ANPE IB reclama els drets dels docents


11 Jun, 2019

Davant l’increment pressupostari de 1000 milions d’euros al capítol d’Educació, ANPE EXIGEIX:

- La reducció del professorat a 18 hores lectives, tal com estava abans de les retallades, i la reducció a 23 h lectives pels mestres d’infantil i primària.

- La reducció horària pels majors dels 55 anys.

- La reducció de les ràtios a tots els nivells educatius.

- El cobrament íntegre i puntuació de l’estiu pels interins.