a través de la seu electrònica de MUFACE si es disposa de certificat digital o DNI electrònic (aquesta opció està habilitada per al canvi entre entitats de segur, però no pel INSS) o bé de forma presencial en el seu Servei Provincial o en l'Oficina de MUFACE més propera, presentant al costat de la seva sol·licitud de canvi d'entitat, degudament emplenada, el document d'afiliació o, en defecte d'això, el document assimilat al d'afiliació.Canvi obligatori d'entitat:El col·lectiu adscrit a SANITAS (entitat no subscriptora del Concert 2014) deu obligatòriament triar nova entitat mèdica, per això, s'ha habilitat l'aplicació CANVI OBLIGATORI D'ENTITAT en la següent URL: https://oval.muface.es/entidad/ a través de la qual es podrà realitzar directament, durant el mes de gener, el canvi a una altra entitat mèdica de les signants del concert, introduint el seu nombre d'afiliació i el codi que se li ha facilitat en la carta que ha d'haver rebut al seu domicili dies enrere. Si no l'hagués rebut, posi's en contacte amb el seu Servei Provincial o Oficina Delegada.A més, la sol·licitud es pot efectuar de forma presencial en el Servei Provincial o Oficina Delegada, aquesta llera és el que ha d'utilitzar-se si s'opta per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per rebre l'assistència sanitària a través de la xarxa sanitària pública. 

Llegir més
Històric
COMPARATIVA LOMCE_LOE
I. Balears 10 Gen, 2014

 COMPARATIVA LOMCE_LOE Us deixam un estudi comparatiu entre la LOE i l'avantprojecte de llei LOMCE, fet per ANPE. Si tenim més novetats i/o informació us la farem arribar.

Llegir més
Històric
EL PRESIDENT NACIONAL D’ANPE ENTRE ELS 25 ESPANYOLS MÉS INFLUENTS EN EDUCACIÓ
I. Balears 09 Gen, 2014

EL PRESIDENT NACIONAL D’ANPE ENTRE ELS 25 ESPANYOLS MÉS INFLUENTS EN EDUCACIÓ   El diari El Mundo ha publicat una vegada més la llista dels 500 espanyols més influents. Per setè any consecutiu, Nicolás Fernández Guisado, president nacional d’ANPE, forma part d'aquesta llista de personalitats i torna a ser considerat un dels 25 espanyols més influents en l'àmbit de l'educació.

Llegir més
Històric
CURS D´ANGLÈS (NIVELL INTERMEDI)
I. Balears 08 Gen, 2014

##ANPE Illes Balears##Aurora Cosín##60 hores homologades##Dimarts i dijous de 17.30 a 20.30h. ##200€ Afiliats/des 220€ No afiliats/des ##Curs HOMOLOGAT per la Conselleria  d'Educació. El seu reconeixement podrá valorar-se com a mèrit en els processos selectius (oposicions, concurs de trasllats...); i tendrà efectes en el sistema retributiu dels docents (sexennis) i a la baremació d'interinatges.##Més informació a l'apartat "matrícula" i al mail formacio@anpe-balears.org##Es publicarà una setmana abans de l'inici del curs

Llegir més
Històric
INFORMACIÓ CONSELLERIA: CANVI DE DADES BANCÀRIES DEL PERSONAL, DE CODI COMPTE CORRENT (CCC) A IBAN
I. Balears 08 Gen, 2014
historico

INFORMACIÓ CONSELLERIA: CANVI DE DADES BANCÀRIES DEL PERSONAL, DE CODI COMPTE CORRENT (CCC) A IBAN   El Reglament UE 260/2012 del Parlament Europeu va establir els requisits i els procediments per fer les transferències en l’anomenada zona SEPA (àrea única de pagaments en euros), per garantir que els pagaments en l’àmbit de la Unió Europea es facin amb facilitat, eficiència i seguretat. La data límit per a la migració als nous sistemes de pagaments és l’1 de febrer de 2014. La conseqüència més immediata d’això és la substitució del compte bancari (CCC o codi compte corrent) per l’identificador de compte internacional de número de compte, l’anomenat IBAN. Per tant, és imprescindible substituir els CCC pels seus IBAN corresponents, atès que a partir de l’1 de febrer de 2014 les entitats financeres no podran fer transferències que no duguin l’IBAN. El Servei de Retribucions i Informàtica de Gestió de la Conselleria d’Educació i mitjançant un procés automàtic, ha convertit tots els CCC del nostre personal als IBAN corresponents. Aleshores, ja podeu comprovar el vostre IBAN al portal de serveis del personal, a l’opció dades econòmiques>dades bancàries. El personal docent que detecti errades a l’IBAN haurà d’aportar un document acreditatiu (podeu fer servir el formulari publicat) a la Secció de Nòmines de centres públics de la Conselleria. El termini de presentació del document acreditatiu finalitzarà el 15 de gener de 2014. És responsabilitat de la persona interessada que aquestes dades siguin correctes. Per això, un cop finalitzat aquest termini, s’entendrà que l’IBAN que apareix en el portal del personal és el correcte.

Llegir més
Històric
CURSOS LLENGUA CATALANA FEBRER - MAIG 2014
I. Balears 08 Gen, 2014

CURSOS LLENGUA CATALANA FEBRER - MAIG 2014     Termini d’inscripció: del 7 al 17 de gener.   Nivells: A1, A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu.   Només és possible matricular-se en un curs per convocatòria.

Llegir més
Històric
| 55 | 56 | 57 | 58 |
Tornar