Resultat de la recerca

Tornar

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES PLACES D´INTERINS
I. Balears 24 Ago, 2015
historico

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES PLACES D'INTERINS   Aquí teniu el llistat provisional amb l'adjudicació definitiva de destinacions provisionals de totes les especialitats en règim d'interinitat. Aquesta llista no inclou els interins de pacte no desplaçats que ja es varen publicar amb anterioritat. També teniu la pressa de possessió per presentar al centre on t'han adjudicat el dia 1 de setembre.

Llegir més
Oposicions
ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES PLACES D´INTERINS
I. Balears 24 Ago, 2015
historico

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES PLACES D'INTERINS   Aquí teniu el llistat provisional amb l'adjudicació definitiva de destinacions provisionals de totes les especialitats en règim d'interinitat. Aquesta llista no inclou els interins de pacte no desplaçats que ja es varen publicar amb anterioritat. També teniu la pressa de possessió per presentar al centre on t'han adjudicat el dia 1 de setembre.

Llegir més
Oposicions
ADJUDICADES LES PLACES D’INTERINS!
I. Balears 19 Ago, 2015
historico

ADJUDICADES LES PLACES D’INTERINS!   Aquí teniu el llistat provisional de les places adjudicades als diferents cossos. Heu de tenir en compte que les places s’han adjudicat per cossos amb el següent ordre, i a cadascun d’aquest per ordre de puntuació. Places del cos de mestres.Places del cos de professors d’ensenyament secundari.Places del cos de professors tècnics de formació professionalPlaces del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny   Aquesta llista no inclou els interins de pacte no desplaçats que ja es varen publicar amb anterioritat.   Els interins que s’han oblidat de fer aquest segon tràmit no decauen ni surten de llistes, sino que restaran com a NO DISPONIBLES fins al dia 1 de novembre, i perdran l’opció de marcar les substitucions setmanalment fins a aquesta data.   Vos recordam que demà dijous 20 i divendres 21 d’Agost obrirem de les 10 a les 13 hores per si els afiliats/des voleu fer una reclamació. El dilluns 24 d’Agost surtirà la llista definitiva d’adjudicacions.   Volem donar l’enhorabona als quasi 3000 interins adjudicats amb una plaça vacant, i donar molts d’ànims als quals heu quedat a prop d’una plaça. Pensau que entre el mes de setembre i octubre sortiran unes 450 substitucions més, i per això heu de fer el tràmit setmanal a partir del setembre.   Pels que vulgueu demanar l’atur, vos deixam la manera de tramitar-lo: 3.1. Si voleu el CERTIFICAT D’EMPRESA per demanar el cobrament de l’atur, heu de fer el següent: a)     Entrar al vostre portal del personal, b)    Anar a documents, c)     Sol•licitud de documents, d)    Seleccionar certificat d’empresa per l’atur e)    Tramita la sol•licitud Això ho heu de sol•licitar tots els interins que feis una SUBSTITUCIÓ. I ho heu de fer a partir del 30 de juny (en acabar el contracte).   3.2. Per consultar l’ESTAT DE LA VOSTRA SOL•LICITUD heu d’anar a: a)     Consulta b)    Estat sol•licituds c)     Comprobau que a “estat” posi: enviat al SOIB (Això voldrà dir que al SOIB ja tenen el vostre certificat d’empresa i podeu anar el dia que us hagin donat cita). d)    Finalment, per demanar cita us recordam que es tenen que sol·licitar DUES CITES: d1.  SOIB internet (www.soib.es) per telèfon (012) d2.  SEPE internet (www.sepe.es) per telèfon (901-01.02.10)      

Llegir més
Oposicions
ADJUDICADES LES PLACES D’INTERINS!
I. Balears 19 Ago, 2015
historico

ADJUDICADES LES PLACES D’INTERINS!   Aquí teniu el llistat provisional de les places adjudicades als diferents cossos. Heu de tenir en compte que les places s’han adjudicat per cossos amb el següent ordre, i a cadascun d’aquest per ordre de puntuació. Places del cos de mestres.Places del cos de professors d’ensenyament secundari.Places del cos de professors tècnics de formació professionalPlaces del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny   Aquesta llista no inclou els interins de pacte no desplaçats que ja es varen publicar amb anterioritat.   Els interins que s’han oblidat de fer aquest segon tràmit no decauen ni surten de llistes, sino que restaran com a NO DISPONIBLES fins al dia 1 de novembre, i perdran l’opció de marcar les substitucions setmanalment fins a aquesta data.   Vos recordam que demà dijous 20 i divendres 21 d’Agost obrirem de les 10 a les 13 hores per si els afiliats/des voleu fer una reclamació. El dilluns 24 d’Agost surtirà la llista definitiva d’adjudicacions.   Volem donar l’enhorabona als quasi 3000 interins adjudicats amb una plaça vacant, i donar molts d’ànims als quals heu quedat a prop d’una plaça. Pensau que entre el mes de setembre i octubre sortiran unes 450 substitucions més, i per això heu de fer el tràmit setmanal a partir del setembre.   Pels que vulgueu demanar l’atur, vos deixam la manera de tramitar-lo: 3.1. Si voleu el CERTIFICAT D’EMPRESA per demanar el cobrament de l’atur, heu de fer el següent: a)     Entrar al vostre portal del personal, b)    Anar a documents, c)     Sol•licitud de documents, d)    Seleccionar certificat d’empresa per l’atur e)    Tramita la sol•licitud Això ho heu de sol•licitar tots els interins que feis una SUBSTITUCIÓ. I ho heu de fer a partir del 30 de juny (en acabar el contracte).   3.2. Per consultar l’ESTAT DE LA VOSTRA SOL•LICITUD heu d’anar a: a)     Consulta b)    Estat sol•licituds c)     Comprobau que a “estat” posi: enviat al SOIB (Això voldrà dir que al SOIB ja tenen el vostre certificat d’empresa i podeu anar el dia que us hagin donat cita). d)    Finalment, per demanar cita us recordam que es tenen que sol·licitar DUES CITES: d1.  SOIB internet (www.soib.es) per telèfon (012) d2.  SEPE internet (www.sepe.es) per telèfon (901-01.02.10)      

Llegir més
Oposicions
SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES
I. Balears 13 Ago, 2015
historico

SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES   Vos adjuntam el calendari dels diferents processos pel mes d’Agost. Com ja sabeu, els interins de pacte NO desplaçats heu de confirmar visualment que a l’adjudicació definitiva de dia 13 d’Agost manteniu la plaça, amb la qual cosa només vos heu d’incorporar al centre on teniu la plaça el dia 1 de setembre i prendre possessió d’aquesta (sense fer aquest segon tràmit).     Els interins de pacte desplaçats heu de fer el segon tràmit entre el 14 i 18 d’Agost, seguint l’ordre per blocs. Si voleu tenir llibertat de tria, heu de renunciar al pacte, la qual cosa és una decisió vostra. El pacte signat garanteix 24 mesos de feina i puntuació segons el signat. Així, si no renunciau, heu de seleccionar totes les places segons l’ordre següent: 1. Totes les places de la mateixa especialitat i illa a jornada completa. 2. Totes les places d’altres especialitats del mateix cos i de la mateixa illa a jornada completa. 3. Totes les places d’altres especialitats del mateix grup i de la mateixa illa a jornada completa. 4. Totes les places d’altres especialitats de distint grup i de la mateixa illa a jornada completa. 5. Les places a mitja jornada de la mateixa illa (voluntàries). 6. Totes les places a altres illes a jornada completa. 7. Les places a mitja jornada a altres illes (voluntàries).     La resta d’interins admesos a les llistes heu de fer el segon tràmit entre el 14 i 18 d’Agost, i els interins exclosos no l’han de fer. D’aquesta manera, podeu seleccionar totes les places que vulgueu en funció del que vàreu seleccionar al primer tràmit. Per cobrar l’atur, és suficient si seleccionau una sola plaça i no vos l’adjudiquen, de la mateixa manera que per combinar el cobrament de mitja jornada més l’atur.   A la seu d’ANPE atendrem telefònicament als afiliats/des que ens crideu, i ajudarem presencialment a tots aquells que ens heu demanat cita prèvia.   Els interins que s’oblidin de fer aquest segon tràmit no decauen ni surten de llistes, si no que restaran com a NO DISPONIBLES fins al dia 1 de novembre, i perdran l’opció de marcar les substitucions setmanalment fins a aquesta data.   Heu de tenir en compte que les places s’adjudicaran per cossos amb el següent ordre: Places del cos de mestres.Places del cos de professors d’ensenyament secundari.Places del cos de professors tècnics de formació professionalPlaces del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny   Per això heu d’anar alerta de mesclar places de diferents cossos (ja que no es una tria ”cremallera” com sempre hem defensat) i encara que ordenem les places com vulguem, al final, el programa totes les places seguint aquest criteri.   És important saber que: a) Totes les places que s’adjudiquen a l’agost són tractades com a vacants però hi ha diferències que heu de saber. Per això veureu la següent informació: V (Vacant): No tenen propietari, i no provenen de la resulta de cap comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta N).  Per això, es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost. SV (Subsitució tractada com a vacant): Si tenen propietari i provenen de la resulta d’una comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta S). Si el titular no s’incorpora es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost. VS (Vacants sobrevingudes): S'adjudiquen durant el curs i no tenen propietari, ja que normalment provenen d’una jubilació que s’ha fet efectiva durant qualsevol moment del curs escolar. Es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost, excepte si sorgeixen després de dia 11 de gener (i l’interí cessaria a 30 de juny).   b) A partir de setembre sorgeixen les substitucions, en un procés que se farà setmanalment. Tenen dos procediments, l’ordinari i l’extraordinari. S (Substitucions): S'adjudiquen durant el curs i tenen propietari. Només es cobra i puntua el temps que romans a la plaça fins a 30 de juny com a màxim.     Finalment vos recordam que la Conselleria es va comprometre a garantir, a partir de l’1 de setembre de 2014 fins al 31 d’agost de 2018, un nomenament com a interí per tot el curs escolar, per ocupar places vacants o substitucions, a un total de 1.350 docents, en un pacte de 2+2 anys. I que aquest pacte protegeix amb contracte, sou i puntuació dels possibles canvis normatius que puguin afectar els docents de determinades especialitats.

Llegir més
Oposicions
SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES
I. Balears 13 Ago, 2015
historico

SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES   Vos adjuntam el calendari dels diferents processos pel mes d’Agost. Com ja sabeu, els interins de pacte NO desplaçats heu de confirmar visualment que a l’adjudicació definitiva de dia 13 d’Agost manteniu la plaça, amb la qual cosa només vos heu d’incorporar al centre on teniu la plaça el dia 1 de setembre i prendre possessió d’aquesta (sense fer aquest segon tràmit).     Els interins de pacte desplaçats heu de fer el segon tràmit entre el 14 i 18 d’Agost, seguint l’ordre per blocs. Si voleu tenir llibertat de tria, heu de renunciar al pacte, la qual cosa és una decisió vostra. El pacte signat garanteix 24 mesos de feina i puntuació segons el signat. Així, si no renunciau, heu de seleccionar totes les places segons l’ordre següent: 1. Totes les places de la mateixa especialitat i illa a jornada completa. 2. Totes les places d’altres especialitats del mateix cos i de la mateixa illa a jornada completa. 3. Totes les places d’altres especialitats del mateix grup i de la mateixa illa a jornada completa. 4. Totes les places d’altres especialitats de distint grup i de la mateixa illa a jornada completa. 5. Les places a mitja jornada de la mateixa illa (voluntàries). 6. Totes les places a altres illes a jornada completa. 7. Les places a mitja jornada a altres illes (voluntàries).     La resta d’interins admesos a les llistes heu de fer el segon tràmit entre el 14 i 18 d’Agost, i els interins exclosos no l’han de fer. D’aquesta manera, podeu seleccionar totes les places que vulgueu en funció del que vàreu seleccionar al primer tràmit. Per cobrar l’atur, és suficient si seleccionau una sola plaça i no vos l’adjudiquen, de la mateixa manera que per combinar el cobrament de mitja jornada més l’atur.   A la seu d’ANPE atendrem telefònicament als afiliats/des que ens crideu, i ajudarem presencialment a tots aquells que ens heu demanat cita prèvia.   Els interins que s’oblidin de fer aquest segon tràmit no decauen ni surten de llistes, si no que restaran com a NO DISPONIBLES fins al dia 1 de novembre, i perdran l’opció de marcar les substitucions setmanalment fins a aquesta data.   Heu de tenir en compte que les places s’adjudicaran per cossos amb el següent ordre: Places del cos de mestres.Places del cos de professors d’ensenyament secundari.Places del cos de professors tècnics de formació professionalPlaces del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny   Per això heu d’anar alerta de mesclar places de diferents cossos (ja que no es una tria ”cremallera” com sempre hem defensat) i encara que ordenem les places com vulguem, al final, el programa totes les places seguint aquest criteri.   És important saber que: a) Totes les places que s’adjudiquen a l’agost són tractades com a vacants però hi ha diferències que heu de saber. Per això veureu la següent informació: V (Vacant): No tenen propietari, i no provenen de la resulta de cap comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta N).  Per això, es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost. SV (Subsitució tractada com a vacant): Si tenen propietari i provenen de la resulta d’una comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta S). Si el titular no s’incorpora es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost. VS (Vacants sobrevingudes): S'adjudiquen durant el curs i no tenen propietari, ja que normalment provenen d’una jubilació que s’ha fet efectiva durant qualsevol moment del curs escolar. Es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost, excepte si sorgeixen després de dia 11 de gener (i l’interí cessaria a 30 de juny).   b) A partir de setembre sorgeixen les substitucions, en un procés que se farà setmanalment. Tenen dos procediments, l’ordinari i l’extraordinari. S (Substitucions): S'adjudiquen durant el curs i tenen propietari. Només es cobra i puntua el temps que romans a la plaça fins a 30 de juny com a màxim.     Finalment vos recordam que la Conselleria es va comprometre a garantir, a partir de l’1 de setembre de 2014 fins al 31 d’agost de 2018, un nomenament com a interí per tot el curs escolar, per ocupar places vacants o substitucions, a un total de 1.350 docents, en un pacte de 2+2 anys. I que aquest pacte protegeix amb contracte, sou i puntuació dels possibles canvis normatius que puguin afectar els docents de determinades especialitats.

Llegir més
Oposicions
ATENCIÓ! INTERINS DE PACTE DESPLAÇATS I NO DESPLAÇATS
I. Balears 11 Ago, 2015
historico

ATENCIÓ! INTERINS DE PACTE DESPLAÇATS I NO DESPLAÇATS   Aquí teniu la relació provisional de vacants per a l'adjudicació d'interins i relació d’interins de pacte (desplaçats i no desplaçats).   Els interins de pacte NO desplaçats heu de confirmar que a l’adjudicació definitiva de dia 13 d’Agost manteniu la plaça, amb la qual cosa vos heu d’incorporar al centre on teniu la plaça el dia 1 de setembre i prendre possessió d’aquesta (sense fer aquest segon tràmit).  Les reclamacions se poden fer només dimecres 12 d’Agost. La resta d’interins, així com els interins de pacte desplaçats heu de fer el segon tràmit entre el 14 i 18 d’Agost.   També teniu la relació provisional de vacants per a l'adjudicació, que encara poden modificar els centres. El dia 13 d’Agost sortirà la relació definitiva de vacants així com el llistat definitiu d’interins.

Llegir més
Oposicions
ATENCIÓ! INTERINS DE PACTE DESPLAÇATS I NO DESPLAÇATS
I. Balears 11 Ago, 2015
historico

ATENCIÓ! INTERINS DE PACTE DESPLAÇATS I NO DESPLAÇATS   Aquí teniu la relació provisional de vacants per a l'adjudicació d'interins i relació d’interins de pacte (desplaçats i no desplaçats).   Els interins de pacte NO desplaçats heu de confirmar que a l’adjudicació definitiva de dia 13 d’Agost manteniu la plaça, amb la qual cosa vos heu d’incorporar al centre on teniu la plaça el dia 1 de setembre i prendre possessió d’aquesta (sense fer aquest segon tràmit).  Les reclamacions se poden fer només dimecres 12 d’Agost. La resta d’interins, així com els interins de pacte desplaçats heu de fer el segon tràmit entre el 14 i 18 d’Agost.   També teniu la relació provisional de vacants per a l'adjudicació, que encara poden modificar els centres. El dia 13 d’Agost sortirà la relació definitiva de vacants així com el llistat definitiu d’interins.

Llegir més
Oposicions
PUBLICADES LES LLISTES DEFINITIVES D’INTERINS
I. Balears 10 Jul, 2015
historico

PUBLICADES LES LLISTES DEFINITIVES D’INTERINS   Avui 10 de juliol han sortit les llistes definitives d’interins admesos i exclosos. Comprovau que tota la informació és correcte.   Bon cap de setmana!  

Llegir més
Oposicions
PUBLICADES LES LLISTES DEFINITIVES D’INTERINS
I. Balears 10 Jul, 2015
historico

PUBLICADES LES LLISTES DEFINITIVES D’INTERINS   Avui 10 de juliol han sortit les llistes definitives d’interins admesos i exclosos. Comprovau que tota la informació és correcte.   Bon cap de setmana!  

Llegir més
Oposicions
PUBLICADES LES LLISTES PROVISIONALS D’INTERINS
I. Balears 16 Jun, 2015
historico

PUBLICADES LES LLISTES PROVISIONALS D’INTERINS   Avui 16 de juny ha sortit la llista provisional d’interins admesos i exclosos. Teniu 7 dies naturals per reclamar a partir de l’endemà de la publicació de la llista, és a dir, fins al dimarts 23 de juny.     Per tots aquells que estau afiliats/des amb nosaltres podeu venir a la nostra seu en horari de dematí on tenim el model per reclamar si no estau d’acord amb la vostra situació/puntuació/funcions a la llista.

Llegir més
Oposicions
PUBLICADES LES LLISTES PROVISIONALS D’INTERINS
I. Balears 16 Jun, 2015
historico

PUBLICADES LES LLISTES PROVISIONALS D’INTERINS   Avui 16 de juny ha sortit la llista provisional d’interins admesos i exclosos. Teniu 7 dies naturals per reclamar a partir de l’endemà de la publicació de la llista, és a dir, fins al dimarts 23 de juny.     Per tots aquells que estau afiliats/des amb nosaltres podeu venir a la nostra seu en horari de dematí on tenim el model per reclamar si no estau d’acord amb la vostra situació/puntuació/funcions a la llista.

Llegir més
Oposicions
CONVOCATÒRIA D´INTERINS CURS 2015-2016
I. Balears 02 Maig, 2015
historico

CONVOCATÒRIA D'INTERINS CURS 2015-16   Per formar part d’aquesta llista t’has d’apuntar ara, tant els nous aspirants com els qui ja estau. El tràmit començarà el 6 de maig i finalitzarà el 15 de maig.   Podeu consultar al nostre facebook un exemple de tràmit telemàtic en imatges.     Pels qui sou afiliats/des ja sabeu que podeu demanar cita presencial, perquè un de nosaltres us ajudi i assessori presencialment a fer el tràmit. Podeu demanar cita al 971461290.  

Llegir més
Oposicions
CONVOCATÒRIA D´INTERINS CURS 2015-2016
I. Balears 02 Maig, 2015
historico

CONVOCATÒRIA D'INTERINS CURS 2015-16   Per formar part d’aquesta llista t’has d’apuntar ara, tant els nous aspirants com els qui ja estau. El tràmit començarà el 6 de maig i finalitzarà el 15 de maig.   Podeu consultar al nostre facebook un exemple de tràmit telemàtic en imatges.     Pels qui sou afiliats/des ja sabeu que podeu demanar cita presencial, perquè un de nosaltres us ajudi i assessori presencialment a fer el tràmit. Podeu demanar cita al 971461290.  

Llegir més
Oposicions
CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXTRAORDINÀRIA
I. Balears 27 Abr, 2015

CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXTRAORDINÀRIA   Convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d'interinitat, places vacants d'Italià, Rus i Xinès en centres públics d'ensenyament no universitari.

Llegir més
Oposicions
CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXTRAORDINÀRIA
I. Balears 27 Abr, 2015

CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXTRAORDINÀRIA   Convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d'interinitat, places vacants d'Italià, Rus i Xinès en centres públics d'ensenyament no universitari.

Llegir més
Oposicions
ATENCIÓ INTERINS! PELS QUI ESTAU A LLISTES, PENDENTS DE TENIR FEINA!
I. Balears 07 Abr, 2015
historico

ATENCIÓ INTERINS! PELS QUI ESTAU A LLISTES, PENDENTS DE TENIR FEINA!   Avui, com a novetat, hi ha un canvi en el calendari d'adjudicacions. Així el tràmit de substitucions es realitzarà entre avui dia 7 d’abril fins al divendres 10 d'abril. N’HI HA 61 PLACES! Sort!

Llegir més
Oposicions
ATENCIÓ INTERINS! PELS QUI ESTAU A LLISTES, PENDENTS DE TENIR FEINA!
I. Balears 07 Abr, 2015
historico

ATENCIÓ INTERINS! PELS QUI ESTAU A LLISTES, PENDENTS DE TENIR FEINA!   Avui, com a novetat, hi ha un canvi en el calendari d'adjudicacions. Així el tràmit de substitucions es realitzarà entre avui dia 7 d’abril fins al divendres 10 d'abril. N’HI HA 61 PLACES! Sort!

Llegir més
Oposicions
CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXCEPCIONAL (Francès)
I. Balears 26 Mar, 2015

 CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXCEPCIONAL (Francès) Per a més informació feis click a l'enllaç relacionat.

Llegir més
Oposicions
CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXCEPCIONAL (Francès)
I. Balears 26 Mar, 2015

 CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXCEPCIONAL (Francès) Per a més informació feis click a l'enllaç relacionat.

Llegir més
Oposicions
ATENCIÓ INTERINS! TRÀMIT TELEMÀTIC D´ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS
I. Balears 13 Mar, 2015
historico

TRÀMIT TELEMÀTIC D'ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS   CONSIDERACIONS GENERALS A partir d’aquest divendres dia 13 de març fins la resta de curs, s’adjudicaran les places que s’oferesquin com a substitucions de manera ordinària i voluntària (telemàticament) i extraordinària i obligatòria (telefònicament).   Així, els centres hauran d’introduir al GESTIB les baixes previstes (enviant el justificant de baixa) perquè aquestes surtin al tràmit setmanal. Només podran participar els funcionaris interins admesos. Les places que es poden triar poden ser a 15 dies vista (per tal que un interí vulgui esperar a estar contractat perquè la plaça que surt més tard té millor consideració) i el mínim de contracte serà d’1 mes.   La plaça vindrà amb el motiu que l’origina i l’inici de la baixa. Quan un interí acabi el contracte el director del centre ha d’avisar del seu cessament per tal que l’interí pugui participar de seguida al proper tràmit i perdre el mínim de dies de contracte (vos recomanam que ens crideu a ANPE, per tal d’ajudar-vos).   NOVETATS   Els informàtics han creat una pàgina on vindrà recollida i unificada tota la informació referent als funcionaris interins, amb l’enllaç per accedir al tràmit, les places adjudicades i les disponibles, les diferents convocatòries, les llistes d’interins disponibles i la resta d’informació i documentació necessaris per la pressa de possessió i altres gestions.   PETICIÓ DE PLACES AL TRÀMIT TELEMÀTIC   1. Al tràmit ordinari, que és voluntari, només poden participar els funcionaris interins admesos. Es farà de divendres a les 15:00 h a dilluns fins a les 12:00 h. Aquest procés no té cap penalització i podeu agafar les places que vulgueu sense cap conseqüència a l’hora de cobrar l’atur o decaure. Només, se vos ordenarà la tria que faceu ordenant els cossos en l’ordre següent):  Grup A - Cos de Primària Grup B - Cos de Secundària Grup C - Formació Professional Grup D - Règim Especial   2. Al tràmit extraordinari, ja és obligatori, i la no acceptació de la plaça suposa decaure de les llistes si no està justificat. Aquest procediment s’emprarà per les necessitats de places de cobertura urgent, reserves de plaça i places que quedin sense cobrir al tràmit ordinari. En aquest cas es poden cridar a funcionaris interins exclosos.   a)     RECUPERACIÓ DEL CÒDI DE PARTICIPACIÓ.  Els interins amb portal del personal i contrasenya accedeixen com sempre. Pels qui no teniu portal del personal i voleu recuperar el vostre número de registre per accedir obtindreu la contrasenya al vostre email omplint les següents dades: DNI, data de naixement i email. b)    El tràmit sempre estarà disponible a la web de la conselleria, però tan sols deixarà acabar totes les passes des de divendres a les 15:00 h a dilluns fins a les 12:00 h (que és quan estarà actiu). c)     Podreu veure a la pantalla, a nivell informatiu, les funcions que teniu reconegudes. d)    A la pantalla següent vos sortirà la convocatòria que podeu triar. e)    A la següent veureu les places disponibles, amb el motiu que l’origina i la funció. f)      Després veureu una graella on podeu marcar si vos trobau en situació de maternitat la “reserva de plaça” i si és el vostre cas clickau i heu d’adjuntar la documentació adient fins a tres dies després com a màxim. g)     Finalment, per guardar la tria de places heu d’arribar fins a la passa, així queda guardada la vostra tria i podeu tornar enrere per fer modificacions. h)    Els 55 decaiguts no poden entrar en aquest sistema ja que jurídicament no es poden recuperar. i)      Els dilluns sortirán les llistes dels adjudicats, amb la relació de les adjudicacions, de les places no adjudicades i de les places eliminades. j)      Com sempre el darrer tràmit és el bo. k)     La llista d’interins estarà actualització contínuament, i a més et permet comptar quantes persones té cada interí per davants a cada funció, illa i tipus de jornada (aquest sistema el vàrem començar a ANPE al mes d’octubre). l)       Els interins en actiu podeu veure els vostres tràmits al vostre portal del personal, abaix de tot a l’esquerra on diu “les meves gestions”. Els qui no teniu portal del personal heu d’anar a https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/ Per qualsevol dubte ens podeu cridar.  

Llegir més
Oposicions
ATENCIÓ INTERINS! TRÀMIT TELEMÀTIC D´ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS
I. Balears 13 Mar, 2015
historico

TRÀMIT TELEMÀTIC D'ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS   CONSIDERACIONS GENERALS A partir d’aquest divendres dia 13 de març fins la resta de curs, s’adjudicaran les places que s’oferesquin com a substitucions de manera ordinària i voluntària (telemàticament) i extraordinària i obligatòria (telefònicament).   Així, els centres hauran d’introduir al GESTIB les baixes previstes (enviant el justificant de baixa) perquè aquestes surtin al tràmit setmanal. Només podran participar els funcionaris interins admesos. Les places que es poden triar poden ser a 15 dies vista (per tal que un interí vulgui esperar a estar contractat perquè la plaça que surt més tard té millor consideració) i el mínim de contracte serà d’1 mes.   La plaça vindrà amb el motiu que l’origina i l’inici de la baixa. Quan un interí acabi el contracte el director del centre ha d’avisar del seu cessament per tal que l’interí pugui participar de seguida al proper tràmit i perdre el mínim de dies de contracte (vos recomanam que ens crideu a ANPE, per tal d’ajudar-vos).   NOVETATS   Els informàtics han creat una pàgina on vindrà recollida i unificada tota la informació referent als funcionaris interins, amb l’enllaç per accedir al tràmit, les places adjudicades i les disponibles, les diferents convocatòries, les llistes d’interins disponibles i la resta d’informació i documentació necessaris per la pressa de possessió i altres gestions.   PETICIÓ DE PLACES AL TRÀMIT TELEMÀTIC   1. Al tràmit ordinari, que és voluntari, només poden participar els funcionaris interins admesos. Es farà de divendres a les 15:00 h a dilluns fins a les 12:00 h. Aquest procés no té cap penalització i podeu agafar les places que vulgueu sense cap conseqüència a l’hora de cobrar l’atur o decaure. Només, se vos ordenarà la tria que faceu ordenant els cossos en l’ordre següent):  Grup A - Cos de Primària Grup B - Cos de Secundària Grup C - Formació Professional Grup D - Règim Especial   2. Al tràmit extraordinari, ja és obligatori, i la no acceptació de la plaça suposa decaure de les llistes si no està justificat. Aquest procediment s’emprarà per les necessitats de places de cobertura urgent, reserves de plaça i places que quedin sense cobrir al tràmit ordinari. En aquest cas es poden cridar a funcionaris interins exclosos.   a)     RECUPERACIÓ DEL CÒDI DE PARTICIPACIÓ.  Els interins amb portal del personal i contrasenya accedeixen com sempre. Pels qui no teniu portal del personal i voleu recuperar el vostre número de registre per accedir obtindreu la contrasenya al vostre email omplint les següents dades: DNI, data de naixement i email. b)    El tràmit sempre estarà disponible a la web de la conselleria, però tan sols deixarà acabar totes les passes des de divendres a les 15:00 h a dilluns fins a les 12:00 h (que és quan estarà actiu). c)     Podreu veure a la pantalla, a nivell informatiu, les funcions que teniu reconegudes. d)    A la pantalla següent vos sortirà la convocatòria que podeu triar. e)    A la següent veureu les places disponibles, amb el motiu que l’origina i la funció. f)      Després veureu una graella on podeu marcar si vos trobau en situació de maternitat la “reserva de plaça” i si és el vostre cas clickau i heu d’adjuntar la documentació adient fins a tres dies després com a màxim. g)     Finalment, per guardar la tria de places heu d’arribar fins a la passa, així queda guardada la vostra tria i podeu tornar enrere per fer modificacions. h)    Els 55 decaiguts no poden entrar en aquest sistema ja que jurídicament no es poden recuperar. i)      Els dilluns sortirán les llistes dels adjudicats, amb la relació de les adjudicacions, de les places no adjudicades i de les places eliminades. j)      Com sempre el darrer tràmit és el bo. k)     La llista d’interins estarà actualització contínuament, i a més et permet comptar quantes persones té cada interí per davants a cada funció, illa i tipus de jornada (aquest sistema el vàrem començar a ANPE al mes d’octubre). l)       Els interins en actiu podeu veure els vostres tràmits al vostre portal del personal, abaix de tot a l’esquerra on diu “les meves gestions”. Els qui no teniu portal del personal heu d’anar a https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/ Per qualsevol dubte ens podeu cridar.  

Llegir més
Oposicions
CONVOCATÒRIA D´ASPIRANTS A INTERINITATS DE DETERMINADES ESPECIALITATS
I. Balears 18 Feb, 2015

CONVOCATÒRIA D'ASPIRANTS A INTERINITATS DE DETERMINADES ESPECIALITATS   Aquesta convocatòria es per les següents especialitats:   1. Professors Secundari (Navegació i Instal·lacions Marítimes) 2. Professors Tècnics de FP (Cuina i Pastisseria) 3. Mestres Arts Plàstiques i Disseny (Motlles i Reproduccions)

Llegir més
Oposicions
CONVOCATÒRIA D´ASPIRANTS A INTERINITATS DE DETERMINADES ESPECIALITATS
I. Balears 18 Feb, 2015

CONVOCATÒRIA D'ASPIRANTS A INTERINITATS DE DETERMINADES ESPECIALITATS   Aquesta convocatòria es per les següents especialitats:   1. Professors Secundari (Navegació i Instal·lacions Marítimes) 2. Professors Tècnics de FP (Cuina i Pastisseria) 3. Mestres Arts Plàstiques i Disseny (Motlles i Reproduccions)

Llegir més
Oposicions
ATENCIÓ INTERINS! BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT A CATALUNYA
I. Balears 22 Gen, 2015
historico

ATENCIÓ INTERINS! BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT A CATALUNYA Amb totes les retallades de personal que hem tengut, els interins han estat els perjudicats més directes. La borsa d’interis de Catalunya és la que més llocs de feina genera pels funcionaris interins, i com que els requisits són molt parescuts amb els de les Illes Balears vos deixam aquesta informació perquè pot suposar una sortida laboral molt important per aquells que esperau una feina. BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT La borsa de personal docent és la borsa de treball que cada curs escolar el Departament d'Ensenyament confecciona amb les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament. A QUI VA DIRIGIT? A totes les persones que volen treballar com a docents interins en centres públics del Departament d'Ensenyament i compleixen els requisits per fer-ho. ÉS IMPORTANT SABER   - El termini per presentar la sol•licitud per formar part de la borsa és del 21 de gener al 9 de febrer de 2015. - La publicació de la llista provisional de les sol•licituds admeses i excloses serà la segona quinzena de febrer de 2015. Les persones que ja formen part de la borsa podran modificar les seves dades per al curs 2014-2015 durant la darrera setmana dels mesos de gener i de març de 2015. ALTRES INFORMACIONS Què és la borsa? http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/borsa_docents/que_es_la_borsa/ Requisits per a la incorporació http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/borsa_docents/requisits_incorporacio/ Cossos i especialitats que es convoquen http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/borsa_docents/cossos_especialitats/

Llegir més
Oposicions
ATENCIÓ INTERINS! BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT A CATALUNYA
I. Balears 22 Gen, 2015
historico

ATENCIÓ INTERINS! BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT A CATALUNYA Amb totes les retallades de personal que hem tengut, els interins han estat els perjudicats més directes. La borsa d’interis de Catalunya és la que més llocs de feina genera pels funcionaris interins, i com que els requisits són molt parescuts amb els de les Illes Balears vos deixam aquesta informació perquè pot suposar una sortida laboral molt important per aquells que esperau una feina. BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT La borsa de personal docent és la borsa de treball que cada curs escolar el Departament d'Ensenyament confecciona amb les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament. A QUI VA DIRIGIT? A totes les persones que volen treballar com a docents interins en centres públics del Departament d'Ensenyament i compleixen els requisits per fer-ho. ÉS IMPORTANT SABER   - El termini per presentar la sol•licitud per formar part de la borsa és del 21 de gener al 9 de febrer de 2015. - La publicació de la llista provisional de les sol•licituds admeses i excloses serà la segona quinzena de febrer de 2015. Les persones que ja formen part de la borsa podran modificar les seves dades per al curs 2014-2015 durant la darrera setmana dels mesos de gener i de març de 2015. ALTRES INFORMACIONS Què és la borsa? http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/borsa_docents/que_es_la_borsa/ Requisits per a la incorporació http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/borsa_docents/requisits_incorporacio/ Cossos i especialitats que es convoquen http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/borsa_docents/cossos_especialitats/

Llegir més
Oposicions
CONVOCATÒRIA PROFESSORS ESPECIALISTES CURS 2014-2015
I. Balears 04 Nov, 2014

Llistes definitives d'admesos i exclosos.

Llegir més
Oposicions
TOTS ELS INTERINS QUE NO HAVIEU FET EL SEGON TRÀMIT TELEMÀTIC, RETORNAREU A LES LLISTES COM A DISPONIBLES
I. Balears 02 Nov, 2014

A PARTIR DE DILLUNS, TOTS ELS INTERINS QUE NO HAVIEN FET EL SEGON TRÀMIT TELEMÀTIC, RETORNARAN A LES LLISTES COM A DISPONIBLES   Recordant la informació que vàrem penjar: “tots els interins admesos a les llistes han de fer aquest segon tràmit telemàtic (excepte els exclosos per català), si no el feu, pel motiu que sigui, quedareu en situació de no disponibles fins a l’1 de novembre”…   Idò, a partir de dilluns, s’aixeca aquest càstig, i tots aquells que vos vàreu oblidar de fer el segon tràmit al juliol, passareu a la situació d’interins disponibles a partir de demà dilluns. Es probable que no veieu els vostres noms fins a l’actualització de les llistes de divendres.   Bon vespre!

Llegir més
Oposicions
CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I EXCEPCIONAL CURS 2014-2015
I. Balears 28 Oct, 2014

Llistes provisionals d'admesos i exclosos.

Llegir més
Oposicions
CONVOCATÒRIA PROFESSORS ESPECIALISTES CURS 2014-2015
I. Balears 28 Oct, 2014

Llistes provisionals d'admesos i exclosos.

Llegir més
Oposicions
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tornar