Resultat de la recerca

Tornar

I. Balears 19 Abr, 2018
Llista definitiva consolidació personal parcial del complement de director 2017-2018

Llista definitiva consolidació personal parcial del complement de director 2017-2018.

Llegir més
#Funcionaris #Defensor del professor
I. Balears Nacional 05 Feb, 2018
Professors al límit. Reportatge al servei del Defensor del Professor

El XL Semanal ha publicat aquest diumenge un reportatge sobre el Servei del Defensor del Professor d'ANPE.

Llegir més
#Defensor del professor #Notes de premsa
I. Balears Nacional 15 Gen, 2018
Modificada la regulació de l'Observatori Estatal de la Convivència Escolar

El Govern ha modificat la regulació i el funcionament de l'Observatori Estatal de la Convivència Escolar, que redueix els seus membres de 71 a 47 per fer-ho més àgil i operatiu, i tindrà en consideració les noves formes que ataquen la convivència escolar, com el ciberacoso, segons ha explicat Íñigo Méndez de Vigo. El ministre ha ressaltat que el nou observatori "potenciarà la funció consultiva i impulsora de les mesures per a la convivència, la prevenció de conflictes, la igualtat i no discriminació", i també incorporarà les mesures plantejades en el Pla Estratègic de Convivència Escolar.  

Llegir més
#Normativa #Convivència #Defensor del professor
I. Balears 19 Sep, 2017
NÒMINA 2017

NÒMINA 2017   La nòmina d’enguany contempla una pujada de l’1% de tots els complements. En aquest sentit, l’Acord Marc signat per majoria sindical s’està complint. Les properes mesures econòmiques a recuperar són: a) Pagament dels complement de tutoria i caps de departament, a partir del gener de 2018 amb efecte retroactiu de setembre de 2017. b) Pagament del mes de juliol i agost als funcionaris interins que han fet feina més de cinc mesos i mig. c) Abonament al mes de setembre, de la pujada de l'1% amb efecte retroactiu desde el mes de gener.

Llegir més
#Defensor del professor
I. Balears 01 Feb, 2016
NÒMINA 2016

NÒMINA 2016   La nòmina d’enguany contempla una pujada de l’1% de tots els complements. En aquest sentit, l’Acord Marc signat per majoria sindical s’està complint. La propera mesura econòmica és l’abonament del 12,5% de la paga extra de 2012 al llarg del primer semestre de 2016.   L’aixecament de la suspensió dels sexennis s’ha de produir al mes de setembre del 2016. Aquesta mesura s’aplicarà a tot el personal docent, tant funcionaris de carrera com interins. La recuperació de la paga extraordinària del 2012, fins a arribar al 100 %, es cobrarà com a màxim al gener del 2017.   Aquest acord compta amb la majoria sindical de la Mesa Sectorial. A més, tenim el compromís de que en el cas que es produeixi un increment dels pressuposts de 2016, es destinarà un percentatge mínim del 30% a educació.    En aquest sentit, des d'ANPE exigirem a la Conselleria d'Educació que tot aquest increment del pressupost en educació es destini íntegrament a l'ensenyament públic.  

Llegir més
#Defensor del professor
I. Balears 16 Gen, 2015
NÒMINA 2015

NOVETATS NOMINA 2015       - Amb la nova reforma fiscal estatal, l’IRPF ens baixarà aproximadament 0.5 punts, la qual cosa suposarà un increment de la nòmina de uns 10-12 € mensuals.     - Al mes de gener de 2015 cobram un 25% de la paga extra de Nadal de 2012, corresponent als 44 dies devengats des de l’1 de juny fins que va sortir el decret el 14 de juliol de 2012, per sentència judicial interposada per ANPE i la resta de sindicats.     - Han tornat les ajudes per estudis del personal docent i dels vostres fills han tornat. Les podeu demanar des de l’1 de gener fins al 30 d’abril de 2015.

Llegir més
#Defensor del professor
I. Balears 16 Gen, 2015
NÒMINA 2015

NOVETATS NOMINA 2015       - Amb la nova reforma fiscal estatal, l’IRPF ens baixarà aproximadament 0.5 punts, la qual cosa suposarà un increment de la nòmina de uns 10-12 € mensuals.     - Al mes de gener de 2015 cobram un 25% de la paga extra de Nadal de 2012, corresponent als 44 dies devengats des de l’1 de juny fins que va sortir el decret el 14 de juliol de 2012, per sentència judicial interposada per ANPE i la resta de sindicats.     - Han tornat les ajudes per estudis del personal docent i dels vostres fills han tornat. Les podeu demanar des de l’1 de gener fins al 30 d’abril de 2015.

Llegir més
#Defensor del professor
I. Balears 16 Gen, 2014
NÒMINA 2014

NOVETATS a) Es paguen els triennis, però no es reconeixeran els nous sexennis fins al 2015. b) A més, s’ha d’afegir la pujada de l’IRPF, publicada al RD-llei 20/2011 de 30 de desembre sobre mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i fnancera per a la correcció del dèfcit públic”. c) Es manté la suspensió dels complements de tutoria (29,76 €) i cap de departament (65,68€).d) La única ajuda que es paga del fons social es l'acció social per fill/a menor de 18 anys (38,19 €). e) Pel pressupost total a Educació de 2014, hi ha 18 millions d'euros més que a l'any anterior (5,5 millions van al capítol de nòmines), la qual cosa pareix garantir el cobrament de les dues pagues extraordinàries.   JUBILACIO (consultau la nostra web -apartat jubilacions-)  a) FUNCIONARIS DE CARRERA Publiquem en l'arxiu adjunt la taula de pensions actualitzada a l'any 2014. Pel moment, ni hi ha modificacions als pressupostos de 2014 referent al tema de les jubilacions, la qual cosa garanteix que encara ens podem jubilar amb 60 anys. Les pensions experimenten un increment del 0,25% respecte a les de l'any 2013. (Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014. BOE del 26).  b) FUNCIONARIS INTERINS Teniu dues opcions: 1. Jubilació ordinària Tenir 67 anys o 65 anys quan s'acreditin 38 anys i 6 mesos de cotització. 2. Jubilació anticipada per voluntat del treballador Tenir complerta una edat que sigui inferior en dos anys, com a màxim, a l'edat exigida del règim general. Acreditar un període mínim de cotització efectiva de 35 anys.

Llegir més
#Defensor del professor
Tornar