Resum de la Mesa Tècnica del 18 de novembre


18 Nov, 2019

 

RESUM DE LA MESA TÈCNICA DEL 18 DE NOVEMBRE

Avui dilluns dia 18 de novembre, hem participat a la Mesa tècnica sobre la propera convocatòria d’interinitats.

Conselleria ens ha mostrat la seva voluntat de mantenir en termes generals allò ja establert a les bases generals. ANPE no vol canvis substancials que puguin afectar a la continuïtat laboral d’aquells docents interins que ja fan feina, encara més enmig d’un procés d’oposicions tan agressiu com el que tenim.

És en aquest sentit que hem expressat la nostra intenció de reeditar un pacte d’estabilitat que sigui compatible amb el procés selectiu, així com demanar prolongar les oposicions però amb convocatòries menys potents, constants i progressives, tal com es va acordar a nivell estatal per majoria sindical.

Un canvi que ANPE acceptaria i que ja ha existit en convocatòries passades és donar una major puntuació a l’experiència a la pública, tal com se barema a les oposicions

Pel que fa a les oposicions podem estar d’acord en reconèixer amb una puntuació extra als aprovats sense plaça, però abans cal que els tribunals tinguin criteris homogenis entre totes les illes. Aquests tribunals hauran d’aplicar un vertader concurs-oposició,  amb els mateixos criteris d’avaluació i el mateix cas pràctic a totes les illes, així com aplicar el concurs-oposició.

Aií mateix, s’ha tractat la possibilitat d’eliminar l’obligatorietat de presentar sol·licituds dels aspirants que ja es troben en llistes, excepte aquells que vulguin aportar nova documentació. Per part d’ANPE valorem positivament tot allò encaminat a simplificar, facilitar i agilitzar aquests tràmits.

Des d’ANPE hem demanat que es puguin presentar requisits i mèrits fins al darrer dia en que es pugui participar a la convocatòria.

També, hem tractat  la participació de tots els aspirants de la borsa en els procediments ordinaris d’adjudicació de places (exclosos per català i màster). ANPE acceptaria aquest fet sempre que pugui prevaler el dret d’aquells participants amb els requisits i es pugui donar una major celeritat en la cobertura de places, ja que tenim constància que hi ha places sense cobrir.

Sobre el procediment de tutorització. ANPE ha defensat un procés que com a mínim tingui 5 mesos de durada (igual que per exemple, els funcionaris en pràctiques), essent un procés que pugui servir d’acompanyament real del docent novell dins la vida del centre educatiu. En aquest sentit, es podria preveure que en aprovar les oposicions, aquest temps pogués substituir el període de pràctiques com a funcionaris. D’aquesta manera, i de forma indirecte, ajudarà a frenar l'efecte crida de la concertada-privada cap a la pública, com ja està passant.

Altres qüestions generals relacionades amb la convocatòria d’interins:

- Seguim en contra de nous perfils, per l’alteració significativa que podria alterar l’ordre de les llistes.

- A més, ens oposem a l’exclusió de les borses per una falta lleu, greu o molt greu. Podria suposar una eina que generi un ús malintencionat i serveixi com a mesura de por entre el nostre col•lectiu més feble: els interins.

- Trobem necessari recuperar que els interins puguin fer el tràmit telemàtic de l’estiu triant les places que vulguin de manera voluntària i que no s’obligui a posar totes les places disponibles; i que mantinguin el dret al cobrament de l’atur si nos els adjudiquen una plaça vacant o substitució al tràmit de l’estiu, de substitucions o extraordinari.

En definitiva, des d’ANPE Illes Balears vetllarem per l’estabilitat normativa que garanteixi la continuïtat laboral dels nostres funcionaris interins acceptant un barem sense canvis significatius, que promocionin l’experiència a la pública.